Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursutbud fördjupningskurser

Kursutbud period 1, hösten 2024

Uppdatering 2024-03-27

Kursen JUZN20 Juridisk humaniora, 7,5 hp är inställd HT2024.

Kursen TVXA01 Krisens estetik: Samhällets kriser i rörlig bild, 7,5 hp erbjuds fortfarande HT2024 och ansökan sker via www.antagning.se. Vi har dock inte längre någon kurs på vår fakultet som kan kombineras med den kursen. Väljer du att läsa dubbelt sker ingen anpassning på kursnivå.

Särskild behörighet LAGF02.

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Martin Sunnqvist

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: professor Vilhelm Persson

Särskild behörighet LAGE02 och LAGF01. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: universitetslektor Christoffer Wong

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: universitetslektor Niklas Selberg

Kurspaket som ges i samarbete med Handelsrättsliga institutionen. 

JUDN24 Introduction to European and International Trade and Tax Law - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.
Kursföreståndare: Professor Mats Tjernberg

JUDN25 The Fundamentals of European and International Taxation - Indirect taxation - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.
Kursföreståndare: Professor Mats Tjernberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: universitetslektor Ana Nordberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: professor Ulf Linderfalk

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Professor Mats Tjernberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Professor Titti Mattsson

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: forskare Anna Bruce från Raoul Wallenberg institutet

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Julian Nowag

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: biträdande universitetslektor Jaakko Salminen

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Daria Davitti

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Sverker Jönsson

Om fler sökande än antal platser kan urval ske genom intervju. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Xavier Groussot

Ansökan sker på särskild blankett och med särskilt ansökningsförfarande. Kursen är endast öppen för ansökningar från studenter inskrivna på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet.

Kursföreståndare: universitetslektor Per Nilsén

Kursutbud period 2, hösten 2024

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: docent Patrik Lindskoug

Kursen ges i samarbete med Handelsrättsliga institutionen. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: Professor Mats Tjernberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare:

 • docent Sacharias Votinius
 • docent Ola Svensson

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: Professor Birgitta Nyström

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Ana Norberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Ulrika Andersson

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Petra Gyöngyi

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Henrik Wenander

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Linnea Wegerstad

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Professor Christian Dahlman

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Elsa Trolle Önnerfors

Denna fortsättningskurs kan enbart läsas av studenter som slutfört JAEN05 och sökes i särskild ordning.

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Professor Xavier Groussot

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Universitetslektor Marja-Liisa Öberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Universitetslektor Annegret Engel och postdoktor Anna Zemskova

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Professor Ulf Maunsbach och doktorand Gunnar Bramstång

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Aysegul Sirakaya

Ansökan sker på särskild blankett och med särskilt ansökningsförfarande. Kursen är endast öppen för ansökningar från studenter inskrivna på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet. 

Kursföreståndare: universitetslektor Per Nilsén

Kurser inom fastighetsrätt på Lunds Tekniska Högskola 

Är du intresserad av fastighetsrätt erbjuder LTH ett par kurser på avancerad nivå som du kan räkna in i din juristexamen. 

VFRN10 Detaljplan och bygglov, 7,5 hp

Kursen behandlar fastighetsägarnas möjligheter att exploatera sin mark och de regler i detaljplaner och lagstiftningen som reglerar detta. Ges nästa gång under första delen av höstterminen 2024 (ges varje år). Mer om kursen finns på LTH:s webbplats.

VFTN45 Speciell fastighetsrätt, 7,5 hp

Kursen tar bl.a. upp fastighetsbildning, strandskydd, expropriation, vägrätt, minerallagstiftning, allemansrätt, servitut och grannelagsrätt. Kursen bygger på seminarier med aktiva kursdeltagare. Ges nästa gång under andra delen av höstterminen 2025 (ges vartannat år). 

VFRN05 Kommersiella fastighetsköp, 7,5 hp

Kursen behandlar de centrala problemen och frågeställningarna vid köp och försäljning av kommersiella fastigheter och fastighetsbolag, men även entreprenadrätt. Ges nästa gång under första delen av vårterminen 2025 (ges varje år). 

För kurser under hösten 2024, ansök senast 15 april 2024. 

Det krävs ett intyg för att göra ansökan och intyget får du genom att mejla fordjupningskurser [at] jur [dot] lu [dot] se (fordjupningskurser[at]jur[dot]lu[dot]se)

Ansökan görs på LTH:s webbplats.

