Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Business Law in Europe – 15 hp

Business Law in Europe (PJA01) – distanskurs

Är du intresserad av att göra affärer med länder inom EU? Då är detta utbildningen för dig! Utbildningen består av tre separata distanskurser som du också kan välja att läsa som ett paket. Utbildningen riktar sig till dig som är student, yrkesverksam, eller helt enkelt bara är intresserad av Europeiska unionen och europeisk affärsrätt. Du behöver inte ha förkunskaper om juridik eller om EU. Utbildningen ges på engelska.


Kurserna ger dig en översiktlig förståelse av grunderna för europeisk affärsrätt, vilket är användbart för dig som vill verka med eller göra affärer med företag utanför och inom unionen. 

Du kan välja mellan att söka kurserna som tre separata kurser som omfattar fem (5) högskolepoäng var, eller som ett kurspaket som omfattar 15 högskolepoäng. Varje delkurs motsvarar tre och en halv (3,5) veckas heltidsstudier och kurspaketet motsvarar tio (10) veckors heltidsstudier.

Varje kurs innehåller videoföreläsningar, ett antal obligatoriska självrättande test och en uppsats. 

Kurs 1: European Business Law – Understanding the Fundamentals

Kursen behandlar grundläggande EU-rätt och genomförs som en fristående distanskurs som omfattar fem (5) högskolepoäng under tre och en halv (3,5) veckas heltidsstudier. Dina kunskaper prövas genom obligatoriska självrättande test och en uppsats.

Kurskod: JGSA01

Kurs 2: European Business Law – Doing Business in Europe

Kursen behandlar transaktioner, anställningar, skatter och gränsöverskridande tvister och genomförs som en fristående distanskurs som omfattar fem (5) högskolepoäng under tre och en halv (3,5) veckas heltidsstudier. Dina kunskaper prövas genom obligatoriska självrättande test och en uppsats.

Kurskod: JGSA02

Kurs 3: European Business Law – Competing in Europe

Kursen behandlar immaterialrätt och konkurrensrätt inom EU och genomförs som en fristående distanskurs som omfattar fem (5) högskolepoäng under tre och en halv (3,5) veckas heltidsstudier. Dina kunskaper prövas genom obligatoriska självrättande test och en uppsats.

Kurskod: JGSA03

Kurspaket

Du kan även välja att söka samtliga tre (3) kurser som ett kurspaket.

Kurskod: PJA01

Kursernas olika delar

Föreläsningar

För varje rättsområde finns ett antal videoföreläsningar som du får tillgång till via lärplattformen Blackboard. Du kan se videoföreläsningarna när det passar dig så att du som student själv kan planera dina studier.

Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext. Vilken kurslitteratur som inför varje kurstillfälle utgör kursfordran framgår av litteraturlistan.

Självrättande test

För att löpande testa dina kunskaper finns ett antal självrättande test med flervalsfrågor. Testerna är obligatoriska men kan göras flera gånger. För att få lämna in den avslutande uppsatsen krävs godkänt resultat på alla självrättande tester.

Uppsats

Uppsatsen är det avslutande momentet i varje kurs och prövar dina kunskaper inom kursens rättsområden. Varje uppsats omfattar fem (5) högskolepoäng. 

Information om registrering

Du som har blivit antagen till kursen kommer kort innan kursstart att få ett e-postmeddelande från oss med all information du behöver för att registrera dig på kursen. E-postmeddelandet skickas till den e-postadress du uppgivit på Antagning.se. 

Om du inte fått något e-postmeddelande av oss senast dagen innan kursstart, kontrollera din skräppost. Hittar du inte e-postmeddelandet där, kontakta oss.

När du fått välkomstbrevet med information om registrering är det viktigt att du registrerar dig så fort som möjligt för att behålla din plats på kursen. Registreringen görs via student.ladok.se. All information finns i välkomstbrevet.

Tidigt avbrott

Du som inte vill genomföra kursen har möjlighet att göra tidigt avbrott. Om du gjort ett tidigt avbrott är det möjligt för dig att söka kursen igen. Ett tidigt avbrott kan göras senast tre veckor efter kursstart, därefter blir avbrottet definitivt. Då kan du inte söka kursen igen. Du kan antingen göra ett tidigt avbrott via student.ladok.se eller genom att skicka ett e-postmeddelande till eurbus [at] jur [dot] lu [dot] se (eurbus[at]jur[dot]lu[dot]se)

Omregistrering

Du måste omregistrera dig om du önskar gå om en kurs du tidigare varit registrerad på och som du inte avslutat.

Du kan bara bli omregistrerad i mån av plats och på en termin då kursen ges. Våra kurser är så gott som alltid fyllda. Då är omregistrering inte möjlig.

Om du däremot endast vill bli examinerad på kvarstående prov, avslutande tentamen eller andra obligatoriska moment behöver du inte omregistrera dig. Kontakta oss i så fall. 

Bild av logga till Antagning.se

Sök kurspaketet eller kurserna genom Antagning.se!

Kurspaketet eller de specifika kurserna söks på Antagning.se. Ansökan är för tillfället stängd.

Kontakt

Nätkurslärarna

eurbus [at] jur [dot] lu [dot] se (eurbus[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 26

Utbildningsbevakning

Juridiska Föreningen är den studentkår som sköter utbildningsbevakningen vid fakulteten, både för juristprogrammet och de fristående kurserna.

Mer information om Juridiska Föreningens utbildningsbevakning finns på kårens hemsida (ny flik).

Kontakt

utbildning [at] jf [dot] se (utbildning[at]jf[dot]se)