Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Allmän civilrätt med juridikdidaktik – 15 hp

Allmän civilrätt med juridikdidaktik (JACL01) – distanskurs

Det här är kursen för dig som vill lära dig mer om civilrätt! Under kursens gång arbetar du med ämnesdidaktiska seminarier och praktiska övningar. Kursen ger dig en bred förståelse för allmän civilrätt samt hjälper dig att utveckla ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt. Anmäl dig för att lära dig mer om juridiken som omger oss i vardagen.

Allmän civilrätt med jurdidikdidaktik vänder sig till dig som vill komplettera din utbildning för att bli legitimationsbehörig eller för att kunna genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning. Även du som vill fortbilda eller kompetensutveckla dig är välkomna att söka kursen. Kursen ingår som delkurs på vår populära lärarlyftsutbildning, är väl utprovad och har en direkt koppling till ämnesplanens mål. Kursen är en översiktskurs i allmän civilrätt. De ämnesdidaktiska momenten ger dig praktiskt användbara verktyg och underlag för lektionsplanering som du kan använda direkt i hemklassrummet. Kursen omfattar 15 högskolepoäng och genomförs under 10 veckors heltidsstudier (100 % studietakt).

Kursens innehåll och upplägg

Kursen omfattar de grundläggande rättsreglerna inom den centrala förmögenhetsrättens område, som innefattar allmän avtalsrätt, särskild avtalsrätt, ersättningsrätt, associationsrätt, fordringsrätt, pant- och krediträtt samt sak- och obeståndsrätt. Utöver att behandla det nationella regelverket belyser delkursen också det förmögenhetsrättsliga området utifrån såväl ett internationellt perspektiv som ett genusperspektiv.

Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter eget schema. Fakulteten har lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser och våra distansutbildningar är idag några av universitetets mest sökta kurser.

Kursens olika delar

Föreläsningar

För varje rättsområde finns ett antal videoföreläsningar som du får tillgång till via lärplattformen Blackboard. Du kan se videoföreläsningarna när det passar dig så att du som student själv kan planera dina studier.

Ämnesdidaktiska seminarier

Kursen innehåller två (2) ämnesdidaktiska seminarier som är obligatoriska och motsvarar två (2) högskolepoäng. Seminarierna omfattar totalt fyra (4) heldagar, fördelade på två (2) tillfällen, och genomförs på distans. Under seminarierna behandlas kursinnehållet och ämnesdidaktiska aspekter av juridiken. Här får du arbeta tillsammans med kursens andra studenter och lärare.

Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisningen i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna. Under seminarierna diskuteras den allmänna civilrättens centrala juridiska begrepp och problemställningar och hur man som lärare med hjälp av rättspraxis och övningsuppgifter kan göra det möjligt för gymnasieelever att identifiera och lösa sådana problem. Dessutom innehåller seminarierna projekt som syftar till att ge dig som student konkreta exempel på verktyg och övningar att använda i hemklassrummet, så som att upprätta juridiska dokument, analysera rättsfall och genomföra ett civilrättsligt rättegångsspel. Vi behandlar även hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasieelever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter av juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans andra ämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling.

Seminarierna omfattar totalt fyra (4) heldagar. Observera att seminarierna äger rum via Zoom i vår lärplattform Blackboard. Seminarietillfällena är således inga fysiska träffar.

Självrättande test

I varje modul finns självrättande test med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest.

Övningsuppgifter

Varje modul har också icke-obligatoriska uppgifter som knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Övningsuppgifterna har ingen betydelse för tentamen, utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.

Obligatoriska prov

I kursen ingår tre obligatoriska prov omfattande totalt tre (3) högskolepoäng. Dessa genomförs på distans. Godkänt på de tre obligatoriska proven är en förutsättning för att få skriva tentamen.

Examination

Skriftlig examination motsvarande tio (10) högskolepoäng sker i slutet av kursen. Den avslutande examinationen genomförs som en platsbunden salstentamen och kan som regel skrivas i Lund, Helsingborg eller Stockholm. 

Information om registrering och sen anmälan

Du som har blivit antagen till kursen kommer kort innan kursstart att få ett e-postmeddelande från oss med all information du behöver för att registrera dig på kursen. E-postmeddelandet skickas till den e-postadress du uppgivit på Antagning.se. 

Om du inte fått något e-postmeddelande av oss senast dagen innan kursstart, kontrollera din skräppost. Hittar du inte e-postmeddelandet där, kontakta oss.

När du fått välkomstbrevet med information om registrering är det viktigt att du registrerar dig så fort som möjligt för att behålla din plats på kursen. Registreringen görs via student.ladok.se. All information finns i välkomstbrevet.

Tidigt avbrott

Du som inte vill genomföra kursen har möjlighet att göra tidigt avbrott. Om du gjort ett tidigt avbrott är det möjligt för dig att söka kursen igen. Ett tidigt avbrott kan göras senast tre veckor efter kursstart, därefter blir avbrottet definitivt. Då kan du inte söka kursen igen. Du kan antingen göra ett tidigt avbrott via student.ladok.se eller genom att skicka ett e-postmeddelande till lararlyftet [at] jur [dot] lu [dot] se (lararlyftet[at]jur[dot]lu[dot]se).

Omregistrering

Du måste omregistrera dig om du önskar gå om en kurs du tidigare varit registrerad på och som du inte avslutat.

Du kan bara bli omregistrerad i mån av plats och på en termin då kursen genomförs. Våra kurser är så gott som alltid fyllda. Då är omregistrering inte möjlig.

Om du däremot endast vill bli examinerad på kvarstående prov, avslutande tentamen eller andra obligatoriska moment behöver du inte omregistrera dig. Kontakta oss i så fall.

Bild av logga till Antagning.se

Sök kursen på Antagning.se

Kursen söks på Antagning.se och går under sommaren.

Kontakt

Nätkurslärarna på Lärarlyftet

lararlyftet [at] jur [dot] lu [dot] se (lararlyftet[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 27

Tentamensinformation

Kommande tentamenstillfälle är planerat till den 11 augusti 2024.

Du som har läst Allmän civilrätt med juridikdidaktik tidigare och önskar skriva tentamen ska skicka ett e-postmeddelande till lararlyftet [at] jur [dot] lu [dot] se (lararlyftet[at]jur[dot]lu[dot]se) för att anmäla dig till tentamen.