Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdragsutbildning

Vi har sedan mitten av 1990-talet utbildat studenter i juridik på distans. Vi har utarbetat ett koncept som bland annat består av föreläsningar inspelade i en professionell studio, övningsuppgifter och prov med individuell feedback. Allt tillsammans med möjligheten att ställa frågor via mejl eller över telefon.

Uppdragsutbildningar skiljer sig från annan högskoleutbildning. Endast juridiska personer, såsom företag, myndigheter, skolor och organisationer, kan köpa uppdragsutbildningar. Är du som arbetstagare intresserad av att delta i en kurs ska du vända dig till din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan sedan beställa utbildningen från universitetet.

För mer information och för att ta del av vår anmälningsblankett, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon.

Upplägg

För enskilda arbetstagare

Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. Kurserna startar normalt i januari, juni och augusti. Under sommaren läser du normalt kursen på helfart, och under vår- och höstterminen läser du på halvfart. Upplägget går att individanpassa efter dina önskemål, du kan läsa kurserna både under kortare och längre tid.

För en grupp arbetstagare

För en grupp arbetstagare kan vi anpassa våra kurser efter era önskemål. Vi kan till exempel komplettera våra distanskurser med seminarier på plats i Lund eller på ert verksamhetsställe. Vi kan också skapa helt nya utbildningar utifrån era behov, allt från några korta föreläsningar till ett helt kurspaket.

Kurser

Vi har möjlighet att erbjuda följande kurser:

Barnkonventionen ur ett svenskt perspektiv omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar en halv termins heltidsstudier. Kursen innehåller fem (5) obligatoriska prov på distans, varav de första fyra ger 1,5 högskolepoäng och det sista tre högskolepoäng. Kursen avslutas med en obligatorisk och platsbunden tentamen som ger sex (6) högskolepoäng. Tentamen går att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen introducerar deltagaren till den svenska rättsordningen med ett särskilt fokus på FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Den ger deltagaren en grundläggande förmåga att tillämpa barnkonventionen och relatera dess artiklar till annan svensk lagstiftning. Genom att gå kursen får du som deltagare grundläggande kunskap om det svenska rättssystemet i allmänhet och hur barns rättigheter får uttryck i det systemet.

Kursens olika delar:

 • Avsnitt ett: Juridisk metod, Den svenska rättsordningen och Konventioner i den svenska rättsordningen.
 • Avsnitt två: Barnkonventionens artiklar och disposition, Barnkonventionens historia och Särskilt om tolkning av barnkonventionen
 • Avsnitt tre: Familjerätt
 • Avsnitt fyra: Avtalsrätt och socialrätt
 • Avsnitt fem: Utbildningsrätt, migrationsrätt och straffrätt
 • Avsnitt sex: Utsökningsrätt och hyresrätt

Vid frågor vänligen kontakta bk [at] jur [dot] lu [dot] se (bk[at]jur[dot]lu[dot]se).

Kursen är en introducerande kurs till förvaltningsrätten som behandlar flertalet olika rättsområden och låter dig prova på allt från offentlighetsprincipen till socialrätt och mycket där emellan. Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. På vår- och hösttermin ges ordinarie kurs på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminens ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor. Vi har även möjlighet att individanpassa studietakten efter dina önskemål, det går bra att läsa kursen på både kortare och längre tid. Vi kan tillsammans komma överens om en studietakt och deadlines som passar dig.

Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna sinn självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser dy kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fyra obligatoriska prov på distans som ger 1,5 högskolepoäng vardera. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som ger 9 högskolepoäng. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till förvaltningsrättens grunder, rätts- och studieteknik samt juridisk metod. Därefter behandlas följande områden:

 • Offentlighet och sekretess
 • Europarätt
 • Politirätt och migrationsrätt
 • Socialrätt och socialförsäkringsrätt
 • Hälso- och sjukvårdslagstiftningen
 • Plan- och bygglagen
 • Förvaltningsförfarandet
 • Det förvaltningsrättsliga besvärsförfarandet
 • Kommunalrätt
 • Extraordinära rättsmedel

Vid frågor om kursens innehåll vänligen kontakta forv [at] jur [dot] lu [dot] se (forv[at]jur[dot]lu[dot]se).

Från och med vårterminen 2022 finns en grundkurs i medicinsk rätt. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor som du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. Kursen kräver inga juridiska förkunskaper.

Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuella feedback på. Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. Ordinarie kurs går på halvfart (50 % studietakt) under vårterminen 2022. Vi har även möjlighet att individanpassa studietakten efter dina önskemål, det går bra att läsa kursen på både kortare och längre tid. Vi kan tillsammans koma överens om en studietakt och deadlines som passar dig.

Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna sinn självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser dy kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fyra obligatoriska prov och ett obligatoriskt seminarium som ges på distans och ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas följande områden:

 • Patientens rättsliga ställning
 • Vårdgivarens skyldighet att tillhandahålla vård och behandling
 • Personalens skyldigheter
 • Patientens samtycke och självbestämmande
 • Tillsynen över hälso- och sjukvården
 • Offentlighet och sekretess
 • Patientdatalagen
 • Psykiatrisk tvångsvård
 • Smittskydd
 • Vård i livets slutskede
 • Organdonation och organtransplantation
 • Grundläggande EU-rätt
 • Gränsöverskridande vård
 • Hälsa och mänskliga rättigheter
 • Genetiken och det mänskliga genomet
 • E-hälsa

Vid frågor om kursens innehåll vänligen kontakta medratt [at] jur [dot] lu [dot] se (medratt[at]jur[dot]lu[dot]se).

Kursen är en introducerande kurs till juridiken som behandlar flertalet olika rättsområden och låter dig prova på allt från familjerätt till straffrätt och mycket däremellan. Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. På vår- och hösttermin ges ordinarie kurs på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminens ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor. Vi har även möjlighet att individanpassa studietakten efter dina önskemål, det går bra att läsa kursen på både kortare och längre tid. Vi kan tillsammans komma överens om en studietakt och deadlines som passar dig.

Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna sinn självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser dy kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fem obligatoriska prov på distans, varav de första fyra ger 1,5 högskolepoäng vardera och det sista ger 3 högskolepoäng. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som ger 6 högskolepoäng. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas följande rättsområden:

 • Konstitutionell rätt
 • Rättshistoria
 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • Konsumenträtt
 • Fordringsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Associationsrätt
 • Arbetsrätt
 • Familjerätt
 • Successionsrätt
 • Straffrätt
 • Processrätt
 • EU-rätt
 • Genusperspektiv

Vid frågor om kursens innehåll vänligen kontakta jik [at] jur [dot] lu [dot] se (jik[at]jur[dot]lu[dot]se).

Kursen är en grundkurs inom juridiken i ämnet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan. Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. På vår- och hösttermin ges ordinarie kurs på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminens ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor. Vi har även möjlighet att individanpassa studietakten efter dina önskemål, det går bra att läsa kursen på både kortare och längre tid. Vi kan tillsammans komma överens om en studietakt och deadlines som passar dig.

Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna sinn självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser dy kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fem obligatoriska prov på distans, varav de första fyra ger 1,5 högskolepoäng vardera och det sista ger 3 högskolepoäng. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som ger 6 högskolepoäng. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod med inriktning på arbetsrättens juridik. Därefter behandlas följande områden:

 • Rättegång och processen i arbetsrättsliga tvister
 • Relationen mellan lag, kollektivavtal och individuella anställningsavtal
 • EU och arbetsrätten
 • Anställningsförhållandets parter, avtals ingående och anställningsavtalet
 • Avtalsrätt
 • Semester och annan ledighet
 • Strejker och lönesättning
 • Föreningsrätt och tolkning av kollektivavtal
 • Förhandlingar och fackligt inflytande enligt MBL
 • Allmänt om anställnings upphörande
 • Uppsägningar av personliga skäl
 • Uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • Verksamhetsövergång
 • Särskilt om offentlig anställning
 • Diskrimineringslagen
 • Särskild diskrimineringslagstiftning

Vid frågor om kursens innehåll vänligen kontakta arb [at] jur [dot] lu [dot] se.

Kursen ger studenter kunskaper i bostadsrätts- och hyresrättsjuridik. Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. På vår- och höstterminen ges ordinarie kurs på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminen ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor. Vi har även möjlighet att individanpassa studietakten efter dina önskemål, det går bra att läsa kursen på både kortare och längre tid. Vi kan tillsammans komma överens om en studietakt och deadlines som passar dig.

Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna finns självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser du kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fem obligatoriska prov på distans, varav de första fyra ger 1,5 högskolepoäng vardera och det sista 3 högskolepoäng. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som ger 6 högskolepoäng. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas följande områden:

 • Hyresrätt: Hyressättning, rätt till reparation och underhåll, besittningsskydd, överlåtelserättigheter samt rätten att hyra ut i andra hand.
 • Lokalhyra: Grundläggande principer samt tillämpningen av dessa på avtal kopplade till boende, till exempel upplåtelse av en parkeringsplats.
 • Bostadsrätt: Regler för bland annat hur en bostadsrättsförening skapas, hur lägenheter överlåts, hur en bostadsrättsförening fungerar.

Vid frågor om kursens innehåll vänligen kontakta bo [at] jur [dot] lu [dot] se (bo[at]jur[dot]lu[dot]se)

Kontakt

uppdragsutbildning [at] jur [dot] lu [dot] se (uppdragsutbildning[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 56

Vänligen kontakta oss för beställning av kursplats.