Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Filmer om fakultetens historia

Den juridiska fakulteten är en av de ursprungliga fakulteterna vid Lunds universitet och firade tillsammans med det övriga universitetet sitt 350-årsjubileum från den 19 december 2016 till den 28 januari 2018.

Jubileet uppmärksammades bland annat med en utställning bestående av kortfilmer på olika teman. En del av filmerna behandlar några dokument och urkunder som har varit viktiga för fakulteten, som till exempel de akademiska konstitutionerna från 1666. Andra filmer lyfter fram utbildningen, vilken sorts forskning som har bedrivits och bedrivs vid Juridicum samt några av fakultetens mest framträdande medarbetare genom åren.

1666

 

Samuel von Pufendorf

 

David Nehrman Ehrenstråle

 

Juristexamen

 

Carl Johan Schlyter och Rättens Historia

 

Johan C W Thyrén

 

1904

 

1958

 

1978

 

Anna Bugge Wicksell

 

Gunvor Wallin

 

Anna Christensen

Kort om filmerna

Tre av fakultetens rättshistoriker har arbetat med att ta fram filmerna.

Docent Per Nilsén behandlar i sina bidrag bl a några av fakultetens mest tongivande professorer under tre olika sekler: Samuel von Pufendorf på 1600-talet, David Nehrman Ehrenstråle på 1700-talet samt Carl Johan Schlyter på 1800-talet. Per Nilsén belyser även varför universitetet grundades och hur den juridiska utbildningen ursprungligen var organiserad.

Universitetslektor Christian Häthén behandlar i en film straffrättsprofessorn Johan C W Thyrén vars arbete spelade en stor roll bl a för lagstiftningen. Vidare beskriver Christian Häthén juristutbildningens utveckling under 1900-talet med utgångspunkt i reformerna 1904 och 1958 och i vad som skedde i spåren efter U68; dagens juristutbildning bär tydliga spår av 1970-talets förändringar.

Docent Elsa Trolle Önnerfors har spelat in tre filmer om fakultetens kvinnliga pionjärer: den första kvinnliga juris kandidaten: Anna Bugge Wicksell, den första kvinnliga juris doktorn, Gunvor Wallin samt den första kvinnliga professorn Anna Christensen, som inte bara var Lunds utan även Sveriges första kvinnliga professor i juridik.