Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nämnden för utbildningen på grund- och avancerad nivå

Fakultetsstyrelsens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå (NUGA) ansvarar på delegation från fakultetsstyrelsen för att utbildningen på grund- och avancerad nivå genomförs i enlighet med de strategier och mål som fakultetsstyrelsen ställt upp och är även beredande organ till fakultetsstyrelsen. Arbetet sker i nära kontakt med verksamheten (dekan, prefekt, studierektorer, lärarlagsansvariga, forskarhandledare, kanslichef, studievägledning med flera berörda). Studenternas förankring i arbetet garanteras genom representation i nämnden.

I nämnden ingår nio ledamöter - sex lärare och tre studenter. Lärarrepresentanterna (inklusive ordföranden) utses av juridiska fakultetsstyrelsen för en mandattid av tre år och studenterna utser sina representanter varje år. Vice ordförande utses av nämndens ledamöter. Nämnden sammanträder som regel fyra gånger per termin.

Innevarande mandatperiod: 2024-01-01–2026-12-31

Ordförande

Porträtt av David Dryselius. Foto

David Dryselius

Postdoktor, forskare

E-post: david [dot] dryselius [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 74

Vice ordförande

Porträtt av Niklas Selberg. Foto.

Niklas Selberg

Universitetslektor, forskare

E-post: niklas [dot] selberg [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 38

Lärarrepresentanter

Porträtt av Lotta Maunsbach. Foto.

Lotta Maunsbach

Universitetslektor, docent

E-post: lotta [dot] maunsbach [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 24

Porträtt av Anna Nilsson. Foto

Anna Nilsson

Biträdande universitetslektor

E-post: anna [dot] nilsson [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 12 55

Porträtt av Ana Nordberg. Foto.

Ana Norberg

Universitetslektor, docent

E-post: ana [dot] nordberg [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 54

Porträttbild av Vilhelm Persson. Foto.

Vilhelm Persson

Professor, forskare

E-post: vilhelm [dot] persson [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 09

Studentrepresentanter t.o.m. 2025-06-30

Default user image.

Hampus Welin

Student och ordförande i Juridiska Föreningen
Default user image.

Perham Samani

Studeranderepresentant
Default user image.

Sofie Svanberg

Studentrepresentant

Gruppsuppleanter lärare

Porträtt av Torvald Larsson. Foto.

Torvald Larsson

Universitetslektor, forskare

E-post: torvald [dot] larsson [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 30

Porträttbild på Britta Sjöstedt. Foto.

Britta Sjöstedt

Universitetslektor, forskningskoordinator

E-post: britta [dot] sjostedt [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 67

Porträtt av Anna Zemskova. Foto.

Anna Zemskova

Postdoktor, forskare

E-post: anna [dot] zemskova [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 72

Kontakt

Therése Fahlström

Utbildningskoordinator
therese [dot] fahlstrom [at] jur [dot] lu [dot] se (therese[dot]fahlstrom[at]jur[dot]lu[dot]se)

Sammanträdesdagar

2024 ht

  • 4 september
  • 2 oktober
  • 6 november
  • 4 december

2025 vt

  • 5 februari
  • 5 mars
  • 26 mars
  • 29 april
  • 28 maj

Kallelser och protokoll

Om du vill ta del av en kallelse, protokoll eller har frågor om aktuell examinationsförordnande så vänligen kontakta sekreteraren.