Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakulteten i korthet

Juridicums entre. Foto.
Juridicum ligger mitt i Lunds medeltida centrum – där tusen år av historia möter det allra senaste inom vetenskap.

Juridiska fakulteten är ledande avseende den juridiska forskning och utbildning som efterfrågas och används på alla nivåer i samhället. Med en tydlig nationell och internationell profil utforskar fakulteten komplexa juridiska frågeställningar. Juristprogrammet, en av landets mest eftertraktade utbildningar, förser studenter med en bred kunskapsbas och tränar dem i att självständigt, logiskt och metodiskt hantera komplexa problem.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter med anor från 1666. I mer än 350 år har vi utvecklat juridisk kunskap – genom forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället – som kommer till användning i alla delar av samhället.

Utbildning

Fakulteten erbjuder ett attraktivt utbildningsutbud med högt söktryck, stark forskningsanknytning och internationell prägel. Förutom juristprogrammet erbjuder fakulteten specialiserade masterprogram inom europeisk handelsrätt och mänskliga rättigheter, samt fristående kurser och uppdragsutbildning. Fakultetens fortbildning som gör det möjligt för gymnasielärare att bli legitimationsbehöriga i juridik är helt unik i landet.

Forskning

Fakultetens forskare och lärare är djupt engagerade i samhällets mest brännande frågor. Med ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande förhållningssätt tar de sig an stora utmaningar inom områden som rättssäkerhet, digitalisering, hållbar utveckling, miljö, hälsa, mänskliga rättigheter och migration.

Samverkan

Fakulteten samverkar på olika sätt med det omgivande samhället. Forskare och lärare engagerar sig aktivt i samhällsfrågor och juridisk praxis genom att samverka med en rad externa aktörer, inklusive departement, myndigheter, domstolar, advokatbyråer, näringsliv och civilsamhälle. Forskarna är en del av expertnätverk på nationell, europeisk och internationell nivå samt bidrar regelbundet till statliga utredningar. De medverkar regelbundet i den lagstiftningsprocessen genom uppdrag i statliga utredningar och remissutlåtanden om lagförslag. Varje år besvarar fakulteten cirka 40 remisser.