Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sällskapet Lundajuristers styrelse

Kontakt

Lina Rönndahl

Administrativ koordinator
alumni [at] jur [dot] lu [dot] se (alumni[at]jur[dot]lu[dot]se)

Ordförande

Kristoffer Ståhl

Kristoffer Ståhl tog examen vid Juridiska fakulteten 2011. Efter notarietjänstgöring på Lunds tingsrätt arbetade han som advokat på flera advokatbyråer innan han startade Advokatfirman Ståhl. Kristoffer arbetar huvudsakligen som försvarsadvokat.

Porträtt av Kristoffer Ståhl. Foto.

Sekreterare

Madeleine Edqvist

Madeleine tog sin examen vid Juridiska fakulteten 2008 och är advokat och specialist counsel på Mannheimer Swartling. Hon arbetar med energi- och miljörätt, med ett särskilt brinnande intresse för energiomställningen i samhället. Hon tycker att sällskapet har en viktig roll att fylla som en länk mellan studietid och arbetsliv. Det är till allas glädje och gagn när yrkesverksamma, fakultet, kår och studenter kan samverka på olika sätt. Madeleine tycker därför det en ära att få bidra till detta genom engagemanget i sällskapets styrelse.

Porträtt av Madeleine Edqvist. Foto.

Kassör

Sven Lindblom

Sven Lindblom tog sin examen vid Juridiska fakulteten 2012. Han jobbar som advokat på Advokatfirman Delphi med inriktning mot M&A, kommersiella avtal och tvistlösning. Sven har valt att engagera sig i Sällskapet Lundajurister då han tycker att föreningen utgör ett bra forum där Juridiska fakulteten möter olika delar av det praktiska yrkeslivet – med juridiken som förenande punkt.

Porträtt av Sven Lindblom. Foto.

Övriga ledamöter

Thed Adelswärd

Thed Adelswärd är chefsrådman vid Lunds tingsrätt. Han har en traditionell domarutbildning. Efter att ha suttit ting vid Malmö tingsrätt och fullgjort fiskalsutbildning i Hovrätten över Skåne och Blekinge varvade han under några år dömande vid olika tingsrätter med arbete som utredningssekreterare för Regeringskansliet. Under större delen av 1990-talet undervisade han vid Juridiska fakulteten i Lund, framför allt i civilrätt. Under flera år var han ordförande i Sveriges Domareförbund.

Porträtt av Thed Adelswärd. Foto.

Cecilia Andersson

Cecilia Andersson tog examen vid Juridiska Fakulteten 2014 och gjorde därefter praktik på svenska FN-representationen i New York innan hon satt ting vid Helsingborgs tingsrätt. Därefter arbetade hon två år på humanjuridisk byrå i Helsingborg innan hon 2019 bytte till åklagarkammaren i Helsingborg där hon nu arbetar som kammaråklagare. Cecilia hade under studietiden ett stort engagemang i Juridiska Föreningen och tycker det finns ett stort värde – både på ett personligt och ett yrkesmässigt plan – i att knyta band mellan tidigare och nuvarande studenter och hon ser fram emot att fortsätta detta arbete inom ramen för SLJ:s verksamhet.

Porträtt av Cecilia Andersson. Foto.

Fredrik Heldqvist

Fredrik Heldqvist tog examen vid Juridiska fakulteten 2011/2012 och satt därefter ting vid Lunds tingsrätt. Han är advokat och delägare i Advokatfirman Lindmark Welinder i Lund, där han bland annat arbetar med fastighets- och bolagsrätt, företagsförvärv och kommersiella avtal. Fredrik menar att ett starkt och aktivt alumninätverk är ett viktigt forum för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan studenter, fakultet och yrkesverksamma. Han ser fram mot att delta i Sällskapets verksamhet och tycker att det ska bli mycket roligt att samtidigt återknyta kontakten med studentlivet.

Porträtt av Fredrik Heldqvist. Foto.

