Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning för gymnasielärare

Juridiska fakulteten har sedan 2011 haft kurser som riktar sig speciellt till dig som är gymnasielärare. Vi erbjuder distansutbildning för lärare inom ramen för vår lärarlyftsutbildning, som leder till behörighet att undervisa i juridik, och i form av sommarkurser. Kurserna innehåller utöver ren ämneskunskap också ämnesdidaktiska moment.

Juridiska fakulteten har en lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser och våra distansutbildningar är några av universitetets mest sökta. Vi har utarbetat ett koncept som passar för dig som vill studera vid sidan av din undervisning, med verktyg som professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov med individuell feedback. Dessutom kan du alltid ställa frågor till oss via mejl eller över telefon. Att kursens föreläsningar är förinspelade innebär stor frihet för dig att planera och anpassa studierna efter eget schema.

Både lärarlyftskursen och sommarkurserna ges helt på distans, med undantag för ett obligatoriskt platsbundet moment. Sommarkursernas avslutande tentamen skrivs på plats i antingen Stockholm, Lund eller Helsingborg. Lärarlyftskursen Juridik för lärare på gymnasiet avslutas med ett obligatoriskt seminarium i Stockholm. 

Lärarlyftet

Om du vill bli ämnesbehörig att undervisa i juridik kan du gå vår lärarlyftsutbildning som omfattar 90 högskolepoäng. Utbildningen består av ett antal delkurser som motsvarar gymnasieskolans ämnesplan.

Juridiska fakulteten i Lund erbjuder en lärarlyftskurs i juridik på distans. Kursen ger dig som har en behörighetsgivande gymnasielärarexamen en unik möjlighet att även bli behörig att undervisa i juridik. Det enda som krävs är att du har en pågående anställning som lärare och att din huvudman ger sitt tillstånd. Det tidigare kravet på att undervisa i juridik som obehörig lärare har slopats. Kursen är kostnadsfri.

Vårterminen 2024 startar en ny kursomgång av Juridik för lärare på gymnasiet. Kursen omfattar totalt 90 högskolepoäng, ges i  en studietakt om 75 % och sträcker sig därmed över fyra terminer. Förutom ett avslutande möte i Stockholm sker all undervisning och examination på distans. Du kan alltså delta oavsett var i landet du bor. 

Kursen består av ett antal delkurser som är anpassade till gymnasieskolans kurser i juridik och täcker in alla de delområden som en gymnasielärare i juridik undervisar i. I varje delkurs ingår obligatoriska ämnesdidaktiska seminarier under dagtid. Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisningen i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra kursdeltagarna. Under seminarierna går vi till exempel igenom hur rättegångsbesök och rättegångsspel anordnas. Vi visar också hu man enkelt kan sätta samman projektarbeten där juridiken kopplas till elevernas vardag och där de får möjlighet att arbeta med för dem välkända verktyg som mobilkamera och sociala medier. Seminarierna behandlar även hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasieelever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter på juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans karaktärsämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling. Seminarierna ges på videolänk.

Förutom de ämnesdidaktiska seminarierna består kursen av ett stort antal professionellt studioinspelade föreläsningar som täcker det mesta av kursinnehållet. Därutöver finns övningsuppgifter och prov som du skickar in och får individuell feedback på. Alltsammans framtaget av erfarna lärare på juristprogrammet i Lund men praktiskt inriktat och anpassat till vad som krävs för att undervisa i juridik på gymnasienivå.

Kursmaterialet finns alltid tillgängligt i kursen läroplattform, vilket ger dig som kursdeltagare goda möjligheter att själv välja hur och när du vill studera. Har du frågor eller behöver annan hjälp med studierna kan du ringa eller mejla till oss när du vill under kontorstid.

Juridiska fakulteten har utvecklat nätbaserade distanskurser i över tjugo år. Idag är flera av våra e-kurser Lunds universitets mest sökta fristående kurser. Som enda lärosäte har vi gett lärarlyftsutbildningen i juridik sedan 2015.

Kursplan för kurs LLYU73 (PDF, 180 kB, ny flik)

Litteraturlista för kurs LLyu73 (PDF, 271 kB, ny flik)

 

Sommarkurser

Sommaren 2023 erbjuder vi två kurser som särskilt vänder sig till dig som undervisar eller skulle vilja undervisa i juridik på gymnasieskola.

Kurserna ges på distans med professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller mejla till oss när det passar dig under kursens gång. Båda kurser går på helfart.

Du söker båda kurserna via antagning.se.

Vi erbjuder följande kurser:

Denna distanskurs vänder sig i första hand till dig som vill komplettera din utbildning för att bli legitimationsbehörig eller för att kunna genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning. Även andra som vill fortbilda sig är välkomna att söka kursen. Kursen ingår som delkurs i vår populära lärarlyftsutbildning. Den liknar vår nätburna kurs i arbetsrätt, men innehåller även ämnesdidaktiska moment. Dessa ger praktiskt användbara verktyg och underlag för lektionsplanering som du kan använda direkt i hemklassrummet.

Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter eget schema. De centrala delarna av arbetsrätten som kursen behandlar är regleringen av anställningsavtalet, arbetstagarens förhållande till arbetsgivaren, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

 • Anställningsavtalet: Anställningsavtalets innehåll, ingående och upphörande. Gränserna för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Arbetslagstiftning, arbetsmiljö och ledighetslagstiftning.
 • Kollektivavtalet: Fackföreningarnas betydelse på arbetsmarknaden. Lönesättning, strejkrätten, MBL-förhandlingar samt kollektivavtalens tvingande verkningar för arbetsgivare och arbetstagare.
 • Diskrimineringsrätt: Diskrimineringslagstiftningens uppbyggnad, aktiva åtgärder och diskrimineringsförbud. Skillnader och likheter mellan olika diskrimineringsgrunder.

