Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

AI and Law (MOOC)

Är du intresserad av att lära dig om relationen mellan artificiell intelligens (AI) och juridik? Då är denna MOOC för dig! Den vänder sig till dig som är yrkesverksam och vill kompetensutveckla dig, och till dig som är student och vill bredda dina kunskaper. MOOCen genomförs på engelska och är belagd med en mindre avgift.

AI and Law undersöker hur den alltmer omfattande användningen av artificiell intelligens (AI) påverkar juridiken i bred bemärkelse. MOOcen diskuterar bland annat samspelet mellan AI och juridiskt ansvar, lagstiftande, brottsbekämpning, straffrätt, medicin och immaterialrätt. MOOCens syfte är att ge dig en grundläggande förståelse för de möjliga konsekvenserna av att använda AI.       

MOOCens upplägg

MOOCen består av fyra moduler där en modul motsvarar ungefär en veckas deltidsstudier. En modul innehåller ett antal föreläsningar och avslutas med ett prov som utgörs av ett quiz eller en kamratgranskad uppgift.

Läs mer om och anmäl dig till kursen AI and Law på Courseras webbplats.

Vad är en MOOC?

MOOC står för Massive Open Online Course och är högskolekurser på nätet, öppna för vem som helst. MOOCar slog igenom 2012 när lärosäten som Stanford, Harvard och MIT satsade stort på dem. Idag studerar miljontals människor MOOCar världen över. En MOOC ger inga högskolepoäng och kräver inga formella förkunskaper. Den är belagd med en mindre avgift.

Kontakt

MOOC-administratörerna

mooc [at] jur [dot] lu [dot] se (mooc[at]jur[dot]lu[dot]se)