Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nämnden för utbildningen på grund- och avancerad nivå

Fakultetsstyrelsens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå (NUGA) ansvarar på delegation från fakultetsstyrelsen för att utbildningen på grund- och avancerad nivå genomförs i enlighet med de strategier och mål som fakultetsstyrelsen ställt upp och är även beredande organ till fakultetsstyrelsen. Arbetet sker i nära kontakt med verksamheten (dekan, prefekt, studierektorer, lärarlagsansvariga, forskarhandledare, kanslichef, studievägledning med flera berörda). Studenternas förankring i arbetet garanteras genom representation i nämnden.

I nämnden ingår nio ledamöter - sex lärare och tre studenter. Lärarrepresentanterna (inklusive ordföranden) utses av juridiska fakultetsstyrelsen för en mandattid av tre år och studenterna utser sina representanter varje år. Vice ordförande utses av nämndens ledamöter. Nämnden sammanträder som regel fyra gånger per termin.

Innevarande mandatperiod: 2021-01-01–2023-12-31

Ordförande

Porträtt av Britta Sjöstedt. Foto

Britta Sjöstedt

Universitetslektor, forskningskoordinator

E-post: britta [dot] sjostedt [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 67

Vice ordförande

Porträtt av Ellika Sevelin. Foto

Ellika Sevelin

Studierektor, universitetslektor

E-post: ellika [dot] sevelin [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 99

Lärarrepresentanter

Porträtt av David Dryselius. Foto

David Dryselius

Postdoktor

E-post: david [dot] dryselius [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 74

Porträtt av Martin Sunnqvist. Foto

Martin Sunnqvist

Professor, forskare, docent

E-post: martin [dot] sunnqvist [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 76

Porträtt av Anna Tzanaki. Foto

Anna Tzanaki

Forskare

E-post: anna [dot] tzanaki [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 22

Porträtt av Ulrika Wennersten. Foto

Ulrika Wennersten

Universitetslektor

E-post: ulrika [dot] wennersten [at] har [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 69

Studentrepresentanter t.o.m. 2023-06-30

Default user image.

Sofie Svanberg

Student och ordförande i Juridiska Föreningen
Default user image.

Ellen Palmgren

Student
Default user image.

Emmy Svensson

Student

Gruppsuppleanter lärare

Porträtt av Martina Axmin. Foto

Martina Axmin

Universitetslektor, forskare

E-post: martina [dot] axmin [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 11 80

Porträtt av Anna Nilsson. Foto

Anna Nilsson

Biträdande universitetslektor

E-post: anna [dot] nilsson [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 12 55

Porträtt av Marja-Liisa Öberg. Foto

Marja-Liisa Öberg

Universitetslektor, forskare

E-post: marja-liisa [dot] oberg [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 10 69

Kontakt

Therése Fahlström

Utbildningskoordinator
therese [dot] fahlstrom [at] jur [dot] lu [dot] se (therese[dot]fahlstrom[at]jur[dot]lu[dot]se)

Sammanträdesdagar 2023

  • Onsdagen den 1 februari
  • Onsdagen den 1 mars
  • Onsdagen den 29 mars
  • Onsdagen den 3 maj
  • Onsdagen den 31 maj
  • Onsdagen den 6 september
  • Onsdagen den 4 oktober
  • Onsdagen den 8 november
  • Onsdagen den 6 december

Kallelser och protokoll

Om du vill ta del av en kallelse, protokoll eller har frågor om aktuell examinationsförordnande så vänligen kontakta sekreteraren.