Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rätt och utsatthet

Hur hanterar rätten personer i utsatta situationer och hur kan dessa personer tillvarata sin rätt? Hur förhåller sig rätten till både individer och strukturer i samhället? Det är två frågor som forskningsmiljön Rätt och utsatthet fokuserar på.

Forskningsmiljön Rätt och utsatthet har som mål att att främja och utveckla rättsvetenskaplig och gränsöverskridande forskning inom anknytande ämnen samt främja utbyte mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning.

En övergripande fråga är hur den utsattes rätt i reglering, organisation och rättslig hantering tillvaratas. Utgångspunkten är att möjligheten att tillvarata sin rätt kan förhindras eller försvåras om man befinner sig i en utsatt position, som barn, ungdom, gammal, sjuk, fattig eller hemlös. Konkret innebär detta en granskning av situationer då två centrala delar av det offentliga rättssystemet, socialtjänsten och straffsystemet, möter utsatta individer i behov av att tillvara sin rätt gentemot rättssystemet och av hur rätten kan uppmärksamma och hantera utsattheten.

Tätt kopplat till detta undersöker forskarna också hur individen uppfattas i rättssystemet. Den teoretiska utgångspunkten är att individen bör ses i sitt sammanhang och inte som en isolerad enhet. Med andra ord vill forskningsmiljön problematisera det subjekt som är utgångspunkten för den rättsliga hanteringen.

En central utgångspunkt är att såväl straffrättslig som socialrättslig prövning i stora delar bygger på teorier och förklaringsmodeller som är mer eller mindre generaliserande och kan beskrivas som strukturella. I prövningen i enskilda fall möter de strukturella sambanden och förklaringarna konkreta förutsättningar. Vi vill titta på hur dessa strukturella samband hanteras i den individuella prövningen samt undersöka hur rätten hanterar de sociala faktorer som omgärdar det individuella subjektet.

Rätt och utsatthet är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som har forskningssamarbete med Sociologiska institutionen, enheten för rättssociologi, Socialhögskolan samt Centrum för genusvetenskap, samtliga vid Lunds universitet, samt med Linnéuniversitet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet.

Kontakt

Ulrika Andersson

Professor i straffrätt
ulrika [dot] andersson [at] jur [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]andersson[at]jur[dot]lu[dot]se)

Titti Mattsson

Professor i offentlig rätt
titti [dot] mattsson [at] jur [dot] lu [dot] se (titti[dot]mattsson[at]jur[dot]lu[dot]se)