Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar

Nedan har vi sammanställt några vanliga frågor som vi brukar få från lärare som är intresserade av kursen.

Kommer kursen att ges fler gånger?

Uppdraget att anordna kurser inom ramen för lärarlyftet löper över fem år. Nuvarande satsning pågår till år 2025 och kursen med start HT24 är därför den sista som kommer att erbjudas inom denna lärarlyftsomgång

Vilka ämnesområden behandlar kursen?

  1. Didaktik
  2. Rätten i statlig och kommunal verksamhet
  3. Allmän civilrätt
  4. Familjerätt och immaterialrätt
  5. Hyresrätt
  6. Arbetsrätt
  7. Straff- och processrätt
  8. Rättsfilosofi och rättshistoria
  9. Avslutande projekt.

Vad skiljer denna utbildning från en vanlig juridisk kurs på universitet?

Denna kurs är på 90 högskolepoäng och omfattar flera delkurser. Kursen är praktiskt inriktad och helt utvecklad utifrån det som krävs för att undervisa i juridik på gymnasienivå. Den innehåller ett stort antal ämnesdidaktiska seminarier vilka ger dig som lärare en mängd verktyg för att förmedla juridik till gymnasieelever på ett intresseväckande sätt.

I vilken takt går kursen?

Kursomgången går på 100 procent.

Hur mycket tid innebär det att jag behöver lägga på studierna varje vecka?

Det är naturligtvis individuellt och varierar beroende på förkunskaper men mellan 30 och 40 timmar i veckan är en bra måttstock.

När beräknas jag vara klar om jag börjar i höst?

Eftersom kursen omfattar 90 högskolepoäng och går på 100 procent, beräknas du vara klar efter drygt ett och ett halvt år, i januari 2026.

Sker allt digitalt eller kommer jag behöva ta mig till Lund?

Du kan delta i kursen oberoende av var i Sverige du befinner dig. Det enda fysiska mötet är ett seminarium i Stockholm i slutet av kursen. Detta är till för att du ska kunna redovisa ditt avslutande projekt och få feedback på det från dina kurskamrater.

Hur fungerar det med föreläsningar? Kommer det finnas föreläsningar även om utbildningen är på distans, eller är det enbart kurslitteratur som gäller?

I varje delkurs finns ett stort antal professionellt inspelade videoföreläsningar som täcker det mesta av kursinnehållet. Dessa kan du titta på när det passar dig – och repetera så ofta du vill

Jag har hört att distanskurser är väldigt opersonliga och att man inte får så mycket individuell återkoppling, stämmer det?

På lärarlyftskursen i juridik är det inte så. Du får individuell feedback på alla övningsuppgifter och prov som du skickar in till oss. Dessutom kan du ringa eller mejla till oss när du vill under kontorstid om du har frågor eller behöver annan hjälp. Utöver det har du även möjlighet att diskutera och ställa frågor till kurskamrater och lärare i det gemensamma forumet som finns på kursen. De ämnesdidaktiska seminarier som ingår i alla delkurser bygger på att alla deltar aktivt i diskussionerna och delar erfarenheter med varandra. Kursdeltagarna har dessutom tillgång till grupprum i videokonferensverktyget där de kan träffas och diskutera när de vill.

Hur går det till rent praktiskt i förhållande till mitt vanliga jobb som lärare? Kommer jag kunna gå ner i timmar för att läsa lärarlyftet?

Kursen är upplagd för att du ska kunna studera den parallellt med ditt jobb. Videoföreläsningarna, övningsuppgifterna och proven finns alltid tillgängliga, så du kan i stor utsträckning själv välja när och hur du vill studera. I vilken utsträckning du kan få ledigt bestämmer din arbetsgivare och det varierar ganska mycket. Många lärare får någon form av kompensation eftersom det är attraktivt för skolorna att ha behöriga lärare i juridik

Är utbildningen studiemedelsberättigad?

