Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar anslag

Porträtt på Linnea Wegerstad. Foto.
Tobias Björkgren fotograf.

Linnea Wegerstad tilldelas medel för projektet Att förstå påföljdsbestämning - proportionalitet, enhetlighet och rättskällor i domares beslutsfattande.

Linnea Wegerstad tilldelas 1,9 miljoner kronor för projektet. Projektet syftar till att ge ökad kunskap om påföljdsbestämning vid brott genom att undersöka hur domare gör när de bestämmer vilken påföljd som ska utdömas i det enskilda fallet: vilka faktorer beaktas, vilken kunskap använder de och hur går de metodiskt tillväga? Projektet undersöker särskilt hur centrala principer i straffrätten beaktas och balanseras, såsom proportionalitetsprincipen och intresset av en enhetlig rättstillämpning. 

För att besvara dessa frågor kommer jag att observera huvudförhandlingar i tingsrätter, analysera de efterföljande skriftliga domarna och genomföra intervjuer med ordförande vid förhandlingen. Studien syftar till att ge fördjupad kunskap om hur straffmätning går till i praktiken, en kunskap som är viktig för såväl juridikstudenter, praktiserande jurister och rättsvetare. I en tid då straffmätningsrätten genomgår många förändringar syftar studien också till att bidra till att förstå hur lagstiftningsreformer påverkar påföljdsbestämning i praktiken.

Läs mer om Linnea Wegerstad i Lunds universitets forskningsportal.

Läs mer om Ragnar Söderbergs stiftelse på stiftelsens webbplats.