Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursutbud fördjupningskurser

Särskild behörighet LAGF02. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Martin Sunnqvist

Särskild behörighet LAGE02 och LAGF01. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: universitetslektor Christoffer Wong

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: universitetslektor Niklas Selberg

Ges i samarbete med Handelsrättsliga institutionen. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Cécile Brokelind

Ges i samband med Handelsrättsliga institutionen. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Cécile Brokelind

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: universitetslektor Ana Nordberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Yana Litins'ka

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: forskare Anna Bruce från Raoul Wallenberg institutet

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: professor Peter Westberg

Ges på halvfart. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Martin Sunnqvist

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: biträdande universitetslektor Jaakko Salminen

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Sverker Jönsson

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: professor Martin Sunnqvist

Om fler sökande än antal platser kan urval ske genom intervju. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Xavier Groussot

Ansökan sker på särskild blankett och med särskilt ansökningsförfarande. Kursen är endast öppen för ansökningar från studenter inskrivna på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet. 

Kursföreståndare: universitetslektor Per Nilsén

Schemat är preliminärt fram till kusstart.

Kursföreståndare: forskare Anna Tzanaki

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: docent Patrik Lindskoug

Kursen ges i samarbete med Handelsrättsliga institutionen. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: professor Cécile Brokelind

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare:

 • docent Sacharias Votinius
 • docent Ola Svensson

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Mariya Senyk

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Marja-Liisa Öberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart. 

Kursföreståndare: professor Birgitta Nyström

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Ana Norberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Ulrika Andersson

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Petra Gyöngyi

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Henrik Wenander

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Linnea Wegerstad

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Christian Dahlman

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: 

 • docent Ulf Maunsbach
 • doktorand Gunnar Bramstång

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: postdoktor Aysegul Sirakaya

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Elsa Trolle Önnerfors

Denna fortsättningskurs kan enbart läsas av studenter som slutfört JAEN05 och sökes i särskild ordning. 

 • Schema för höstterminen 2023 (visas i TimeEdits schemavy)
 • Kursplan för kurs JAEN54 (visas som PDF)
 • Litteraturlista för kurs JAEN54 (visas som PDF)

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: 

Ansökan sker på särskild blankett och med särskilt ansökningsförfarande. Kursen är endast öppen för ansökningar från studenter inskrivna på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet. 

Kursföreståndare: universitetslektor Per Nilsén

Masterinriktningar (60 hp)

 • MASTEB, European Business Law (omfattar första året av Master in European Business Law)
 • MASTHR, International Human Rights Law (omfattar första året av Master in International Human Rights Law)
 • MASTTX, European and International Tax Law (omfattar Master's Programme in European and International Tax Law)

Krisens estetik: Samhällets kriser i rörlig bild (hösten 2023)

Kursen, som kan läsas inom fria terminen, är ett samarbete mellan de humanistiska och teologiska fakulteterna, konstnärliga fakulteten, juridiska fakulteten och medicinska fakulteten. Huvudvikten ligger på hur olika samhälleliga, politiska och kulturella händelser, i synnerhet stora förändringar och kristillstånd, får sitt uttryck i filmiskt berättande, inte minst i samspel med musik. 

Sista ansökningsdag är den 17 april 2023. Kursen söks via www.antagning.se

Nyhet inför hösten 2023 är att kursen kan läsas tillsammans med JUZN20 Juridisk humaniora 7,5 hp för att bilda 15 hp. 

Mer information om kursen på universitetets webbplats. 

Kurser inom fastighetsrätt på Lunds Tekniska Högskola (hösten 2023)

Är du intresserad av fastighetsrätt erbjuder LTH ett par kurser på avancerad nivå som du kan läsa inom ramen för den fria terminen och räkna in i din juristexamen. 

Sista ansökningsdag är den 17 april 2023. 

Det krävs ett intyg för att göra ansökan och intyget får du genom att mejla fordjupningskurser [at] jur [dot] lu [dot] se (fordjupningskurser[at]jur[dot]lu[dot]se)

Ansökan görs på LTH:s webbplats. 

