Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsmiljöer

Juridik genomsyrar all mänsklig aktivitet, från frågor i den enskildas perspektiv till frågor av stor samhällelig, politisk och ekonomisk betydelse, nationellt och internationellt. Den juridiska forskningen påverkar och kan förbättra människors liv och samhällets utveckling.

I takt med att komplexiteten i omvärlden ökar har också kraven på, och betydelsen av, vår forskning ökat. Dagens angelägna forskningsfrågor är mångfacetterade och vi möter dem med ett ämnesövergripande arbetssätt inom fakulteten, tvärvetenskapligt inom Lunds universitet samt i samverkan med den juridiska praktiken och det omgivande samhället. Samtidigt har den nationella rätten ställts inför nya utmaningar genom globaliseringen, och Sveriges medlemskap i EU, vilket drivit fram ett ökat fokus på europeiska och internationella frågor.

Vår forskning har det senaste decenniet genomgått en stark utvecklingsfas och vuxit i omfattning, kvalitet, internationalisering och synlighet. Även de externa forskningsanslagen har ökat. Inom exempelvis allmän rättslära, civilrättens sociala dimension, inklusive äldrerätt, EU-rätt, folkrätt inklusive migrationsrätt, miljörätt, mänskliga rättigheter och Health Law har vi idag forskningsgrupper som tillhör den internationella och europeiska forskningsfronten.

Inom Lunds universitet har vi ett tätt utbyte med forskningsmiljöerna i handelsrätt och rättssociologi. Vi bedriver forskningsprojekt med flera samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsmiljöer samt inom ämnen som medicin, bioteknik och hållbar utveckling. I drygt 30 år har vi samarbetat nära med Raoul Wallenberginstitutet (RWI) kring både forskning och utbildning. 

Den forskarutbildning som bedrivs vid fakulteten är bred och mångfacetterad. Våra doktorander bidrar, tillsammans med våra gästforskare från hela världen, starkt till utvecklingen inom rättsvetenskapen och dynamiken i vår forskargemenskap.

Kontakt

Jessica Almqvist

Prodekan för forskning, professor i folkrätt

jessica [dot] almqvist [at] jur [dot] lu [dot] se