Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Student från annat juristprogram

Byte av studieort?

Vi antar inte studenter genom studieortsbyte. För att bli antagen till juristprogrammet hos oss ansöker du via www.antagning.se.

Om du blir antagen kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare juridikstudier. 

Kurser som lästs utanför vårt juristprogram, kan om de till sitt innehåll och omfattning anses motsvara kurserna inom juristprogrammet hos oss, tillgodoräknas inom juristexamen. 

Vid ett tillgodoräknande av hel kurs på vårt program erhålls inget slutbetyg hos oss, istället hänvisas till den tillgodoräknade kursens betyg. Det är dock vanligt att kursen hos oss måste kompletteras och i dessa fall avgör examinator hur de tillgodoräknade delarna ska värderas, i förhållande till aktuell kursplan och betygskriterier. 

Information om tillgodoräknande.

Söka juridiska fördjupningskurser

Du som har minst 150 högskolepoäng i avslutade kurser inom ett svenskt juristprogram som leder fram till en juristexamen kan söka juridiska fördjupningskurser på avancerad nivå på vår fakultet.

Kursutbud av juridiska fördjupningskurser.

Studenter från andra juristprogram antas endast i mån av plats. Studenter som är antagna hos oss samt utbytesstudenter (genom Erasmus eller andra avtal) har företrädesrätt. Antagning av studenter från andra juristprogram sker därför först efter att antagningen av våra studenter avslutats helt. Detta innebär att besked om utbildningsplats kan lämnas med kort framförhållning.

Vi hanterar ansökningar från annat lärosäte i turordning efter det datum de inkommit under ansökningsperioden (förutsatt att behörighetskravet är uppfyllt).

Ansökningsperioden för HT2024 är 2 april – 22 april 2024

Vi tar endast emot ansökningar inom ansökningsperiod, vi hanterar inte tidiga eller sena ansökningar. Vi placerar inte dessa ansökningar på våra reservlistor till juridiska fördjupningskurser. 

Ansökan görs via mejl till fordjupningskurser [at] jur [dot] lu [dot] se (fordjupningskurser[at]jur[dot]lu[dot]se)

Ange:

  1. Rubrik: Student från annat lärosäte
  2. Namn
  3. Personnummer
  4. Nuvarande lärosäte där du läser ditt juristprogram
  5. Kursval (kom ihåg kurskod) med prioriteringsordning, för önskad period

Till din ansökan ska du bifoga resultatintyg som styrker din behörighet samt registreringsintyg som visar att du är antagen till juristprogrammet på ditt lärosäte. 

Det är inte möjligt för studenter från andra lärosäten att söka våra praktikkurser (APU) JUZN17 och JUZN18. 

Masterinriktningarna kan inte heller sökas av studenter från andra lärosäten. 

Däremot kan naturligtvis alla behöriga söka till masterprogrammen i vanlig ordning.

Kontakt

Josefin Garay Burge
Linnéa Vinjegaard
Jenny Backer

Studievägledare
studievagledningen [at] jur [dot] lu [dot] se

För frågor gällande juridiska fördjupningskurser:

Therése Fahlström

Utbildningskoordinator
fordjupningskurser [at] jur [dot] lu [dot] se (fordjupningskurser[at]jur[dot]lu[dot]se)