Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Akademisk hederlighet och plagiering

Plagiering innebär att du imiterar eller kopierar andras arbeten och redovisar dem som att det var dina egna idéer.

I vetenskapliga arbeten är det viktigt att redovisa de källor som du använder dig av. Det ska vara tydligt för läsaren vad som är dina egna ord och idéer och vad som du har hämtat från andra källor. Citat ska citatmarkeras och samtliga källor behöver redovisas.

Läs mer om hur plagiering och andra disciplinärenden hanteras vid Lunds universitet.

Plagiering

Plagiering anses vara ett allvarligt brott inom universitetet. Lunds universitet har gemensamma riktlinjer för plagiering. Vid undervisningstillfällen på Juristprogrammets termin 1, 4, 6 och 9 informerar bibliotekarierna om vad plagiering innebär, konsekvenser av plagiering och hur man kan hantera källor i skrivuppgifter och uppsatser för att undvika plagiering.

Ouriginal/(Urkund)

Lunds universitet använder sig av programmet Ouriginal (Urkund) för att förebygga och upptäcka fall av plagiering. Programmet jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – Internet, visst förlagsmaterial och programmets egna arkiv.

Generativ artificiell intelligens (GAI) som hjälpmedel

Fakulteten har tagit fram en policy där du kan läsa mer om hur du får använda dig av GAI-verktyg i samband med undervisning och examination.

Kontakt

Informationsdiskens öppettider:
vardagar: 10-15

jurbibl [at] jur [dot] lu [dot] se (jurbibl[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 15

Boka bibliotekarie:jurbibl [at] jur [dot] lu [dot] se (jurbibl[at]jur[dot]lu[dot]se)