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna och färdigheterna inom det fastighetstekniska området med särskild inriktning på juridiska bedömningar. Kursen ska medverka till att deltagarna i sin kommande professionella verksamhet ska kunna argumentera och kommunicera med andra parter i plan- och fastighetsprocesser. 

Preliminärt kursutbud period 1, våren 2024

Särskild behörighet LAGF02. 

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Martin Sunnqvist

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Daria Davitti

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Eva Lindell-Frantz

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Mia Rönnmar

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Mats Tjernberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Linnea Wegerstad

Särskild behörighet är LAGE02.

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Christoffer Wong

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Lotta Maunsbach

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Marja-Liisa Öberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Martin Sunnqvist

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Daria Davitti

JUFN20 Migration Law - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Vladislava Stoyanova

JUFN32 Migration Law: Thematic Approaches - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Vladislava Stoyanova

Ansökan sker på särskild blankett och med särskilt ansökningsförfarande. Kursen är endast öppen för ansökningar från studenter inskrivna på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet. 

Kursföreståndare: universitetslektor Per Nilsén

Preliminärt kursutbud period 2, våren 2024

JAMR39 Human Rights Law, Environment and Climat Change - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Matthew Scott

JAMR33 Human Rights ans Cultural Diversity - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Alejandro Fuentes

JAMR36 Democratic Policing and Human Rights - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Karol Nowak

JAMR12 Business and Human Rights - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Radu Mares

JAMR39 Human Rights Law, Environment and Climat Change - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Matthew Scott

JAMR12 Business and Human Rights - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Radu Mares

JAMR36 Democratic Policing and Human Rights - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Karol Nowak

JAMR33 Human Rights ans Cultural Diversity - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Alejandro Fuentes

JAMR39 Human Rights Law, Environment and Climat Change - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: Matthew Scott

JAMR45 European Fundamental Rights Law - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Vladislava Stoyanova

JAMR36 Democratic Policing and Human Rights - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Karol Nowak

JAMR45 European Fundamental Rights Law - 7,5 hp

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Vladislava Stoyanova

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: postdoktor Torvald Larsson

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Elsa Trolle-Önnerfors

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: forskare Marcus Utterström

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Per Norberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: biträdande universitetslektor Eduardo Gill Pedro

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: 

 • universitetslektor Ulrika Wennersten
 • professor Peter Westberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Johannes Somsen

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: 

 • postdoktor Aurelija Lukoseviciene
 • universitetslektor Ulrika Wennersten

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: professor Mats Tjernberg

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Sverker Jönsson

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Elsa Trolle Önnerfors

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: postdoktor Aysegul Sirakaya

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: universitetslektor Karol Nowak

Schemat är preliminärt fram till kursstart.

Kursföreståndare: biträdande universitetslektor Olena Bokareva

Ansökan sker på särskild blankett och med särskilt ansökningsförfarande. Kursen är endast öppen för ansökningar från studenter inskrivna på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet. 

Kursföreståndare: universitetslektor Per Nilsén

Kontakt

Therése Fahlström

Utbildningskoordinator
fordjupningskurser [at] jur [dot] lu [dot] se (fordjupningskurser[at]jur[dot]lu[dot]se)

Ansökningsdatum fördjupningskurser VT24

Kursutbudet publiceras på hemsidan

25 september 2023

Informationstillfälle om ansökningsprocessen

16 oktober 2023 kl. 12-13 i Pufendorfsalen

Ansökningsperiod

1–21 november 2023

Antagningsbesked 

18 december 2023

Eventuell restantagning

(för studenter som ansökt i tid men inte fått plats efter antagningsbeskedet)

18–20 december 2023

Sena ansökningar period 1

Hanteras löpande fram till 8 januari 2024

Sena ansökningar period 2

Hanteras löpande fram till 5 februari 2024

Webbregistrering period 1

8 januari – 15 januari 2024

Kursstart period 1

15 januari 2024

Webbregistrering period 2

13 mars – 20 mars 2024

Kursstart period 2

20 mars 2024