Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet, mångfald, likabehandling och breddad rekrytering

Juridiska fakulteten verkar för en kreativ och dynamisk arbetsmiljö som möjliggör utveckling för såväl, anställda som studenter. Olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper bidrar till att stärka det interna samspelet och stimulera till nytänkande.

Respekt, tolerans och omtanke ska gälla i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande och lojalitet mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål. Tillsammans ansvarar vi för att nolltolerans mot kränkande särbehandling råder.

Arbete för jämställdhet och likabehandling

Juridiska fakulteten bedriver ett systematiskt och förebyggande arbete för jämställdhet, likabehandling och mångfald som årligen följs upp.

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

Vid fakulteten finns en jämställdhets- och likabehandlingskommitté. Du är välkommen att vända dig till kommitténs ordförande eller sekreterare om du har uppmärksammat problem eller har idéer om förbättringar som avser jämställdhet, likabehandling eller mångfald.

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

Breddad rekrytering

Fakulteten ger kursen Utvidgad juridisk introduktionskurs, UJIK, som gör det möjligt för alla, oavsett betyg, att prova på juridikstudier. Vi är dessutom en av de fakulteter vid Lunds universitet som nått längst när det gäller jämn könsfördelning bland lärare och forskare.

Utvidgad juridisk introduktionskurs

Enkätundersökningar och rapporter 

Som ett led i fakultetens likabehandlingsarbete genomfördes hösten 2015 en enkätundersökning bland studenter på grund- och avancerad nivå. Enkätundersökningen berör studenternas synpunkter på omfattningen av kritiska perspektiv i juristutbildningen, likabehandling och diskriminering. 

Sedan tidigare finns även en rapport om genusperspektivets förekomst i undervisningen på juristprogrammet och en utvärdering av kursplaner avseende kritiska och reflekterande perspektiv, skriftlig och muntlig färdighetsträning samt progression. 

Redovisning av resultatet av en studentenkät om kritiska perspektiv och likabehandling på Juristprogrammet i Lund (PDF, 1 143 kB, ny flik)

Sammanfattning av Normkritik i juristutbildningen - en rapport om genusperspektivets förekomst på Juristprogrammet (PDF, 110 kB, ny flik)

Kvalitetssäkring av kursplaner (PDF, 440 kB, ny flik)

Om du behöver stöd och hjälp

Om du upplever att du blir utsatt för trakasserier eller diskriminering har du rätt att omedelbart få hjälp och stöd.

Anställd

Vänd dig i första hand till din närmaste chef (dekan, prefekt eller avdelningschef). Du kan också vända dig till fakultetens personalansvarig. Kom ihåg att även företagshälsovården och personalorganisationerna ger stöd och hjälp.

Företagshälsovården

Information om och kontaktuppgifter till företagshälsovårdenvid Lunds universitet.

Personalorganisationer

Information om och kontaktuppgifter till personalorganisationerna vid Lunds universitet.

Student

Vänd dig i första hand till fakultetens prefekt. Studenthälsan och studerandeskyddsombudet ger också stöd och hjälp.

Prefekt

Ulf Maunsbach
ulf [dot] maunsbach [at] jur [dot] lu [dot] se (ulf[dot]maunsbach[at]jur[dot]lu[dot]se)

Studenthälsan

Information om och kontaktuppgifter till studenthälsan vid Lunds universitet.

Studerandeskyddsombud

Wendela Muhola (huvudstuderandeskyddsombud) och Elliot Berggren (studerandeskyddsombud). 
studentskyddsombud [at] jf [dot] se (studentskyddsombud[at]jf[dot]se)

Juridiska föreningen

Sofie Svanberg (ordförande Juridiska Föreningen) ordf [at] jf [dot] se (ordf[at]jf[dot]se)
Sara Axelsson (vice ordförande, JF) vice [at] jf [dot] se (vice[at]jf[dot]se)