Eftersom det är en uppdragsutbildning så går det inte att få studiemedel genom CSN för utbildningen.

Hur går examinationen av de olika delkurserna till?

Man kan säga att den är tredelad. Inom varje delkurs du läser finns det provfrågor, obligatoriska ämnesdidaktiska seminarier och tentamen. Alla dessa tre moment ger högskolepoäng och måste klaras av för att få ett godkänt betyg. Det finns 1–3 provfrågor på varje delkurs. Du skickar in dina svar till oss och får sedan personlig återkoppling. Om du inte blir godkänd får du göra ett omprov. Du förutsätts delta aktivt i diskussionerna på de obligatoriska ämnesdidaktiska seminarierna. Även dessa ger högskolepoäng. Slutligen finns inom nästan alla delkurser en skriftlig tentamen där du kan få betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. Blir du underkänd får du skriva en omtentamen.

Hur fungerar det med seminarier på distans?

På varje delkurs finns det ett eller två obligatoriska ämnesdidaktiska seminarier som exempelvis innehåller övningar, rättegångsspel, projekt och lektionsplanering som går att använda direkt i undervisningen i hemklassrummet. Här får du också tillfälle att utbyta erfarenheter med de andra kursdeltagarna. Seminarierna varar under två heldagar och sker via vårt distansföreläsningsverktyg Zoom. Du sitter på valfri plats och deltar, exempelvis i hemmet. Du deltar med hjälp av en iPad som du får låna av oss.

Hur går det till när jag skriver tentamen? Kommer den behöva skrivas på plats i Lund?

Nej, de flesta väljer att skriva digitalt hemifrån. Men om du vill kan du också tentera på plats i Lund, ibland också i Stockholm.

Hur fungerar det att skriva en tentamen hemifrån?

Alla som läser lärarlyftet i juridik får låna en iPad av oss under studietiden. Via den har vi kontakt med de kursdeltagare som väljer att skriva tentamen hemifrån. Därmed slipper man resorna och kostnaderna som normalt är förknippade med att ta sig till en tentamenslokal.

Hur mycket didaktik får jag lära mig under lärarlyftskursen?

Kursen inleds med en delkurs i didaktik på 5 högskolepoäng. Därefter återkommer ämnesanknutna didaktiska moment på seminarierna under hela utbildningen som sedan avslutas med ett individuellt didaktiskt projekt utifrån det du har lärt dig. Vårt mål är att du ska kunna använda de didaktiska färdigheterna direkt i din undervisning. Vi ger också löpande förslag på projekt, övningar och undervisningsmoment som du kan tillämpa i hemklassrummet.

Jag undervisar i andra ämnen än juridik, kan jag läsa er lärarlyftskurs i juridik ändå?

Ja det kan du. Numera finns inget krav på att du ska undervisa i juridik. Det enda som krävs är att du har en behörighetsgivande gymnasielärarexamen och är anställd som lärare.

Jag har redan undervisat i juridik och läst några kurser i juridik på andra universitet. Behöver jag genomföra alla delar av er lärarlyftskurs ändå?

Du kan ansöka om validering. Då prövar vi om de kurser du läst och den erfarenhet du har motsvarar någon del av kursen. I så fall tillgodoräknar vi detta och då behöver du inte genomföra denna del av kursen. Ibland kan vi erbjuda tillgodoräknande under förutsättning att du genomför vissa kompletterande moment.

Jag har läst en av era sommarkurser för lärare med juridikdidaktik. Kan jag tillgodoräkna denna inom lärarlyftskursen?

Ja, våra sommarkurser för lärare med juridikdidaktik kan tillgodoräknas som motsvarande delkurs inom lärarlyftskursen.

Vi besvarar dina frågor

Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum. Vår målsättning är att besvara alla frågor inom ett dygn. 

Kontakt

Nätkurslärarna på Lärarlyftet

lararlyftet [at] jur [dot] lu [dot] se (lararlyftet[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 27