Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På Juridiska fakultetens bibliotek kan du låna kursböcker och annan litteratur. Flertalet böcker och samlingar är direkt tillgängliga på öppna hyllor. 

Läs mer om:

Lånevillkor

Du som fyllt 18 år och har svenskt person- eller samordningsnummer har rätt att låna vid Lunds universitets bibliotek. Som gästforskare och gäststudent från andra länder kan du få möjlighet att låna.

Läs mer om lånevillkoren vid Lunds universitet (PDF)

Lånekort

För att kunna låna vid juridiska fakultetens bibliotek måste du ha ett lånekort. Lånekortet är gemensamt för alla bibliotek vid Lunds universitet.

Studenter och anställda använder sitt LU-kort. Övriga användare får lånekort på biblioteket.

Om du är student, forskare eller anställd vid Lunds universitet skapar du ett konto genom att logga in med ditt Student-/Lucatkonto. Du använder ditt LU-kort som bibliotekskort.

Är du student kan du aktivera kontot när du har loggat in, genom att välja studentkategori och hemmabibliotek, för att kunna låna med LU-kortet. Är du forskare eller anställd behöver du aktivera kontot på ditt bibliotek.

Övriga som inte är anslutna till Lunds universitet kan skaffa ett lånekonto genom att besöka receptionen i biblioteket.
 

Lånetid och omlån

Lånetiden för vanliga böcker på Juridiska fakultetens bibliotek är 14 dagar och de har icke-automatiska omlån. Lånetiden för forskare är 1 år, men böckerna kan krävas in efter 28 dagar om annan låntagare beställer boken. På kursböcker är lånetiden 14 dagar på alla biblioteken vid Lunds universitet och på kursböcker gäller automatiska omlån. Mer information om lånetider hittar du på de olika bibliotekens webbplatser.
Du kan förnya dina lån via bibliotekskatalogen LUBcat eller genom att ringa lånedisken under bibliotekets öppettider på telefon +46 46 222 1007. 

Förseningsavgifter

Förseningsavgifter för böcker och kurslitteratur som tillhör Juridiska fakultetens bibliotek och som inte lämnas tillbaka i tid är 10 kronor per bok och dag. 

 • Avgiften börjar räknas dagen efter återlämningsdatum. Ingen avgift genereras under dagar då biblioteket är stängt, inte heller under helger.
 • Om du har 100 kr eller mer i obetalda avgifter är du automatiskt avstängd från nya lån och omlån vid samtliga bibliotek inom Lunds universitet. 
 • Det är alltid ditt personliga ansvar att notera och respektera lånetiden. Bibliotekssystemet skickar automatiskt ut en påminnelse via e-post före lånetidens utgång och förseningsmeddelande dagen efter lånetidens utgång. 
 • Om du av någon anledning inte får påminnelse eller förseningsmeddelande är det ändå ditt ansvar att lämna böckerna innan lånetiden gått ut.
 • Om boken trots två påminnelser inte har återlämnats 28 dagar efter lånetidens utgång genereras en faktura. Ersättningskostnaden är 600 kr/bok. 
 • Ditt låntagarkonto spärras när du har en obetald faktura till biblioteket. 
 • Tänk på att förseningsavgifterna finns kvar och måste betalas även efter att kostnaden för fakturan är erlagd, annars fortsätter ditt låntagarkonto att vara spärrat.

Dessa föreskrifter är fastställda med stöd av allmänna lånevillkoren vid Lunds universitets bibliotek.
Läs lånevillkoren här (PDF).

karin [dot] bjerefeldt [at] jur [dot] lu [dot] se (Har du frågor angående förseningsavgifter och fakturor, kontakta Karin Bjerefeldt)

Lån med hjälp av ombud

Du kan skicka ett ombud för att hämta dina beställda böcker. Böcker kan lånas över disk om personen visar upp ditt lånekort och din legitimation, samt sin egen legitimation.

Läsesalslån och annat material som inte går att låna hem

Referensexemplar av kurslitteratur och andra särskilt eftertraktade böcker finns att låna i lånedisken, så kallade läsesalslån. Du kan enbart läsa dem i biblioteket. Annat material som inte går att låna hem vid Juridiska fakultetens bibliotek omfattar:

 • Bibliografier
 • Böcker märkta REF
 • Festskrifter
 • Författnings- och rättfallssamlingar
 • Lexikon
 • Riksdagstryck
 • Tidskrifter
 • Uppslagsböcker

E-böcker

E-böcker hittar du både i LUBcat och LUBsearch. Reglerna för hur du får använda e-böcker bestäms av den leverantör som tillhandahåller boken.

Kontakt

Karin Bjerefeldt

Bibliotekarie
karin [dot] bjerefeldt [at] jur [dot] lu [dot] se (karin[dot]bjerefeldt[at]jur[dot]lu[dot]se)