Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Access and Benefit-sharing of Genetic Resources – 15 hp

Access and Benefit-sharing of Genetic Resources (JBEN22) – distanskurs

Genetiska resurser är av avgörande betydelse för mänskligheten och kan leda till en risk för obalans mellan ekonomiskt och tekniskt svagare och starkare stater. För att motverka risken har ett system inrättats för tillgång och förmånsfördelning av genetiska resurser (access and benefit-sharing of genetic resources). Om du är intresserad av att lära dig mer om systemet är denna fördjupningskurs på juristprogrammet något för dig! Kursen genomförs på engelska och sker på distans.

Har du någonsin funderat på hur ditt kaffe eller te tar sig fram till dig? Vilka konsekvenser har det haft för människorna, samhällena och regeringarna i de länder där dina kaffebönor eller teblad växer? Hur har det påverkat marken?

Genetiska resurser är avgörande för mänskligheten. Genetiska resurser används i alla aspekter av våra liv. Från frön som blir vår mat, biokemiska föreningar i läkemedel, eteriska oljor i kosmetika och till och med gummit i bildäck.

Vi har känt till värdet av att samla in biologiskt material från avlägsna länder i århundraden. Berömda vetenskapsmän som Carl von Linné och Charles Darwin förstod tidigt betydelsen av att samla kunskap om världens alla arter. Forskning om genetiska resurser, tillsammans med traditionell kunskap, har resulterat i innovationer och framsteg inom vetenskapen som definierar vår arts motståndskraft.

Under århundraden har det bedrivits forskning om genetiska resurser och inhemska (eller traditionella) kunskaper kring sådana resurser. Tidigare har det inte funnits några rättsliga skyldigheter gentemot de som tillhandahåller dessa resurser eller kunskaper. Redan från FN:s tidiga dagar fanns det en oro gällande balansen mellan de ekonomiskt och tekniskt svagare staterna med rik biologisk mångfald och de vetenskapligt, tekniskt och ekonomiskt mer avancerade staterna. Under tiden har jorden börjat förlora en stor del av sin biologiska mångfald på grund av överexploatering av naturresurser.

För att lösa dessa problem enades det internationella samfundet om att inrätta ett system för tillgång och förmånsfördelning (access and benefit-sharing, ABS). ABS syftar till att rättvist fördela de vetenskapliga fördelarna mellan tillhandahållare och användare av genetiska resurser genom tillstånd och avtal om fördelning av nytta.

Kursens svenska namn är Tillgång och förmånsdelning av genetiska resurser.

Kursinnehåll

Detta är en juridisk kurs på avancerad nivå som genomförs på engelska. Kursen handlar om hur den internationella rätten behandlar frågor om rättvisa, jämlikhet och etik när det gäller tillgång till och utnyttjande av genetiska resurser. Under kursens första del behandlas de historiska, sociala och ekologiska aspekterna bakom inrättandet av det internationella ABS-systemet. Viktiga internationella ABS-instrument, såsom konventionen om biologisk mångfald och Nagoyaprotokollet, kommer också diskuteras. Kursen tar även sikte på hur ABS fungerar i praktiken. Sammantaget kommer vi att ha ett holistiskt tillvägagångssätt när vi undersöker ABS, då det är en av de viktigaste delarna av internationell miljörättvisa och av FN:s mål för hållbar utveckling.

Vill du delta i en kritisk och mångfacetterad diskussion som syftar till att ta itu med en av de viktigaste globala miljöutmaningarna vi står inför i dag är den här fördjupningskursen något för dig. Vi ser fram emot att träffa dig där!

Kursens upplägg

Kursen är en flipped classroom-kurs. Det innebär att föreläsningar ersätts av förinspelade videoföreläsningar som du kan titta på på kursens webbplats. Syftet med konceptet är att du får tillgång till delar av kursmaterialet i förväg, för att komma mer förberedd till seminarierna, som genomförs via Zoom.

Access and Benefit-sharing of Genetic Resources omfattar 15 hp. Kursen går på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor på sommaren.

