Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Informationsundervisning

Juridiska fakultetens bibliotek erbjuder studenterna på Juristprogrammet samt på mastersprogrammen informationsundervisning i samband med kursuppgifter som ska utföras. Beroende på syfte och form utförs undervisningen av antingen bibliotekarier eller infosök-lärare (studenter vid fakulteten). Undervisningen är schemalagd i ordinarie schema som ni hittar på Blackboard eller på kurshemsidorna.

Boka bibliotekarie för individuell handledning

Biblioteket erbjuder även individuell handledning. Det kan vara i samband med en kursuppgift, en svårare informationssökning eller en önskan om en fördjupad kunskap i någon juridisk databas.

Boka bibliotekarie via informationsdisken eller kontakta oss via mejl eller telefon:

  • jurbibl [at] jur [dot] lu [dot] se (jurbibl[at]jur[dot]lu[dot]se)
  • +46 46 222 11 15

Informationsundervisningen genomförs av bibliotekarier och infosök-lärare.

Bibliotekarie

Karin Bjerefeldt
Elin Thunell
Anna Wiberg (ansvarig för informationsundervisningen)

Kontakta: anna [dot] wiberg [at] jur [dot] lu [dot] se (anna[dot]wiberg[at]jur[dot]lu[dot]se)

Infosök-lärare

Dritan Elezi (Kursansvar: Inför rättegångsspelet, Uppsatsmallen för Termin 1.)
Clara Granlund (Kursansvar: Mallen för kandidat- examensarbete, Offentligrättsliga databaser)
Tuva Petersén (Kursansvar: Förarbete & lag, Europarättsliga källor)
Carl Ravinder  (Kursansvar: Introduktion till juridiska källor, FastighetSök)    

Kontakta: infosok-larare [at] jur [dot] lu [dot] se (infosok-larare[at]jur[dot]lu[dot]se)

Termin 1:

Introduktion till juridiska källor (2 timmar), infosök-lärare, utvärdering
Inför SFS-uppgiften (2 timmar), bibliotekarie
Förarbete och lag: i juridiska databaser (2 timmar), infosök-lärare, utvärdering
Europarättsliga källor (45 minuter), infosök-lärare, utvärdering
Uppsatsmallen (45 minuter), infosök-lärare, utvärdering
Inför uppsatsen (2 timmar), bibliotekarie

Termin 2: 

Inför Rättegångsspelet: söka praxis och doktrin (2 timmar), infosök-lärare, utvärdering
FastighetSök (2 timmar), infosök-lärare, utvärdering

Termin 3:

Arbetsrätt och EU (45 minuter), bibliotekarie
Drop-in, rätt EU-rättsdokument till tentan (45 minuter) online, bibliotekarie

Termin 4:

Referenshantering och källkritik (45 minuter), bibliotekarie
Offentligrättsliga databaser (2 timmar), infosök-lärare, utvärdering

Termin 6:

Akademisk hederlighet (45 minuter), bibliotekarie
Mallen och Word  45 minuter), infosök-lärare, utvärdering
Söka böcker och artiklar till uppsatsen (45 minuter), bibliotekarie
Söka europarättsliga och internationella källor (45 minuter), bibliotekarie
Drop-in: Sökstöd (2 timmar), bibliotekarie
Drop-in: Referenshantering (1 + 2 timmar) online första timmen, bibliotekarie
Skrivträff (3 timmar), bibliotekarie och studievägledning

Termin 7-8

Ser olika ut på fördjupningskurserna. 

Termin 9:

Frivilliga seminarieserien (består av 7 olika seminarier à 45 minuter på olika teman), se anmälningsformulär bibliotekarier & infosök-lärare
Drop-in: Referenshantering (45 minuter) online, bibliotekarie

Master in European Business Law

Termin 1: 

Finding and using information (2 timmar), bibliotekarie
Information retrieval (2 timmar), bibliotekarie

Termin 3:

How to find and use information when writing a master thesis (2 timmar), bibliotekarie

Master in International Human Rights Law

Termin 1: 

Finding and using information (2 timmar), bibliotekarie

Termin 3:

How to find and use information when writing a master thesis (2 timmar), bibliotekarie

Kontakt

Anna Wiberg

Utbildningssamordnare
+46 46-222 11 36
anna [dot] wiberg [at] jur [dot] lu [dot] se (anna[dot]wiberg[at]jur[dot]lu[dot]se)

Karin Bjerefeldt

Bibliotekarie
+46 46-222 16 50
karin [dot] bjerefeldt [at] jur [dot] lu [dot] se (karin[dot]bjerefeldt[at]jur[dot]lu[dot]se)

Elin Thunell

Bibliotekarie
+46 46-222 10 88
elin [dot] thunell [at] jur [dot] lu [dot] se (elin[dot]thunell[at]jur[dot]lu[dot]se)

Infosök-lärare

infosok-larare [at] jur [dot] lu [dot] se (infosok-larare[at]jur[dot]lu[dot]se)