Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är ett brett forskningsområde som tar upp och kritiskt granskar frågor och problem som uppstår när skyddet av just mänskliga rättigheter ska säkerställas. Detta oavsett om det sker på till exempel arbetsplatsen, inom sjukvården eller på internationell nivå, liksom i relation till olika aktörer, både statliga och icke-statliga som företag.

Inom forskningsområdet ingår frågor som hur man ska skydda de mänskliga rättigheterna i en tid av stora globala utmaningar som orsakas av klimatförändringar, väpnade konflikter, pandemier och ny teknik. Dessa utmaningar som är av global omfattning påverkar rättighetsskyddet i Sverige, EU och runt om i världen.

Vår forskningsmiljö bidrar med forskning som sätter fokus på den internationella, regionala och nationella rätten och domstolarnas roll och begränsningar när det gäller att skydda de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att tillhandahålla möjligheter till upprättelse vid kränkningar av dessa rättigheter. Fokus riktas mot de funktioner som de lagstiftande och verkställande delarna av regeringar, internationella organisationer samt aktörer i civilsamhället har i att efterleva och övervaka skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Forskningsmiljön tar särskilt hänsyn till flyktingar och migranters samt kvinnors, barns och äldres rättigheter. Området berikas även av kritisk forskning som riktar uppmärksamheten mot de begränsningar som de djupare ekonomiska, sociala och politiska strukturerna medför för att rättigheterna skall kunna förverkligas fullt ut.

Kontakt

Jessica Almqvist

Professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter
jessica [dot] almqvist [at] jur [dot] lu [dot] se (jessica[dot]almqvist[at]jur[dot]lu[dot]se)