Kursens olika delar

Föreläsningar

För varje rättsområde finns ett antal videoföreläsningar som du får tillgång till via lärplattformen Blackboard. Du kan se videoföreläsningarna när det passar dig så att du som student själv kan planera dina studier.

Kurslitteratur och lagtext

Parallellt med föreläsningarna läser du kurslitteraturen med tillhörande lagtext. Vilken kurslitteratur som inför varje kurstillfälle utgör kursfordran framgår av litteraturlistan.

Självrättande test 

För att löpande testa dina kunskaper finns ett antal självrättande test med flervalsfrågor. Testerna är inte obligatoriska och kan göras flera gånger. Syftet med dessa tester är att underlätta din egen inlärning. Testerna är inte en del av de examinerande momenten.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande på två obligatoriska seminarier och författandet av en uppsats. Seminarierna genomförs på distans. Det slutliga betyget baseras på en sammanvägning av uppsatsen och aktivt deltagande vid seminarierna.

Tillgodoräknande av kursen

Det är möjligt att tillgodoräkna sig kursen inom juristprogrammet vid Lunds universitet. För frågor om tillgodoräknande vid andra universitet hänvisas till berörd institution vid universitetet i fråga.

Kursen Access and Benefit-sharing of Genetic Resources (JBEN22) kan inte användas i en juristexamen från Lunds universitet tillsammans med kursen Access and Benfit-sharing of Genetic Resources (JUBN22), eftersom dessa kurser motsvarar varandra i stor utsträckning.

Information om registrering

Du som har blivit antagen till kursen kommer kort innan kursstart att få ett e-postmeddelande från oss med all information du behöver för att registrera dig på kursen. E-postmeddelandet skickas till den e-postadress du uppgivit på Antagning.se. 

Om du inte fått något e-postmeddelande av oss senast dagen innan kursstart, kontrollera din skräppost. Hittar du inte e-postmeddelandet där, kontakta oss.

När du fått välkomstbrevet med information om registrering är det viktigt att du registrerar dig så fort som möjligt för att behålla din plats på kursen. Registreringen görs via student.ladok.se. All information finns i välkomstbrevet.

Tidigt avbrott

Du som inte vill genomföra kursen har möjlighet att göra tidigt avbrott. Om du gjort ett tidigt avbrott är det möjligt för dig att söka kursen igen. Ett tidigt avbrott kan göras senast tre veckor efter kursstart, därefter blir avbrottet definitivt. Då kan du inte söka kursen igen. Du kan antingen göra ett tidigt avbrott via student.ladok.se eller genom att skicka ett e-postmeddelande till ABS [at] jur [dot] lu [dot] se (ABS[at]jur[dot]lu[dot]se).

Omregistrering

Du måste omregistrera dig om du önskar gå om en kurs du tidigare varit registrerad på och som du inte avslutat.

Du kan bara bli omregistrerad i mån av plats och på en termin då kursen ges. Våra kurser är så gott som alltid fyllda. Då är omregistrering inte möjlig.

Om du däremot endast vill bli examinerad på kvarstående prov, avslutande tentamen eller andra obligatoriska moment behöver du inte omregistrera dig. Kontakta oss i så fall.

Bild av logga till Antagning.se

Sök kursen på Antagning.se

Kursen söks på Antagning.se och går under sommaren.

Kontakt

Kursadministration

abs [at] jur [dot] lu [dot] se (abs[at]jur[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 11 26

Kursföreståndare

Postdoktor Aysegul Sirakaya.

Kursinformation

Observera att schemat är preliminärt fram till kursstart.

Utbildningsbevakning

Juridiska Föreningen är den studentkår som sköter utbildningsbevakningen vid fakulteten, både för juristprogrammet och de fristående kurserna.

Mer information om Juridiska Föreningens utbildningsbevakning finns på kårens hemsida (ny flik).

Kontakt

utbildning [at] jf [dot] se (utbildning[at]jf[dot]se)