Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brandskyddsinformation

Utrymningsorganisation

 • Receptionspersonal är utrymningsledare.
 • Samtliga som bedriver undervisning är vid undervisningstillfället utrymningsansvariga.
 • Övrig personal har ansvar enligt grundprincipen: Rädda, Larma, Varna, Släck.

Utrymningsledare

Receptionister

 • Har gul reflexväst.
 • Organiserar utrymningen och bestämmer vad som gäller på återsamlingsplatsen.
 • Kommunicerar med Räddningstjänsten.

Föreläsande personal

 • Ansvarar vid utrymning för att leda de studenter som undervisas ut ur byggnaden.
  • Använd närmaste utrymningsväg (korridorer, trappor, fönster) som är fria från rök.
  • Utrymningsvägar är markerade med grön-vita skyltar.
  • Tveka inte att bryta plomberade dörrar.
  • Använd aldrig hissen!
  • Stäng dörrar ut mot trapphus som blockerats av föremål.
  • Ta er till återsamlingsplatsen – Knut den stores gata, gång- och cykelstråket utanför elverket.
 • Ansvar efter utrymning för att meddela Räddningstjänsten om misstanke finns om att någon är kvar i någon av byggnaderna.
  • Se till så att ni inte är i vägen för Räddningstjänsten.
  • Vänta på att utrymningsledaren eller Räddningstjänsten meddelar att det är okej att återvända till utrymd byggnad.

All personal

Förebyggande ansvar

Vara uppmärksamma på att utrymningsvägar är fria och att brännbart material ej ställs i dessa utrymningsvägar.
Anmälan om avvikelser ska ske utan dröjsmål, se kontaktuppgifter på denna webbsida.

Gällande grundprinciper

 • RÄDDA – den som befinner sig i omedelbar fara. Tänk särskilt på att hjälpa personer med funktionshinder.
 • VARNA – andra i byggnaden under utrymningen när ni passerar lokaler på vägen ut.
 • LARMA – genom att ringa (0)112. Uppge namn, varifrån du ringer, vad som hänt, antal skadade och typ av skada.
 • SLÄCK – använd handbrandsläckare eller innebrandpost för att försöka släcka branden om detta inte innebär fara.

Brandsläckare

 • SKUMSLÄCKARE – för brand i trä, papper, tyg och byggnad samt,om kolsyresläckare ej finnes, även i strömförande apparater.
 • KOLSYRESLÄCKARE – för brand i strömförande apparater, fungerar även på trä, papper med mera.
 • VATTENSLANGAR – finns i trapphusen. Används ej på strömförande apparater.
 • Stäng dörren till brandrummet för att begränsa brandens spridning.

Brand- och utrymningslarm

Både Juridicum och Tryckeriet har automatiskt brand- och utrymningslarm. Vid utrymningslarm förstärks ringklockorna genom att receptionist läser ett utrymningsmeddelande på svenska och engelska (kontorstid).

I båda byggnaderna är brandlarmet vidarekopplat till räddningstjänsten. Om brandlarmet ljuder har alltså räddningstjänst larmats. Räddningstjänsten kan förväntas inom normal insatstid, det vill säga inom 10 minuter.

Övrig information

Studera vid tillfälle de utrymningsritningar och planer som finns i alla våra lokaler och notera var närmaste brandsläckare till ditt kontor finns.

Kom ihåg att det alltid finns minst två vägar ut ur byggnaden från platsen du befinner dig på.

Kontakt

Martin Lundahl

Brandskyddsansvarig

martin [dot] lundahl [at] jur [dot] lu [dot] se (martin[dot]lundahl[at]jur[dot]lu[dot]se)

 

Har du upptäckt brister brandskyddet?

Om du upptäcker brister i brandskyddet eller har frågor eller synpunkter, kontakta förvaltningsamanuenserna.

forvaltningsamanuens [at] jur [dot] lu [dot] se (forvaltningsamanuens[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 17