Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Professur till minne av Samuel Pufendorf

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till minne av Samuel Pufendorf

2002 donerade Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse gemensamt 20 miljoner kronor till en professur där innehavaren ska ”verka i Pufendorfs anda och sträva efter en fredlig ordning”.

Professuren kan innehas av en professor vid Lunds universitet inom ämnena ekonomi, politisk filosofi och rättsvetenskap. Den innehas för en period av högst fyra år. Innehavaren av professuren ska ägna sin tid år forskning och handledning av forskarstuderande.

Innehavare av professuren utses av rektor vid Lunds universitet efter förslag av en nämnd bestående av dekanerna för Juridiska fakulteten, Humanistiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, rektor för Ekonomihögskolan, preses för Fahlbeckska stiftelse, Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet, Vetenskapssocieteten i Lund och ordförande för Raoul Wallenberg-institutet.

Innehavare

Professor Christian Dahlman är innehavare av professuren 2020–2024 och efterträder professor Karin Aggestam, Statsvetenskapliga institutionen, på posten. 

Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse bildades 1960 och möjliggör forskningssatsningar och enskilda projekt inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och andra områden (ofta med humanioraanknytning).

Läs mer på stiftelsens webbplats.

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse bildades 1960 och främjar forskning inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap, sedan 2012 framför allt med fokus på unga lovande forskare.

Läs mer på stiftelsens webbplats.

Innehavare av professuren

Nuvarande innehavare

Christian Dahlman (2020-2024)

Tidigare innehavare

  • Karin Aggestam (2016– 2020)
  • Gregor Noll (2012–2016)
  • Håkan Hydén (2008–2011)
  • Kjell Åke Modéer (2005–2007)
  • Aleksander Peczenik (2003–2004)