Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationell karriär som jurist

Du vet väl om att det finns stora möjligheter till en internationell karriär med en juristexamen?

Jurister som arbetar internationellt är ofta specialiserade i folkrätt, mänskliga rättigheter, EU-rätt eller affärsrätt. Flera större svenska advokatbyråer har filialer utomlands eller samarbetar med utländska byråer, vilket möjliggör en internationell karriär även för svenska affärsjurister. Kraven på utbildning, språkkunskaper och yrkeserfarenhet är ofta höga för att arbeta internationellt som jurist.* 

En anslagstavla med olika affischer och planscher med internationell prägel. Fotografi.

Här har vi sammanställt några exempel på internationella karriärmöjligheter.

Diplomatprogrammet

Diplomatprogrammet är ett traineeprogram som förbereder blivande svenska diplomater för ett arbete i utrikesförvaltningen, det vill säga på Utrikesdepartementet i Stockholm och vid Sveriges cirka 100 utlandsmyndigheter. 

Läs om utbildningen på Regeringskansliets webbplats. 

Europeiska kommissionen (Bryssel)

Varje år erbjuder Europeiska kommissionen cirka 2 000 praktikplatser för personer i alla åldrar, från samtliga EU-länder och även utanför EU. Kommissionen söker personer med olika profiler och bakgrund. Du behöver ha en universitetsexamen för att söka praktik. 

Mer om praktiken på Europeiska kommissionens webbplats. 

Europeiska rådet (Bryssel)

Europeiska rådet erbjuder betald praktik. Under praktiken får du inblick i samt bidrar till rådets generalsekretariats arbete. Du får intressanta arbetsuppgifter, du gör studieresor till Strasbourg samt Luxemburg och vistas i händelsernas centrum. 

Läs om praktiken på Rådets generalsekretariats webbplats. 

EU-domstolen (Luxemburg)

Som nyutexaminerad juriststudent har du möjlighet att göra praktik vid Europeiska unionens domstol, som säkerställer att EU-rätten efterföljs för 450 miljoner människor. Praktikprogrammet ger dig möjlighet att bredda din utbildning men också att bidra till domstolens verksamhet i ett internationellt och mångkulturellt sammanhang. Du kommer träffa andra praktikanter som delar unionens gemensamma värderingar, grundade på demokrati, rättssäkerhet och respekt för de grundläggande rättigheterna. 

Praktiken ger dig kunskap i de olika verksamheternas delar och du får utföra uppgifter som är till nytta för den institution du är på. Du kan välja att söka praktik vid en ledamots kabinett, på en tjänsteavdelning eller på direktoratet för tolkning. Cirka 200 praktikanter tas emot varje år och bland kraven är att du har en examen inom exempelvis juridik samt är europeisk medborgare. 

Mer information om praktik på EU-domstolens webbplats. 

Sida (Styrelsen för internationells utvecklingssamarbete)

Sida är en myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Deras vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Med finansiella resurser, kunskap och ett stort förtroendekapital skapar Sida förutsättningar för de mest sårbara människorna att forma sin tillvaro och framtid. På Sida jobbar du i en internationell miljö med möjlighet att göra skillnad och bidra till fattigdomsbekämpning i världen. 

Mer information om att arbeta hos Sida på deras webbplats. 

Jobb inom FN (Förenta nationerna)

FN-systemet i sin helhet sysselsätter mer än 50 000 personer över hela världen. Bland de anställda finns många yrkesgrupper och kraven på utbildning och erfarenhet varierar. Generellt gäller dock höga krav med utbildning på lägst magisternivå. 

Mer information om att arbeta inom FN på deras webbplats. 

Masterprogram i juridik på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

European Business Law

Masterprogrammet sträcker sig över två år på totalt 120 hp. Programmet behandlar på ett fördjupat sätt flera centrala affärsjuridiska aspekter inom EU, som till exempel den fria rörligheten, konkurrensrätt, skatterätt, statsstöd och EU:s handel med tredje land. 

Information om vårt masterprogram i European Business Law på vår internationella webbplats. 

International Human Rights Law

Masterprogrammet sträcker sig över två år på totalt 120 hp. Programmet ges av Juridiska fakulteten i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter. Programmet syftar till att ge en djup förståelse för skyddet av mänskliga rättigheter och hur detta fungerar såväl nationellt som internationellt. Masterprogrammet består av såväl obligatoriska som frivilliga kurser. Det innebär att du kan specialisera dig inom ett område som du tycker är särskilt intressant. 

Information om vårt masterprogram i International Human Rights Law på vår internationella webbplats. 

Regeringskansliet

Genom att arbeta på Regeringskansliet bidrar du till samhällsutvecklingen. Deras uppdrag är att vara ett stöd till regeringen. Här befinner du dig i händelsernas centrum där du, tillsammans med kunniga och samhällsorienterade kollegor, utför ett meningsfullt arbete - varje dag. 

På Regeringskansliet jobbar allt ifrån ekonomer, jurister och statsvetare till kommunikatörer, översättare, systemutvecklare och många fler. Möt några av medarbetarna som berättar om vad som gör arbetet på Regeringskansliet stimulerande och meningsfullt. 

Medarbetares berättelser och information om att arbeta vid Regeringskansliet på deras webbplats. 

Business Sweden

Business Sweden hjälper svenska företag öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. På Business Sweden arbetar de med affärsutveckling med ett högre syfte: att bidra till välfärden i samhället genom att accelerera svenska företags tillväxt utomlands samt att hjälpa internationella företag att investera och växa i Sverige. 

Mer information om Business Sweden på deras webbplats. 

 

*Information hämtad från SACO:s webbplats. 

Kontakt

Josefin Garay Burge
Linnéa Vinjegaard
Jenny Backer

Studievägledare
sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se)

Josefin Garay Burge
+46 46-222 10 17
Linnéa Vinjegaard
+46 46-222 11 77
Jenny Backer
+46 46-222 10 55