Malin Sjöstrand (jurist, universitetslektor) malin [dot] sjostrand [at] lth [dot] lu [dot] se 
Fredrik Warnquist (lantmätare, universitetsadjunkt) fredrik [dot] warnquist [at] lth [dot] lu [dot] se

Kursutbud period 1, våren 2024

Uppdatering 2023-10-05

 • Kursen JUZN11, Juridisk kommunikation har flyttat från period 2 till period 1 VT24.

Särskild behörighet LAGF02. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Martin Sunnqvist

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Eva Lindell-Frantz

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Linnea Wegerstad

Särskild behörighet är LAGE02.

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Christoffer Wong

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Lotta Maunsbach

JUFN20 Migration Law - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Vladislava Stoyanova

JUFN32 Migration Law: Thematic Approaches - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Vladislava Stoyanova

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Elsa Trolle Önnerfors

Ansökan sker på särskild blankett och med särskilt ansökningsförfarande. Kursen är endast öppen för ansökningar från studenter inskrivna på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet. 

Kursföreståndare: universitetslektor Per Nilsén

Kursutbud period 2, våren 2024

Uppdatering 2023-10-03

 • Inställd kurs period 2 VT24: JAEN28, New Challenges of the Internal Market in the EU
 • Ny kurs period 2 VT24: JAEN55, EU and International Trade Law

Uppdatering 2023-10-06

 • Kursen JUZN19, English Professional Legal Skills har flyttat från period 1 till period 2 VT2024.
 • Nytt kurspaket period 2 VT24: EBL001 JAEN64 (7,5 hp) och JAEN23 (7,5 hp)

JAMR33 Human Rights and Cultural Diversity - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Alejandro Fuentes

JAMR45 European Fundamental Rights Law - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Vladislava Stoyanova

JAMR36 Democratic Policing and Human Rights - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Karol Nowak

JAMR12 Business and Human Rights - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Radu Mares

JAMR39 Human Rights Law, Environment and Climat Change - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Matthew Scott

JAMR12 Business and Human Rights - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Radu Mares

JAMR33 Human Rights and Cultural Diversity - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Alejandro Fuentes

JAMR12 Business and Human Rights - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Radu Mares

JAMR39 Human Rights Law, Environment and Climat Change - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Matthew Scott

JAMR45 European Fundamental Rights Law - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Vladislava Stoyanova

JAMR36 Democratic Policing and Human Rights - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Karol Nowak

JAMR45 European Fundamental Rights Law - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Vladislava Stoyanova

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Elsa Trolle Önnerfors

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: 

 • universitetslektor Ulrika Wennersten
 • professor Peter Westberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: 

 • postdoktor Aurelija Lukoseviciene
 • universitetslektor Ulrika Wennersten

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Sverker Jönsson

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: biträdande universitetslektor Olena Bokareva

JAEN64, European labour law and the internal market - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Niklas Selberg

JAEN23, Corporate Social Responsibilities, JAEN23 - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Radu Mares

Ansökan sker på särskild blankett och med särskilt ansökningsförfarande. Kursen är endast öppen för ansökningar från studenter inskrivna på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet. 

Kursföreståndare: universitetslektor Per Nilsén

Kontakt

Therése Fahlström

Utbildningskoordinator
fordjupningskurser [at] jur [dot] lu [dot] se (fordjupningskurser[at]jur[dot]lu[dot]se)

Ansökningsdatum fördjupningskurser HT24

Kursutbudet publiceras

4 mars

Informationstillfälle om ansökningsprocessen

4 mars kl. 12.00-13.00 i Pufendorfsalen (zoomlänk om du vill delta digitalt)

Informationsevent för våra juridiska fördjupningskurser

4 mars kl. 15.00-17.00 på Juridiska föreningen

Ansökningsperiod

2 april –22 april

Sista ansökningsdag för APU

2 juni

Antagningsbesked 

31 maj

Eventuell restantagning 

(för studenter som ansökt i tid men inte fått plats efter antagningsbeskedet)
31 maj - 4 juni

Sen ansökan till period 1

Sista ansökningsdatum 23 augusti (behöriga ansökningar hanteras i kronologisk ordning utan meritberäkning). Gäller inte APU-kursen.

Sen ansökan till period 2

Sista ansökningsdatum 23 september (behöriga ansökningar hanteras i kronologisk ordning utan meritberäkning). Gäller inte APU-kursen.

Webbregistrering period 1

26 augusti – 2 september

Kursstart period 1

2 september

Webbregistrering period 2

25 oktober – 1 november

Kursstart period 2

1 november