Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljörätt är ett brett område som täcker rättsliga frågor kopplade till olika miljöproblem.

Miljörättsvetenskap kan fokusera på specifika miljöfrågor, som till exempel skydd av vatten, risker från kemikalier eller biologisk mångfald. Forskningsfrågor kan också omfatta miljöperspektiv med bredare sociala och ekonomiska aspekter, som klimatjuridik, eller rättsförhållanden mellan miljöskydd och kommersiella intressen.

Även teoretiska och etiska aspekter, som exempelvis hållbar utveckling, försiktighetsprincipen och rätten till en god miljö, är av intresse inom detta forskningsområde. Att förstå hur miljölagstiftningen implementeras och verkställs är ytterligare ett viktigt fokusområde, inklusive studier av administrativa och processuella ramverk och olika typer av påföljder.

Kontakt

Britta Sjöstedt

Universitetslektor i miljörätt
britta [dot] sjostedt [at] jur [dot] lu [dot] se (britta[dot]sjostedt[at]jur[dot]lu[dot]se)

Han Somsen

Professor i miljörätt
johannes [dot] somsen [at] jur [dot] lu [dot] se (johannes[dot]somsen[at]jur[dot]lu[dot]se)

Miljörätt i Forskningsportalen

Hitta forskning, publikationer och projekt om miljörätt i Lunds universitets Forskningsportal.