Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet, mångfald, likabehandling och breddad rekrytering

Juridiska fakulteten verkar för en kreativ och dynamisk arbetsmiljö som möjliggör utveckling för såväl, anställda som studenter. Olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper bidrar till att stärka det interna samspelet och stimulera till nytänkande.

Respekt, tolerans och omtanke ska gälla i alla relationer liksom gemensamt ansvarstagande och lojalitet mot universitetets grundläggande värden, uppgifter och mål. Tillsammans ansvarar vi för att nolltolerans mot kränkande särbehandling råder.

Arbete för jämställdhet och likabehandling

Juridiska fakulteten bedriver ett systematiskt och förebyggande arbete för jämställdhet, likabehandling och mångfald som årligen följs upp.

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

Vid fakulteten finns en jämställdhets- och likabehandlingskommitté. Du är välkommen att vända dig till kommitténs ordförande eller sekreterare om du har uppmärksammat problem eller har idéer om förbättringar som avser jämställdhet, likabehandling eller mångfald.

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

Breddad rekrytering

Fakulteten ger kursen Utvidgad juridisk introduktionskurs, UJIK, som gör det möjligt för alla, oavsett betyg, att prova på juridikstudier. Vi är dessutom en av de fakulteter vid Lunds universitet som nått längst när det gäller jämn könsfördelning bland lärare och forskare.

Utvidgad juridisk introduktionskurs

Enkätundersökningar och rapporter 

Som ett led i fakultetens likabehandlingsarbete genomfördes hösten 2015 en enkätundersökning bland studenter på grund- och avancerad nivå. Enkätundersökningen berör studenternas synpunkter på omfattningen av kritiska perspektiv i juristutbildningen, likabehandling och diskriminering. 

Sedan tidigare finns även en rapport om genusperspektivets förekomst i undervisningen på juristprogrammet och en utvärdering av kursplaner avseende kritiska och reflekterande perspektiv, skriftlig och muntlig färdighetsträning samt progression. 

Redovisning av resultatet av en studentenkät om kritiska perspektiv och likabehandling på Juristprogrammet i Lund (PDF, 1 143 kB, ny flik)

Sammanfattning av Normkritik i juristutbildningen - en rapport om genusperspektivets förekomst på Juristprogrammet (PDF, 110 kB, ny flik)

Kvalitetssäkring av kursplaner (PDF, 440 kB, ny flik)

Om du behöver stöd och hjälp

Om du blir utsatt för något som du upplever som kränkande särbehandling eller trakasserier kan du rapportera detta och få stöd.

Anställd

Vänd dig i första hand till din närmaste chef (dekan, prefekt, biträdande prefekt eller avdelningschef). Du har också möjlighet att vända dig till din fackliga organisation eller skyddsombud. Om du inte vet vem du ska kontakta, kan fakultetens HR-avdelning hjälpa till att guida dig. 

Företagshälsovården

Information om och kontaktuppgifter till företagshälsovården vid Lunds universitet.

Fackliga organisationer

Information om och kontaktuppgifter till fackliga organisationer vid Lunds universitet.

Studentprästerna

Studentprästerna erbjuder stöd och ger tröst till alla universitets anställda och studenter, oavsett tro eller övertygelse.

Student

Vänd dig i första hand till prefekt, som är ansvarig för utbildningen. Studenthälsan, studievägledningen och  studerandeskyddsombudet ger också stöd och hjälp.

Prefekt

Ellika Sevelin
ellika [dot] sevelin [at] jur [dot] lu [dot] se (ellika[dot]sevelin[at]jur[dot]lu[dot]se)

Studenthälsan

Information om och kontaktuppgifter till studenthälsan vid Lunds universitet.

Studerandeskyddsombud

Wendela Muhola (huvudstuderandeskyddsombud) och Elliot Berggren (studerandeskyddsombud). 
studentskyddsombud [at] jf [dot] se (studentskyddsombud[at]jf[dot]se)

Juridiska föreningen

Sofie Svanberg (ordförande Juridiska Föreningen) ordf [at] jf [dot] se (ordf[at]jf[dot]se)
Sara Axelsson (vice ordförande, JF) vice [at] jf [dot] se (vice[at]jf[dot]se)