Kursens olika delar:

 • Föreläsningar: För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som spelats in med lärare vid fakulteten. Dessa kan du se på via blackboard när det passar dig.
 • Ämnesdidaktiska seminarier: Kursen innehåller två ämnesdidaktiska seminarier som är obligatoriska och omfattar 1 högskolepoäng vardera. Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisning i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna. Under seminarierna diskuteras arbetsrättens centrala juridiska begrepp och problemställningar och hur man som lärare kan göra det möjligt för gymnasieelever att identifiera och lösa sådana problem. Dessutom innehåller seminarierna projekt som syftar till att ge kursdeltagarna konkreta exempel på verktyg och övningar att använda i hemklassrummet för att bidra till en mer varierad undervisning i arbetsrätt och diskrimineringsrätt. Vi behandlar även hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasieelever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter av juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans karaktärsämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling. Seminarierna omfattar totalt fyra heldagar. Observera att seminarierna äger rum via internet i vår läroplattform blackboard. Seminarietillfällena är således inga fysiska träffar.
 • Självrättande test: I varje modul finns självrättande test med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest.
 • Övningsuppgifter: Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in dessa till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Dessa uppgifter har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång, utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.
 • Obligatoriska prov: I kursen ingår tre obligatoriska skriftliga prov omfattande 3 högskolepoäng. Dessa görs på distans.
 • Examination: Skriftlig examination motsvarande 10 högskolepoäng sker i slutet av kursen. Utgångspunkten är att avslutande examination genomförs som en platsbunden salstentamen i Lund, Helsingborg eller Stockholm. Formatet för tentamen anpassas dock efter rådande omständigheter och eventuella förändringar av genomförandet meddelas därför senast i samband med kursstart.

 

Denna distanskurs vänder sig i första hand till dig som vill komplettera din utbildning för att bli legitimationsbehörig eller för att kunna genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning. Även andra som vill fortbilda sig är välkomna att söka kursen. Kursen ingår som en delkurs i vår populära lärarlyftsutbildning, är väl beprövad och har en direkt koppling till ämnesplanens mål. Kursen är en översiktskurs inom ämnesområdena straff- och processrätt. De ämnesdidaktiska momenten ger dig praktiskt användbara verktyg och underlag för lektionsplanering som du kan använda direkt i hemklassrummet.

Kursen består av två delar. Den första delen ger en helhetsbild av brotten samt en förståelse för kriminalpolitikens och straffpolitikens syfte och medel, straffsystemets uppbyggnad, kunskap om den allmänna straffprocessen, de straffprocessuella grundbegreppen och de centrala processprinciperna samt de processrättsliga instituten. Den andra delen ger grundläggande insikter i huvudprinciperna för den allmänna civilprocessen och för skiljeförfarandet, förlikningsförhandlingar och medling. Denna del ger även kunskap om och förmåga att förstå de processuella grundbegreppen och de allmänna processprinciperna samt goda insikter om centrala processrättsliga institut. Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter eget schema. Juridiska fakulteten har lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser och våra distansutbildningar är idag några av universitetets mest sökta kurser.

Kursens olika delar:

 • Föreläsningar: För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som spelats in med lärare vid fakulteten. Dessa kan du se på va blackboard när det passar dig.
 • Ämnesdidaktiska seminarier: Kursen innehåller två ämnesdidaktiska seminarier som är obligatoriska och omfattar 1 högskolepoäng vardera. Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisningen i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna. Under seminarierna diskuteras straff- och processrättens centrala juridiska begrepp och problemställningar och hur man som lärare med hjälp av rättspraxis och övningsuppgifter kan göra det möjligt för gymnasieelever att identifiera och lösa sådana problem. Dessutom innehåller seminarierna projekt som syftar till att ge kursdeltagarna konkreta exempel på verktyg och övningar att använda i hemklassrummet, så som att upprätta stämningsansökan, analysera rättsfall och genomföra ett rättegångsspel i straffrätt. Vi behandlar även hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasieelever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter av juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans karaktärsämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling. Seminarierna omfattar totalt fyra heldagar. Observera att seminarierna äger rum via internet i vår läroplattform blackboard. Seminarietillfällena är således inga fysiska träffar.
 • Självrättande test: I varje modul finns självrättande test med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest.
 • Övningsuppgifter: Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Övningsuppgifterna har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång, utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.
 • Obligatoriska prov: I kursen ingår tre obligatoriska prov omfattande totalt 3 högskolepoäng. Dessa görs på distans.
 • Examination: Skriftlig examination motsvarande 10 högskolepoäng sker i slutet av kursen. Utgångspunkten är att avslutande examination genomförs som en platsbunden salstentamen i Lund, Helsingborg eller Stockholm. Formatet för tentamen anpassas dock efter rådande omständigheter och eventuella förändringar meddelas därför senast i samband med kursstart.

 

Kontakt

lararlyftet [at] jur [dot] lu [dot] se (lararlyftet[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 27

Vi besvarar dina frågor

Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum. Vår målsättning är att besvara alla frågor inom ett dygn.