Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess – 15 hp

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess (JFVA01) – distanskurs

Arbetar du inom den offentliga sektorn, har du regelbundet kontakt med myndigheter eller är du intresserad av förvaltningsrätt? Denna grundkurs ger dig en fördjupad förståelse inom området offentlig rätt och förbereder dig för att effektivt navigera dig genom det förvaltningsrättsliga landskapet i Sverige. Kursen kräver inga juridiska förkunskaper.


Kursen riktar sig särskilt till dig som arbetar, eller utbildar dig för att arbeta, inom den offentliga sektorn eller ofta har kontakt med myndigheter. Kursen passar också dig som är nyfiken på den offentliga rätten och kräver inga juridiska förkunskaper.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng. På vår- och höstterminer genomförs kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Om kursen ges under sommaren sommaren går den på helfart (100 % studietakt) och löper över 10 veckor.

Kursen genomförs på distans med professionellt förinspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig.

Kursens innehåll

I denna kurs fördjupar vi oss i den juridiska metoden med fokus på rättsteknik och studieteknik. Vi behandlar grundläggande principer inom förvaltningsrätt samt diskuterar ämnen som exempelvis offentlighet, sekretess och europarätt. Kursen inkluderar även studier inom politirätt, migrationsrätt, socialrätt, socialförsäkringsrätt, hälso- och sjukvårdslagstiftning, samt plan- och bygglagen. Vidare behandlas förvaltningsförfarandet, överklagande, kommunalrätt samt extraordinära rättsmedel. 

Kursens olika delar

Föreläsningar

För varje rättsområde finns ett antal videoföreläsningar som du får tillgång till via lärplattformen Blackboard. Du kan se videoföreläsningarna när det passar dig så att du som student själv kan planera dina studier.

Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext. Vilken kurslitteratur som inför varje kurstillfälle utgör kursfordran framgår av litteraturlistan.

Självrättande test

För att löpande kunna testa dina kunskaper finns ett antal självrättande test med flervalsfrågor. Testerna kan göras flera gånger och syftet är att underlätta din egen inlärning. Testerna är inte en del av de examinerande momenten.

Övningsuppgifter

De frivilliga övningsuppgifterna knyter an till de olika rättsområdena. Uppgifterna rättas och kommenteras med individuell feedback. Syftet med övningsuppgifterna är att hjälpa dig vidareutveckla dina kunskaper. Övningsuppgifterna är inte en del av de examinerande momenten.

Obligatoriska prov

I kursen ingår fyra (4) obligatoriska skriftliga prov som omfattar totalt sex (6) högskolepoäng. Dessa görs på distans. Du får individuell feedback på dina svar från lärarna som arbetar på kursen. Du måste vara godkänd på samtliga prov för att få skriva kursens avslutande tentamen. Det spelar dock ingen roll om du blir godkänd på ordinarie prov eller ett omprov.

Tentamen

Den skriftliga examinationen motsvarar nio (9) högskolepoäng och är det avslutande momentet på kursen. Tentamen genomförs som en platsbunden salstentamen och kan som regel skrivas i Lund, Helsingborg eller Stockholm.

Uppdragsutbildning

Om du behöver kursen som kompetensutveckling för ditt arbete kan din arbetsgivare beställa den som uppdragsutbildning. När kursen ges som uppdragsutbildning ställs inte samma krav på behörighet och du är garanterad en plats på kursen. Vi har också möjlighet att anpassa kursstart och studietakt efter dina önskemål.

Mer information om uppdragsutbildning finns här.

Information om registrering

Du som har blivit antagen till kursen kommer kort innan kursstart att få ett e-postmeddelande från oss med all information du behöver för att registrera dig på kursen. E-postmeddelandet skickas till den e-postadress du uppgivit på Antagning.se. 

Om du inte fått något e-postmeddelande av oss senast dagen innan kursstart, kontrollera din skräppost. Hittar du inte e-postmeddelandet där, kontakta oss.

När du fått välkomstbrevet med information om registrering är det viktigt att du registrerar dig så fort som möjligt för att behålla din plats på kursen. Registreringen görs via student.ladok.se. All information finns i välkomstbrevet.

Tidigt avbrott

Du som inte vill genomföra kursen har möjlighet att göra tidigt avbrott. Om du gjort ett tidigt avbrott är det möjligt för dig att söka kursen igen. Ett tidigt avbrott kan göras senast tre veckor efter kursstart, därefter blir avbrottet definitivt. Då kan du inte söka kursen igen. Du kan antingen göra ett tidigt avbrott via student.ladok.se eller genom att skicka ett e-postmeddelande till forv [at] jur [dot] lu [dot] se (forv[at]jur[dot]lu[dot]se).

Omregistrering

Du måste omregistrera dig om du önskar gå om en kurs du tidigare varit registrerad på och som du inte avslutat.

Du kan bara bli omregistrerad i mån av plats och på en termin då kursen ges. Våra kurser är så gott som alltid fyllda. Då är omregistrering inte möjlig.

Om du däremot endast vill bli examinerad på kvarstående prov, avslutande tentamen eller andra obligatoriska moment behöver du inte omregistrera dig. Kontakta oss i så fall.

En flexibel utbildningsform

Kursen består av professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov. I och med att våra föreläsningar är förinspelade kan du ta del av materialet när du har tid. Du kan skriva övningsuppgifterna och proven när det passar dig så länge du lämnar in proven innan utsatt inlämningsdatum. Under kursens gång får du individuell feedback på dina övningsuppgifter och prov. Kursens avslutande salstentamen är det enda obligatoriska platsbundna momentet. Om du har frågor finns våra närkurslärare tillgängliga för att hjälpa dig.  

Kontakt

Nätkurslärarna

Forvaltningsratt [at] jur [dot] lu [dot] se (forv[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 26

Tentamensinformation

Kommande tentamenstillfällen är planerade till den 24 mars, 2 juni och 11 augusti 2024.

Du som har läst Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess tidigare och önskar skriva tentamen ska skicka ett e-postmeddelande till forv [at] jur [dot] lu [dot] se för att anmäla dig till tentamen.