Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För media

Fakultetens forskare medverkar ofta i media inom områden som efterfrågar expertis inom juridik och rättssystemet.

I universitetets nyhetsrum på Cision hittar du pressmeddelanden från hela lärosätet.

Universitets nyhetsrum.

Vill du hitta en forskare vid fakulteten inom ett särskilt område?

Kontakta gärna vår presskontakt, titta på våra expertlistor under utarbetning eller sök i Forskningsportalen. 

Forskare vid fakulteten i Forskningsportalen.

Expertlistor för media

 • Ulrika Andersson, professor i straffrätt
  Område: sexualbrott, våld mot kvinnor, bevisning, domskrivning, kriminalpolitik.
  ulrika [dot] andersson [at] jur [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]andersson[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 46 222 11 14
   
 • Tova Bennet, biträdande universitetslektor
  Område: allmän straffrätt, uppsåt och ansvar, psykiskt sjuka lagöverträdare, rättspsykiatrisk vård, psykiatrisk och psykologisk expertbevisning, kriminalpolitik, straffrättens syfte och rättfärdigande i samhället.
  tova [dot] bennet [at] jur [dot] lu [dot] se (tova[dot]bennet[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 46 222 10 25
   
 • Christian Dahlman, professor i allmän rättslära
  Område: Expert på bevisvärdering.
  christian [dot] dahlman [at] jur [dot] lu [dot] se (christian[dot]dahlman[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 70 666 02 39 
   
 • Sverker Jönsson, universitetslektor i straffrätt
  Område: kriminalpolitik, ekonomisk brottslighet, narkotikabrott, bevisvärdering vid svåra brott, förundersökningar, ansvar i vården, brott i populärkultur.
  sverker [dot] jonsson [at] jur [dot] lu [dot] se (sverker[dot]jonsson[at]jur[dot]lu[dot]se)+46 46 222 11 21
   
 • Anna Sonnsjö Andersson, doktorand i straffrätt
  Område: exploatering på arbetsmarknaden utifrån straffrättsliga och arbetsrättsliga perspektiv.
  anna [dot] sonnsjo_andersson [at] jur [dot] lu [dot] se (anna[dot]sonnsjo_andersson[at]jur[dot]lu[dot]se)+46 46 222 12 69
   
 • Christoffer Wong, universitetslektor i straffrätt
  Område: allmän straffrätt, uppsåt och ansvar, tvångsmedel som häktning, avlyssning och övervakning, internationell straffrätt, exempelvis Estonia-vraket och Nordstream-läckan.
  christoffer [dot] wong [at] jur [dot] lu [dot] se (christoffer[dot]wong[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 46 222 10 38
   
 • Linnea Wegerstad, universitetslektor i straffrätt
  Område: sexualbrott, abort, sexuell läggning, våldsbrott, förtal, #metoo, men också allmänna frågor om domstolar, dömande och påföljder.
  linnea [dot] wegerstad [at] jur [dot] lu [dot] se (linnea[dot]wegerstad[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 46 222 11 16

 • Birgitta Nyström, professor i civilrätt
  Område: arbetsrätt, EU-arbetsrätt, arbetsmarknad, kollektivavtal, förhandlingar, stridsåtgärder, anställningsavtal, anställningsskydd (LAS), arbetsledning.
  birgitta [dot] nystrom [at] jur [dot] lu [dot] se (birgitta[dot]nystrom[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 70 999 35 67
   
 • Mia Rönnmar, professor i civilrätt 
  Område: arbetsrätt, arbetsmarknad, anställningsskydd (LAS), arbetsledning, anställningsavtal, arbetsvillkor, kollektivavtal 
  mia [dot] ronnmar [at] jur [dot] lu [dot] se (mia[dot]ronnmar[at]jur[dot]lu[dot]se)+46 46 222 10 92
   
 • Niklas Selberg, docent i civilrätt
  Område: arbetsmarknad, arbetsrätt, gig-ekonomi, arbetskraftsmigration, nya LAS, kollektivavtal, stridsåtgärder.
  niklas [dot] selberg [at] jur [dot] lu [dot] se (niklas[dot]selberg[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 46 222 11 38

 • Julian Nowag, docent i EU-rätt
  Område: EU-rätt, EU-marknadsrätt och i synnerhet statligt stöd, konkurrens och den inre marknaden.
  julian [dot] nowag [at] jur [dot] lu [dot] se (julian[dot]nowag[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 46 222 10 27
   
 • Xavier Groussot, professor i EU-rätt
  Område: EU-rätt, EU:s fria rörlighet, EU och mänskliga rättigheter, EU och förvaltningsrätt, EU och författningsrätt och EU och processrätt.
  xavier [dot] groussot [at] jur [dot] lu [dot] se (xavier[dot]groussot[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 70 885 38 41 

 • Anna Nilsson, biträdande lektor i medicinsk rätt
  Område: mänskliga rättigheter med fokus på frågor om psykiatrisk tvångsvård, jämlikhet, icke-diskriminering och forskningsetik.
  anna [dot] nilsson [at] jur [dot] lu [dot] se (anna[dot]nilsson[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 73 599 34 85
   
 • Kristian Gustafsson, doktor i civilrätt
  Område: familjerätt med särskild inriktning på barns rättigheter samt utsökningsrätt med särskild inriktning på utmätning och försäljning av bostäder.
  kristian [dot] gustafsson [at] jur [dot] lu [dot] se (kristian[dot]gustafsson[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 46 222 12 40
   
 • Titti Mattsson, professor i offentlig rätt
  Område: rättsliga, sociala och etiska frågor som rör främst barn och äldre inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.
  titti [dot] mattsson [at] jur [dot] lu [dot] se (titti[dot]mattsson[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 70 327 74 63

 • Elsa Trolle Önnerfors, docent och universitetslektor i rättshistoria
  elsa [dot] trolle_onnerfors [at] jur [dot] lu [dot] se (elsa[dot]trolle_onnerfors[at]jur[dot]lu[dot]se)+46 70 405 17 50
   
 • Martin Sunnqvist, professor i rättshistoria
  martin [dot] sunnqvist [at] jur [dot] lu [dot] se (martin[dot]sunnqvist[at]jur[dot]lu[dot]se)+46 73 762 60 00

 • Richard Croneberg, universitetslektor i finansrätt
  Område: Svensk, nordisk och europeisk inkomstskatterätt, motverkande av skatteflykt, finanspolitik
  richard [dot] croneberg [at] jur [dot] lu [dot] se (richard[dot]croneberg[at]jur[dot]lu[dot]se), +46 70 668 34 19

Presskontakt Juridiska fakulteten

 

Jon Eriksen 

+46 46 222 10 53

Anna Wiberg

+46 46 222 11 36

presskontakt [at] jur [dot] lu [dot] se (presskontakt[at]jur[dot]lu[dot]se)