Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationer

Om disputationen

Disputationen är det seminarium då doktoranden lägger fram sin avhandling för allmän granskning. Vid disputationen ska det finnas en opponent som har till uppgift att särskilt granska avhandlingen. Opponenten framför vid disputationen sina frågor och synpunkter. Vid disputationen finns också en examinator och betygsnämnd. Doktorsavhandlingen bedöms som godkänd eller icke godkänd.

Varje år hedras de nya doktorerna vid doktorspromotionen, som äger rum kring månadsskiftet maj-juni, med diplom, ring och hatt.

Läs mer om doktorspromotionen på Lunds universitets webbplats.

Disputationer vid fakulteten