Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogiskt studentstöd

För att få riktat pedagogiskt stöd måste du:

 • vara antagen till en kurs eller ett program vid universitetet
 • ha ett dokument som intygar din varaktiga funktionsnedsättning
 • ansöka om stöd

Intyg och ansökan om stöd

För att få riktat pedagogiskt stöd behöver du ett läkarintyg eller annat professionellt utlåtande som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Du kan även ansöka om riktat pedagogiskt stöd medan du är under utredning och då få möjlighet till ett pre-stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har blivit antagen till din sökta utbildning gör du en ansökan via NAIS (Nationellt administrations- och informationssystem). I ansökan beskriver du hur din funktionsnedsättning kan påverka din studiesituation. 

Gör din ansökan via NAIS.

Vad händer sen?

 • När din ansökan har behandlats blir du kontaktad av en samordnare på pedagogiskt studentstöd vid Lunds universitet.
 • Efter samtal med samordnaren får du ett besked om stöd där beslut och rekommendationer beskrivs.
 • Samordnaren kommer sedan hänvisa dig till studievägledningen hos oss på Juridiska fakulteten där vi går igenom ditt beslut och dina rekommendationer och hur du kan ta del av stödet på fakulteten.

Detta gäller för studenter som har riktat pedagogiskt stöd

 • Om du har rekommendation om förlängd tid, tentera i mindre grupp, talsyntes och/eller rättstavningsprogram kommer dessa stöd att anmälas inför tentamenstillfället efter att du har anmält dig i Ladok.
   
 • Om du har rekommendation om andra anpassningar än ovan nämnda måste du särskilt meddela handläggaren för pedagogiskt stöd via sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se) senast två veckor innan tentamenstillfället.

Ett bekräftelsemejl skickas till studenter med riktat pedagogiskt stöd med information om tid och plats för tentamen efter det att anmälan har stängt. Om du inte har fått ett bekräftelsemejl senast 1 vecka innan tentamen är det viktigt att du kontaktar sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se).

Du skriver tentamen med egen laptop i Digiexam.

Anmälan till salstentamen

Anmälan till salstentamen är obligatorisk, både till ordinarie tentamen och omtentamen. Anmälan gör du i Ladok senast 14 kalenderdagar innan tentamenstillfället.

Så här gör du:

 • Klicka på "Examinationstillfällen"
 • Du hittar den tentamen som du kan anmäla dig till under fliken "Inte anmäld"
 • Klicka på "Anmäl"
 • Klicka på "Bekräfta" i pop-up-fönstret
 • Tentamenstillfället syns nu under fliken "Anmäld"

Genom att klicka på denna länk kan du se en instruktionsfilm om hur man anmäler sig till en tentamen i Ladok.

Kontakta utbildningsadministratören för din kurs innan anmälan stänger om du inte lyckas anmäla dig eller om du saknar tentamenstillfället i Ladok.

Kontaktuppgifter till våra utbildningsadministratörer.

Om du använder dig av en blodsockermätare under tentamen får du gärna höra av dig till sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se) innan tentamenstillfället så meddelar vi tentamensvakterna.

Om du är anmäld till en tentamen men får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig i Ladok samt kontaktar sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se).

Anmälan till hemtentamen

Du anmäler ditt riktade pedagogiska stöd inför en hemtentamen genom att mejla till sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se) senast 14 kalenderdagar innan examinationstillfället. Detta ska du skriva i mejlet när du anmäler dig:

•    Ditt namn och personnummer
•    Vilken hemtenta det gäller - kurskod, kursnamn samt datum för hemtentamen
•    Vilket riktat pedagogiskt stöd du behöver

Muntliga examinationer

Du hittar instruktioner i Blackboard för muntliga examinationer.

Har du behov av läs- och skrivstöd på grund av en funktionsnedsättning är du välkommen att kontakta juridiska fakultetens bibliotekarie; Karin Bjerefeldt. Du behöver inte ett läkarintyg eller ett beslut om pedagogiskt stöd för att ta del av bibliotekets resurser. 

Distansstudenter är också välkomna att ta kontakt med biblioteket. 

Biblioteket erbjuder vid behov:

 • Tillgång till talböcker i Legimus
 • Anpassning av obligatorisk kurslitteratur, t ex till talbok eller punktskrift
 • Förlängd lånetid på bibliotekets böcker
 • Tillgång till talsyntes och andra programvaror
 • Support på dessa programvaror

Bibliotekets lässtöd vid fakulteten.

Kontakt

Josefin Garay Burge
Linnéa Vinjegaard
Jenny Backer

Studievägledare
sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se)

Josefin Garay Burge
+46 46-222 10 17
Linnéa Vinjegaard
+46 46-222 11 77
Jenny Backer
+46 46-222 10 55

Kontakt

Biblioteket

Karin Bjerefeldt
Bibliotekarie
lasstod [at] jur [dot] lu [dot] se (lasstod[at]jur[dot]lu[dot]se)