Sara Axelsson

Sara Axelsson är vice ordförande för Juridiska Föreningen och har tagit ett års studieuppehåll från Juristprogrammet för att arbeta med kåren på heltid. Jobbet innebär bl.a. huvudsakligt ansvar för föreningens interna verksamhet, kontakten med näringslivet och ekonomin, men posten ger även en möjlighet att få sitta med i Sällskapet Lundajuristers styrelse. Sara ser fram emot att få se Sällskapets verksamhet växa sig större och bredare under de kommande åren så att det finns ytterligare en god anledning att komma tillbaka till Lund efter examen.

Porträtt av Sara Axelsson. Foto.

Andrea Lindblom

Andrea Lindblom tog examen vid Juridiska fakulteten 2009 och satt därefter ting på Kalmar tingsrätt. 2011 började hon som beredningsjurist på Helsingborgs tingsrätt och arbetar sedan cirka 5 år som som administrativ chef på Helsingborgs tingsrätt. Andrea brinner för att modernisera juristbranschen och ser fram emot att få nya vänner och bekanta genom alumnverksamheten.

Porträtt av Andrea Lindblom. Foto.

Madeleine Lindqvist

Madeleine är vice ordförande för praktik och mentorskap för Juridiska Föreningen i Lund. Hennes engagemang i Sällskapet Lundajurister grundar sig i samarbetet mellan sällskapet och Juridiska Föreningen kring mentorskapsprogrammet, vilket är ett program som låter juriststudenter få inblick i näringslivet.

Porträtt av Madeleine Lindqvist. Foto.

Magnus Lundh

Magnus Lundh tog sin examen vid Juridiska fakulteten 1978 och har varit verksam som advokat i Malmö sedan början av 1980-talet. Han startade advokatbyrån Tre Advokater HB 1995 tillsammans med tre kollegor och idag är de åtta advokater varav 7 är delägare. Magnus valde inledningsvis att engagera sig i Sällskapet Lundajurister för att han blev tillfrågad men numera för att han tycker att det är intressant med kopplingen mellan Juridiska fakulteten och praktiserande jurister av olika slag.

Porträtt av Magnus Lundh. Foto.

Ulf Maunsbach

Prefekt, professor

Porträttbild av Ulf Maunsbach. Foto.

Anette Ohlsson

Anette Ohlsson tog sin examen vid Juridiska fakulteten 1989 och arbetar i dag som hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hennes intresse för Sällskapet Lundajurister väcktes efter att hon hade slutat som lärare på Juridiska Fakulteten, där hon undervisade i straff- och processrätt. Tiden på fakulteten fick henne att inse vikten av att bygga upp en god kontakt mellan studenter och yrkesverksamma jurister eftersom det praktiska inslagen på juristutbildningen är ytterst begränsade. Anettes förhoppning är därför att genom Sällskapet, och då särskilt mentorskapsprojektet, bidra till att studenterna får bättre inblick i det kommande yrkeslivet.

Porträtt av Anette Ohlsson. Foto.

Emma Regnér

Emma Regnér tog examen vid Juridiska fakulteten 2001 och satt sedan ting på Handens tingsrätt. Efter ett år på Setterwalls advokatbyrå sökte hon och kom in på domarbanan. Sedan 2014 har hon arbetet som domare, först i Helsingborg tingsrätt och sedan i Malmö tingsrätt. Sedan oktober i 2021 är hon administrativ direktör på Hovrätten över Skåne och Blekinge. Emma brinner för starka och moderna domstolar och tycker det är viktigt att vi även framöver kan locka unga och skickliga jurister till domaryrket.

Porträtt av Emma Regnér. Foto.

Christina Söderbäck Hedén

Christina Söderbäck Hedén tog examen vid Juridiska fakulteten 2013 och satt därefter ting i Lund. Sedan fortsatte hon på domarbanan vid Hovrätten över Skåne och Blekinge och blev färdig hovrättsassessor 2019. I dag arbetar hon som utredningssekreterare i en offentlig utredning på Finansdepartementet, med siktet inställt på att bli ordinarie domare i framtiden. Genom sitt engagemang i Sällskapet Lundajurister kan hon bidra till att skapa ökad sammanhållning mellan alumner och samtidigt få ha kvar en fot i det glada studentlivet.

Porträtt av Christina Söderbäck Hedén. Foto.