Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Du kan få tillgång till stora tryckta och digitala samlingar på Juridiska fakultetens bibliotek.

Tryckta samlingar

Juridiska fakultetens bibliotek har stora tryckta samlingar. För att söka i de tryckta samlingarna använder du universitetets bibliotekskatalog LUBcat. Där söker du bland böcker och tidskrifter som finns vid biblioteken vid Lunds universitet. Du kan söka nationellt bland de böcker som finns på högskolor och universitet i Sverige i bibliotekskatalogen LIBRIS.

Digitala samlingar

Vill du söka efter juridiska artiklar, böcker eller andra källor i digital form, kan du söka via databaser. Juridiska fakultetens bibliotek har samlat databaser i en lista som du heter Databaser A-Ö.

LUBsearch ger en samlad ingång för sökning i många av Lunds universitets biblioteks digitala resurser, (t ex databaser, tidskrifter, artiklar och e-böcker). Mycket av det svenska juridiska materialet finns dock inte sökbart via LUBsearch, utan söks via separata databaser, se Databaser A-Ö.

Som student eller anställd vid Lunds Universitet kan du med hjälp av ditt studentkonto eller LUCAT komma åt licensierade databaser hemifrån.

Så här kommer du åt bibliotekens digitala resurser hemifrån

Du loggar in med ditt studentkonto för att enklast komma åt våra databaser, e-böcker och artiklar hemifrån.

Här kan du läsa mer om hur studentkontot fungerar.

Du har som student också möjlighet att koppla upp dig mot universitetets datanätverk via VPN (Virtual Private Network).

Här kan du läsa om VPN-uppkoppling.

Behöver du sökhjälp?

Du är välkommen att kontakta oss:

  • i bibliotekets informationsdisk,
  • +4646 222 11 15
  • jurbibl [at] jur [dot] lu [dot] se (jurbibl[at]jur[dot]lu[dot]se).

Du är även välkommen att boka en tid med en bibliotekarie ifall du vill det. Hör av dig via mejl eller telefon, så hittar vi en tid.

Söktips

Har du problem att hitta det du söker?
För att få ut mesta möjliga av databasen du söker i kan det vara till hjälp att använda sig av trunkering, frassökning och booleska operatorer.

Trunkering innebär att du söker på alla ändelser utifrån en ordstam. Vissa databaser trunkerar automatiskt, men många databaser kräver att du sätter ett tecken efter sista bokstaven. Vanligt är att * används, se exempel nedan.

Exempel: rätt* ger träffar på rätten, rättens, rättsfall, rättsvetenskap, rättskälla, rättesnöre osv … 

Frassökning innebär att ord du söker på ska återfinnas exakt på det sätt du anger.
Exempel: ”särskilda skäl” eller ”personlig integritet”

Booleska operatorer innebär att du talar om för sökfältet i en databas hur din sökning ska behandla dina sökord, med orden OCH, ELLER eller INTE. Ofta skrivs de ut på engelska med versaler för att sökfältet ska förstå innebörden.

AND - Används när du är intresserad av två eller flera termer i kombination med varandra.

OR - Används när du vill bredda din sökning genom att låta databasen ge dig träffar där en eller flera av söktermerna förekommer.

NOT - Används när du vill utesluta en sökterm från dina träffar.