Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grafisk profil, mallar och webbtillgänglighet

Den grafiska profilen är beslutad av rektor och gäller för alla verksamheter som organisatoriskt är en del av Lunds universitet. Det är viktigt att du tillämpar profilen i allt material där fakulteten och universitet är avsändare, såväl tryckt som digitalt, både inom och utanför universitetet.

Logotyp, typografi, färger, bildmanér och grafiska element utgör byggstenarna i vår grafiska profil. Varje del kommunicerar att vårt universitet är såväl klassiskt som dynamiskt, och tillsammans skapar de en enhetlig visuell identitet.

Mallar

För att underlätta ditt arbete finns olika mallar och och verktyg.

Dokumentmallar i Word

I Word finns olika dokumentmallar med Juridiska fakultetens sublogotyp. Dessa mallar är även förberedda för att enkelt kunna tillgänglighetsanpassas om dokumentet ska publiceras på webben eller i lärplattformen.

Du hittar mallarna i mappen Juridicum_mallar när du skapar ett nytt Worddokument.

Andra mallar

Du hittar mer information om mallar på medarbetarwebben. Där finns också länkar till var du kan ladda ner olika universitetsgemensamma mallar, t.ex. för PowerPoint och avhandlingar.

Ladda ner mallar och kommunikationsverktyg.

Tillgängliga dokument till webben

Lunds universitets webbplatser omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (Europeiska unionens webbdirektiv), som ställer krav på att både teknik och innehåll ska vara tillgängligt för besökare oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

De dokument som ska publiceras på fakultetens webbplats måste därför tillgänglighetsanpassas. Använd helst formatet PDF. Om det går att presentera informationen som en webbsida istället för i ett dokument är det alltid att föredra, då en webbsida är bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv än ett dokument.

Tänk på följande när du skapar ditt dokument:

  • Utgå från en av de förberedda dokumentmallarna i Word för att underlätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa ditt dokument.
  • Använd formatmallen i ditt dokument för att skapa rubriker, brödtext, punktlistor med mera.
  • Tänk på kontrasten mellan bakgrund och text. Använd helst svart text på vit bakgrund.
  • Undvik komplicerade tabellstrukturer, då det krävs mycket arbete för att tillgänglighetsanpassa sådana.
  • Lägg till alternativ text till bilder och figurer.
  • Se till att inställningarna för språk motsvarar textens språk. Om din text är på svenska ska dokumentets språk vara inställt på svenska.