Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lärarförslagsnämnden

I den juridiska lärarförslagsnämnden ingår fyra ledamöter som är lärare (utsedda för tre år) och två ledamöter som är studenter (en grundutbildningsstudent och en doktorand, utsedda läsårsvis). Fakultetskansliet fungerar som lärarförslagsnämndens sekretariat.

Lärarförslagsnämnden bereder och avger förslag till anställning som professor (inklusive befordran till professor), till anställning som universitetslektor (inklusive befordran till universitetslektor), till anställning som biträdande universitetslektor samt till anställning som postdoktor. Nämnden fattar även beslut om antagning som docent. Lärarförslagsnämndens förslag lämnas till fakultetsstyrelsen, som med eget yttrande, lämnar förslaget till anställning som professor (inklusive befordran till professor) till rektor (16 § anställningsordningen).

Lärarförslagsnämnden ska i sitt arbete fortlöpande beakta eventuell jävssituation och i sitt slutliga förslag redogöra för på vilket sätt prövning av jäv enligt 11 § FL har förekommit (anställningsordningen 13§).

Innevarande mandatperiod: 2024-01-01–2026-12-31

Ordförande

Bild av Birgitta Nyström

Birgitta Nyström

Professor

E-post: birgitta [dot] nystrom [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 77

Ledamöter

Bild av Daria Davitti

Daria Davitti

Universitetslektor, Docent, Forskare

E-post: daria [dot] davitti [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 19

Porträtt av Jenny Julen Votinius. Foto.

Jenny Julén Votinius

Professor, Docent, Forskare

E-post: jenny [dot] julen_votinius [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 66

Porträtt av Torvald Larsson. Foto.

Torvald Larsson

Universitetslektor, forskare

E-post: torvald [dot] larsson [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 30

Doktorandrepresentant t.o.m. 2025-06-30

Default user image.

Amanda Kron

Doktorand, Forskare

E-post: amanda [dot] kron [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 12 52

Studentrepresentant t.o.m. 2025-06-30

Default user image.

Hampus Welin

Student och ordförande i Juridiska Föreningen

Gruppsuppleanter

Default user image.

Xavier Groussot

Professor

E-post: xavier [dot] groussot [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 12 46

Porträtt av Martin Sunnqvist. Foto

Martin Sunnqvist

Professor, forskare, docent

E-post: martin [dot] sunnqvist [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 76

Kontakt

Jenny Lindskog

HR-chef
jenny [dot] lindskog [at] jur [dot] lu [dot] se (jenny[dot]lindskog[at]jur[dot]lu[dot]se)

Sekreterare

Helena Josefsson

Kanslichef 

Epost: helena [dot] josefsson [at] jur [dot] lu [dot] se