Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grundkurs i medicinsk rätt – 15 hp

Grundkurs i medicinsk rätt (JMRA04) – distanskurs

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Vill du lära dig mer om vad som gäller för dig som patient? Vår distanskurs i medicinsk rätt ger dig värdefulla insikter och kunskaper om det svenska hälso- och sjukvårdsystemet. Sök kursen för att lära dig mer om centrala problemställningar inom ämnesområdet medicinsk rätt. Kursen kräver inga juridiska förkunskaper.

Kursen är en introducerande kurs i medicinsk rätt och är till för dig som är verksam inom hälso- och sjukvården, som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning eller för dig som är intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågor. Kursen är praktiskt inriktad och behandlar många juridiska frågeställningar relevanta för alla som kommer i kontakt med vården. 

Grundkursen i medicinsk rätt omfattar 15 högskolepoäng. På vår- och höstterminer genomförs kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper över en hel termin om 20 veckor. Om kursen ges under sommaren går den på helfart (100 % studietakt) och löper över 10 veckor. 

Kursen genomförs på distans med professionellt förinspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov som du får individuell feedback på. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa eller skicka e-post till oss, så hjälper vi dig.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen medicinsk rätt omfattar grundläggande problemställningar knutna till den svenska hälso- och sjukvården och andra typer av verksamheter som rör medicin och hälsa. En stor del av av den medicinska rätten handlar om att skydda och värna om individens liv, hälsa, integritet, människovärde och andra grundläggande rättigheter inom hälso- och sjukvården. Kursinnehållet spänner över offentlig rätt, civilrätt, straffrätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter.  

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod. Därefter behandlas bland annat olika aspekter av patientens rättsliga ställning och hälso- och sjukvårdssystemet. Den omfattar teman som vårdgivarens ansvar, vårdpersonalens åtaganden, patientens rätt till samtycke och självbestämmande, tillsyn, offentlighet och sekretess samt lagar relaterade till patientdata. 

Vidare behandlar kursen även olika specialrättsliga områden inom medicinsk rätt. Ur ett nationellt perspektiv behandlas psykiatrisk tvångsvård, smittskydd, vård i livets slutskede samt organdonation och organtransplantation. Som specialrättsliga områden med en internationell prägel behandlas gränsöverskridande vård, genetik och E-hälsa.

Kursens olika delar

Föreläsningar

För varje rättsområde finns ett antal videoföreläsningar som du får tillgång till via lärplattformen Blackboard. Du kan se videoföreläsningarna när det passar dig så att du som student själv kan planera dina studier.

Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext. Vilken kurslitteratur som inför varje kurstillfälle utgör kursfordran framgår av litteraturlistan.

Självrättande test

För att löpande kunna testa dina kunskaper finns ett antal självrättande test med flervalsfrågor. Testerna kan göras flera gånger och syftet är att underlätta din egen inlärning. Testerna är inte en del av de examinerande momenten.

Övningsuppgifter

De frivilliga övningsuppgifterna knyter an till de olika rättsområdena. Uppgifterna rättas och kommenteras med individuell feedback. Syftet med övningsuppgifterna är att hjälpa dig vidareutveckla dina kunskaper. Övningsuppgifterna är inte en del av de examinerande momenten.

Seminarium 

Kursen innehåller ett obligatoriskt seminarium som omfattar ett (1) högskolepoäng. Seminariet är ett halvdagsseminarium som genomförs digitalt. Du som student har möjlighet att delta på seminariet antingen på ett förmiddags- eller eftermiddagspass. Seminariet ger dig som student möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna

Obligatoriska prov

Under kursens gång genomförs fyra (4) obligatoriska prov som omfattar totalt fyra (4) högskolepoäng. Proven testar dig på olika delar av kursens innehåll och varje prov har ett eget förfallodatum för inlämning. Fram till detta datum kan proven göras när som helst. För att få skriva den avslutande tentamen krävs godkänt resultat på alla prov.

Tentamen

Den skriftliga examinationen motsvarar tio (10) högskolepoäng och är det avslutande momentet på kursen. Tentamen genomförs som en platsbunden salstentamen och kan som regel skrivas i Lund, Helsingborg eller Stockholm. 

Uppdragsutbildning

Om du behöver kursen som kompetensutveckling för ditt arbete kan din arbetsgivare beställa den som uppdragsutbildning. När kursen ges som uppdragsutbildning ställs inte samma krav på behörighet och du är garanterad en plats på kursen. Vi har också möjlighet att anpassa kursstart och studietakt efter dina önskemål.

Mer information om uppdragsutbildning finns här.

Information om antagning och registrering

Du som har blivit antagen till kursen kommer kort innan kursstart att få ett e-postmeddelande från oss med all information du behöver för att registrera dig på kursen. E-postmeddelandet skickas till den e-postadress du uppgivit på Antagning.se. 

Om du inte fått något e-postmeddelande av oss senast dagen innan kursstart, kontrollera din skräppost. Hittar du inte e-postmeddelandet där, kontakta oss.

När du fått välkomstbrevet med information om registrering är det viktigt att du registrerar dig så fort som möjligt för att behålla din plats på kursen. Registreringen görs via student.ladok.se. All information finns i välkomstbrevet.

Tidigt avbrott

Du som inte vill genomföra kursen har möjlighet att göra tidigt avbrott. Om du gjort ett tidigt avbrott är det möjligt för dig att söka kursen igen. Ett tidigt avbrott kan göras senast tre veckor efter kursstart, därefter blir avbrottet definitivt. Då kan du inte söka kursen igen. Du kan antingen göra ett tidigt avbrott via student.ladok.se eller genom att skicka ett e-postmeddelande till medratt [at] jur [dot] lu [dot] se (medratt[at]jur[dot]lu[dot]se).

Omregistrering

Du måste omregistrera dig om du önskar gå om en kurs du tidigare varit registrerad på och som du inte avslutat.

Du kan bara bli omregistrerad i mån av plats och på en termin då kursen genomförs. Våra kurser är så gott som alltid fyllda. Då är omregistrering inte möjlig.

Om du däremot endast vill bli examinerad på kvarstående prov, avslutande tentamen eller andra obligatoriska moment behöver du inte omregistrera dig. Kontakta oss i så fall.

En flexibel utbildningsform

Kursen består av professionellt inspelade videoföreläsningar samt övningsuppgifter och prov. I och med att våra föreläsningar är förinspelade kan du ta del av materialet när du har tid. Du kan skriva övningsuppgifterna och proven när det passar dig så länge du lämnar in proven innan utsatt inlämningsdatum. Under kursens gång får du individuell feedback på dina övningsuppgifter och prov. Kursens seminarium och avslutande salstentamen är de enda obligatoriska momenten som måste ske under utsatt tid. Tentamen är dessutom platsbunden. Om du har frågor finns våra nätkurslärare tillgängliga för att hjälpa dig. 

Bild av logga till Antagning.se

Sök kursen på Antagning.se

Kursen söks på Antagning.se och går under höst- och vårtermin samt under sommaren. 

Kontakt

Nätkurslärarna

medratt [at] jur [dot] lu [dot] se (medratt[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 26

Tentamensinformation

Kommande tentamenstillfällen är planerade till den 11 augusti 2024, 3 november 2024 och 19 januari 2025. 

Du som har läst Grundkurs i medicinsk rätt tidigare och önskar skriva tentamen ska skicka ett e-postmeddelande till medratt [at] jur [dot] lu [dot] se för att anmäla dig till tentamen.