Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Affärsjuridik – 15 hp

Affärsjuridik (JFVA03) – campusbaserad kurs

Detta är kursen för dig som är intresserad av att få grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam i små eller medelstora företag, till dig som är student och vill bredda din utbildning eller till dig som är intresserad av att få en bred överblick över affärsjuridik. Kursen är praktiskt inriktad och kräver inga juridiska förkunskaper.

 

Det här är en campusbaserad kurs med digitala inslag som genomförs i Helsingborg. På de frivilliga föreläsningarna och seminarierna får du möjlighet att träffa lärare, examinator och kurskamrater för att fördjupa dig inom särskilt intressanta affärsrättsliga frågor.

Kursen innehåller fyra (4) stycken obligatoriska moment i form av inlämningsuppgifter, samt en obligatorisk och platsbunden tentamen. Tentamen skrivs i Helsingborg.

Kursen omfattar 15 högskolepoäng. På vår- och höstterminer genomförs kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper därför över en hel termin om 20 veckor. Kursen genomförs inte under sommarterminen.

Kursens tyngdpunkt ligger på föreläsningar och seminarier. Dessutom finns professionellt förinspelade videoföreläsningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper. På lärplattformen finns även självrättande test till hjälp för din inlärning, samt prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig. 

Kursens innehåll

Kursen behandlar den juridik som är av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, med fokus på små och medelstora företag. Syftet är att du som kursdeltagare ska kunna identifiera och lösa juridiska problem inom detta område. Kursen inleds med en allmän orientering i rättsordningen, juridisk metod, rättskällorna samt förhållandet mellan svensk rätt och internationell rätt, inklusive EU-rätt. Därefter behandlas de grundläggande rättsreglerna inom avtalsrätt, köprätt, krediträtt, arbetsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, marknadsföringsrätt, immaterialrätt och obeståndsrätt.

Kursens olika delar

Föreläsningar

Föreläsningarna i kursen sker på Campus Helsingborg. De är frivilliga, men rekommenderas starkt för att förbättra förståelsen för ämnet.

Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext. Vilken kurslitteratur som inför varje kurstillfälle utgör kursfordran framgår av litteraturlistan.

Seminarier

Seminarier sker på Campus Helsingborg där du får chans att få djupare förståelse för de olika juridiska områdena tillsammans med dina kurskamrater.

Obligatoriska prov

I kursen ingår fyra (4) obligatoriska skriftliga prov som omfattar totalt sex (6) högskolepoäng. Dessa görs på distans. Du får individuell feedback på dina svar från lärarna som arbetar på kursen. Du måste vara godkänd på samtliga prov för att få skriva kursens avslutande tentamen. Det spelar dock ingen roll om du blir godkänd på ordinarie prov eller ett omprov.

Tentamen

Den skriftliga examinationen motsvarar motsvarar nio (9) högskolepoäng och är det avslutande momentet på kursen. Tentamen genomförs som en platsbunden salstentamen i Helsingborg.

Uppdragsutbildning

Om du behöver kursen som kompetensutveckling för ditt arbete kan din arbetsgivare beställa den som uppdragsutbildning. När kursen ges som uppdragsutbildning ställs inte samma krav på behörighet och du är garanterad en plats på kursen. Vi har också möjlighet att anpassa kursstart och studietakt efter dina önskemål.

Mer information om uppdragsutbildning finns här.

Information om registrering

Du som har blivit antagen till kursen kommer kort innan kursstart att få ett e-postmeddelande från oss med all information du behöver för att registrera dig på kursen. E-postmeddelandet skickas till den e-postadress du uppgivit på Antagning.se. 

Om du inte fått något e-postmeddelande av oss senast dagen innan kursstart, kontrollera din skräppost. Hittar du inte e-postmeddelandet där, kontakta oss.

När du fått välkomstbrevet med information om registrering är det viktigt att du registrerar dig så fort som möjligt för att behålla din plats på kursen. Registreringen görs via student.ladok.se. All information finns i välkomstbrevet.

Tidigt avbrott

Du som inte vill genomföra kursen har möjlighet att göra tidigt avbrott. Om du gjort ett tidigt avbrott är det möjligt för dig att söka kursen igen. Ett tidigt avbrott kan göras senast tre veckor efter kursstart, därefter blir avbrottet definitivt. Då kan du inte söka kursen igen. Du kan antingen göra ett tidigt avbrott via student.ladok.se eller genom att skicka ett e-postmeddelande till afjur [at] jur [dot] lu [dot] se (afjur[at]jur[dot]lu[dot]se).

Omregistrering

Du måste omregistrera dig om du önskar gå om en kurs du tidigare varit registrerad på och som du inte avslutat.

Du kan bara bli omregistrerad i mån av plats och på en termin då kursen ges. Våra kurser är så gott som alltid fyllda. Då är omregistrering inte möjlig.

Om du däremot endast vill bli examinerad på kvarstående prov, avslutande tentamen eller andra obligatoriska moment behöver du inte omregistrera dig. Kontakta oss i så fall.

Kontakt

Nätkurslärarna

+46 46 222 11 26
afjur [at] jur [dot] lu [dot] se (afjur[at]jur[dot]lu[dot]se)

Undervisningsadress

Campus Helsingborg
Universitetsplatsen 2
252 25 Helsingborg

Tentamensinformation

Kommande tentamenstillfällen är planerade till den 21 mars och 30 maj 2024.

Du som har läst Affärsjuridik tidigare och önskar skriva tentamen ska skicka ett e-postmeddelande till afjur [at] jur [dot] lu [dot] se (afjur[at]jur[dot]lu[dot]se) för att anmäla dig till tentamen.