Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdragsutbildning

Vi har sedan mitten av 1990-talet utbildat studenter i juridik på distans. Vi har utarbetat ett koncept som bland annat består av föreläsningar inspelade i en professionell studio, övningsuppgifter och prov med individuell feedback. Allt tillsammans med möjligheten att ställa frågor via mejl eller över telefon.

Uppdragsutbildningar skiljer sig från annan högskoleutbildning. Endast juridiska personer, såsom företag, myndigheter, skolor och organisationer, kan köpa uppdragsutbildningar. Är du som arbetstagare intresserad av att delta i en kurs ska du vända dig till din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan sedan beställa utbildningen från universitetet.

För mer information och för att ta del av vår anmälningsblankett, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon.

Upplägg

För enskilda arbetstagare

Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. Kurserna startar normalt i januari, juni och augusti. Under sommaren läser du normalt kursen på helfart, och under vår- och höstterminen läser du på halvfart. Upplägget går att individanpassa efter dina önskemål, du kan läsa kurserna både under kortare och längre tid.

För en grupp arbetstagare

För en grupp arbetstagare har vi stora möjligheter att anpassa kurserna eller skapa helt nya kurser efter önskemål, för att uppnå just dina ändamål. Utöver utbildningen på den avancerade läroplattformen har vi också möjlighet att erbjuda undervisning på plats med anställd personal från fakulteten. Antingen på plats hos oss i Lund eller ute på ditt verksamhetsställe. Vi har skapat allt från hela kurser i beskattningsrätt till enskilda tvåtimmarsföreläsningar, allt efter önskemål.

Kurser

Vi har möjlighet att erbjuda följande kurser:

Kursen ger studenter kunskaper i bostadsrätts- och hyresrättsjuridik. Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. På vår- och höstterminen ges ordinarie kurs på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminen ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor. Vi har även möjlighet att individanpassa studietakten efter dina önskemål, det går bra att läsa kursen på både kortare och längre tid. Vi kan tillsammans komma överens om en studietakt och deadlines som passar dig.

Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna finns självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser du kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fem obligatoriska prov på distans, varav de första fyra ger 1,5 högskolepoäng vardera och det sista 3 högskolepoäng. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som ger 6 högskolepoäng. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas följande områden:

 • Hyresrätt: Hyressättning, rätt till reparation och underhåll, besittningsskydd, överlåtelserättigheter samt rätten att hyra ut i andra hand.
 • Lokalhyra: Grundläggande principer samt tillämpningen av dessa på avtal kopplade till boende, till exempel upplåtelse av en parkeringsplats.
 • Bostadsrätt: Regler för bland annat hur en bostadsrättsförening skapas, hur lägenheter överlåts, hur en bostadsrättsförening fungerar.

Vid frågor om kursens innehåll vänligen kontakta bo [at] jur [dot] lu [dot] se (bo[at]jur[dot]lu[dot]se)

Kursen är en introducerande kurs till juridiken som behandlar flertalet olika rättsområden och låter dig prova på allt från familjerätt till straffrätt och mycket däremellan. Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. På vår- och hösttermin ges ordinarie kurs på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminens ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor. Vi har även möjlighet att individanpassa studietakten efter dina önskemål, det går bra att läsa kursen på både kortare och längre tid. Vi kan tillsammans komma överens om en studietakt och deadlines som passar dig.

Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna sinn självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser dy kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fem obligatoriska prov på distans, varav de första fyra ger 1,5 högskolepoäng vardera och det sista ger 3 högskolepoäng. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som ger 6 högskolepoäng. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas följande rättsområden:

 • Konstitutionell rätt
 • Rättshistoria
 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • Konsumenträtt
 • Fordringsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Associationsrätt
 • Arbetsrätt
 • Familjerätt
 • Successionsrätt
 • Straffrätt
 • Processrätt
 • EU-rätt
 • Genusperspektiv

Vid frågor om kursens innehåll vänligen kontakta jik [at] jur [dot] lu [dot] se (jik[at]jur[dot]lu[dot]se).

Kursen är en introducerande kurs till förvaltningsrätten som behandlar flertalet olika rättsområden och låter dig prova på allt från offentlighetsprincipen till socialrätt och mycket där emellan. Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. På vår- och hösttermin ges ordinarie kurs på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminens ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor. Vi har även möjlighet att individanpassa studietakten efter dina önskemål, det går bra att läsa kursen på både kortare och längre tid. Vi kan tillsammans komma överens om en studietakt och deadlines som passar dig.

Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna sinn självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser dy kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fyra obligatoriska prov på distans som ger 1,5 högskolepoäng vardera. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som ger 9 högskolepoäng. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till förvaltningsrättens grunder, rätts- och studieteknik samt juridisk metod. Därefter behandlas följande områden:

 • Offentlighet och sekretess
 • Europarätt
 • Politirätt och migrationsrätt
 • Socialrätt och socialförsäkringsrätt
 • Hälso- och sjukvårdslagstiftningen
 • Plan- och bygglagen
 • Förvaltningsförfarandet
 • Det förvaltningsrättsliga besvärsförfarandet
 • Kommunalrätt
 • Extraordinära rättsmedel

Vid frågor om kursens innehåll vänligen kontakta forv [at] jur [dot] lu [dot] se (forv[at]jur[dot]lu[dot]se).

Från och med vårterminen 2022 finns en grundkurs i medicinsk rätt. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor som du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. Kursen kräver inga juridiska förkunskaper.

Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuella feedback på. Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. Ordinarie kurs går på halvfart (50 % studietakt) under vårterminen 2022. Vi har även möjlighet att individanpassa studietakten efter dina önskemål, det går bra att läsa kursen på både kortare och längre tid. Vi kan tillsammans koma överens om en studietakt och deadlines som passar dig.

Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna sinn självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser dy kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fyra obligatoriska prov och ett obligatoriskt seminarium som ges på distans och ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas följande områden:

 • Patientens rättsliga ställning
 • Vårdgivarens skyldighet att tillhandahålla vård och behandling
 • Personalens skyldigheter
 • Patientens samtycke och självbestämmande
 • Tillsynen över hälso- och sjukvården
 • Offentlighet och sekretess
 • Patientdatalagen
 • Psykiatrisk tvångsvård
 • Smittskydd
 • Vård i livets slutskede
 • Organdonation och organtransplantation
 • Grundläggande EU-rätt
 • Gränsöverskridande vård
 • Hälsa och mänskliga rättigheter
 • Genetiken och det mänskliga genomet
 • E-hälsa

Vid frågor om kursens innehåll vänligen kontakta medratt [at] jur [dot] lu [dot] se (medratt[at]jur[dot]lu[dot]se).

Kursen är en grundkurs inom juridiken i ämnet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan. Kursen ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Som enskild arbetstagare läser du oftast kursen med dess ordinarie upplägg. På vår- och hösttermin ges ordinarie kurs på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminens ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor. Vi har även möjlighet att individanpassa studietakten efter dina önskemål, det går bra att läsa kursen på både kortare och längre tid. Vi kan tillsammans komma överens om en studietakt och deadlines som passar dig.

Kursens videoföreläsningar finns alltid tillgängliga och du kan ta del av dem när det passar dig och repetera dem så ofta du vill. I anslutning till föreläsningarna sinn självrättande prov som du kan använda för en snabb kunskapskontroll. Det finns också övningsuppgifter som du kan välja att skicka in och få feedback på. Parallellt med videoföreläsningarna läser dy kurslitteratur och lagtext. I kursen ingår fem obligatoriska prov på distans, varav de första fyra ger 1,5 högskolepoäng vardera och det sista ger 3 högskolepoäng. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som ger 6 högskolepoäng. Ordinarie tentamen kan du välja att skriva i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod med inriktning på arbetsrättens juridik. Därefter behandlas följande områden:

 • Rättegång och processen i arbetsrättsliga tvister
 • Relationen mellan lag, kollektivavtal och individuella anställningsavtal
 • EU och arbetsrätten
 • Anställningsförhållandets parter, avtals ingående och anställningsavtalet
 • Avtalsrätt
 • Semester och annan ledighet
 • Strejker och lönesättning
 • Föreningsrätt och tolkning av kollektivavtal
 • Förhandlingar och fackligt inflytande enligt MBL
 • Allmänt om anställnings upphörande
 • Uppsägningar av personliga skäl
 • Uppsägningar på grund av arbetsbrist
 • Verksamhetsövergång
 • Särskilt om offentlig anställning
 • Diskrimineringslagen
 • Särskild diskrimineringslagstiftning

Vid frågor om kursens innehåll vänligen kontakta arb [at] jur [dot] lu [dot] se.

Kontakt

uppdragsutbildning [at] jur [dot] lu [dot] se (uppdragsutbildning[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 56

Vänligen kontakta oss för beställning av kursplats. 

Vi besvarar dina frågor

Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum. Vår målsättning är att besvara alla frågor inom ett dygn.