Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nämnden för utbildningen på forskarnivå

Fakultetsstyrelsens nämnd för utbildningen på forskarnivå (NUF) ansvarar på delegation från fakultetsstyrelsen för att utbildningen på forskarnivå genomförs i enlighet med de strategier och mål som fakultetsstyrelsen ställt upp och är även beredande organ till fakultetsstyrelsen vad gäller övergripande beslut. Nämndens arbete styrs av fakultetsstyrelsens strategier och mål av den reglering som finns i högskolelagen, högskoleförordningen med mera samt de beslut och policys som universitetsledningen beslutat om. Arbetet ska ske i nära kontakt med verksamheten (dekanus, prefekt, studierektorer, lärarlagsansvariga, forskarhandledare, kanslichef, studievägledning med flera berörda).

I nämnden ingår nio ledamöter - sex lärare och tre doktorander (med gruppsuppleanter för respektive kategori). Lärarrepresentanterna (inklusive ordföranden) utses av juridiska fakultetsstyrelsen för en mandattid av tre år och doktoranderna utser sina representanter varje år. Vice ordförande utses av nämndens ledamöter. Nämnden sammanträder som regel en gång i månaden under läsåret och härutöver vid särskilda behov (till exempel vid slutseminarier för doktorander). En av fakultetens lärare har uppdraget att vara studierektor för utbildningen på forskarnivå.

Innevarande mandatperiod: 2021-01-01–2023-12-31

Ordförande

Bild av Mats Tjernberg

Mats Tjernberg

Professor, docent, skyddsombud, forskare

E-post: mats [dot] tjernberg [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 19

Lärarrepresentanter

Porträtt av Jessica Almqvist. Foto

Jessica Almqvist

Professor, forskare, forskningskoordinator

E-post: jessica [dot] almqvist [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 03

Porträtt av Valentin Jeutner. Foto

Valentin Jeutner

Universitetslektor, docent, forskare

E-post: valentin [dot] jeutner [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 18

Porträtt av Eva Lindell-Frantz. Foto

Eva Lindell-Frantz

Universitetslektor, docent

E-post: eva [dot] lindell-frantz [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 72

Porträttbild av Henrik Wenander. Foto.

Henrik Wenander

Prodekan, professor

E-post: henrik [dot] wenander [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 13

Porträtt av Christoffer Wong. Foto.

Christoffer Wong

Universitetslektor

E-post: christoffer [dot] wong [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 38

Doktorandrepresentant t.o.m. 2024-06-30

Default user image.

Amanda Kron

Doktorand, Forskare

E-post: amanda [dot] kron [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 12 52

Porträtt av Emiliya Bratanova. Foto

Emiliya Bratanova

Doktorand, forskare

E-post: emiliya [dot] bratanova [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 67

Bild av Sigrid Nikka

Sigrid Nikka

Doktorand

E-post: sigrid [dot] nikka [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 12 87

Gruppsuppleanter lärare

Porträtt av Eduardo Gill-Pedro. Foto

Eduardo Gill-Pedro

Biträdande universitetslektor, forskare, docent

E-post: eduardo [dot] gill-pedro [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 12 17

Porträtt av Per Samuelsson. Foto

Per Samuelsson

Professor

E-post: per [dot] samuelsson [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 58

Bild av Linnea Wegerstad

Linnea Wegerstad

Universitetslektor, forskare

E-post: linnea [dot] wegerstad [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 16

Gruppsuppleanter doktorander t.o.m. 2024-06-30

Porträtt av Ehab Alhousari. Foto

Ehab Alhousari

Doktorand, forskare

E-post: ehab [dot] alhousari [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 67 21

Bild av Sonnsjö Andersson

Anna Sonnsjö Andersson

Doktorand

E-post: anna [dot] sonnsjo_andersson [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 12 69

Porträtt av Manni Ardzejewska. Foto.

Manni Ardzejewska

Doktorand, forskare

E-post: manni [dot] ardzejewska [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 67 24

Kontakt

Helena Josefsson

Kanslichef
helena [dot] josefsson [at] jur [dot] lu [dot] se (helena[dot]josefsson[at]jur[dot]lu[dot]se)

Sammanträdesdagar 2023

  • Onsdagen den 25 januari
  • Onsdagen den 15 mars
  • Onsdagen den 19 april
  • Onsdagen den 10 maj (heldag)
  • Onsdagen den 14 juni
  • Onsdagen den 13 september
  • Onsdagen den 11 oktober
  • Onsdagen den 15 november (heldag)
  • Onsdagen den 13 december

Kallelser och protokoll

Om du vill ta del av en kallelse eller ett protokoll, vänligen kontakta Helena Josefsson.