Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studievägledning

Hos studievägledningen kan du få hjälp med studieplanering och vägledning gällande exempelvis val av juridiska fördjupningskurser, studieuppehåll, tillgodoräknande av tidigare lästa kurser och information om olika stödåtgärder som finns för dina studier. Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Sommaren 2024

Studievägledningen har sommarstängt 15 juli - 9 augusti.
Vi nås på mejl och telefon under perioden 10 juni – 12 juli och 12–16 augusti. Mejladressen sc [at] jur [dot] lu [dot] se bevakas även under perioden då studievägledningen har sommarstängt.

Kontakta studievägledningen

Via mejl: sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se)

Via telefon:
Jenny Backer: +46 46-222 10 55
Josefin Garay Burge: +46 46-222 10 17
Linnéa Vinjegaard: +46 46-222 11 77

Kontor i huvudbyggnaden (Juridicum) på bottenvåningen
Jenny Backer: 128
Josefin Garay Burge: 131
Linnéa Vinjegaard: 133

Du är alltid välkommen att komma förbi våra kontor och om vi är lediga hjälper vi dig. Du kan också mejla eller ringa oss för att boka ett samtal. Vi erbjuder vägledningssamtal per telefon, via zoom eller på plats. Skriv kortfattat vilka frågor du har så kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

Om du behöver ta uppehåll från studierna på juristprogrammet ska du ansöka om studieuppehåll.

Om du beviljas studieuppehåll garanteras du en utbildningsplats direkt efter att studieuppehållet löpt ut. Om du inte återkommer efter den beviljade tiden för studieuppehållet övergår studieuppehållet i ett studieavbrott och du har då förlorat din platsgaranti. Den som avbrutit studierna får endast komma tillbaka till studierna i mån av plats.

Om du ska studera på annat håll inom den så kallade fria terminen, antingen på kurser vid Lunds universitet eller på annat lärosäte, ska du också ansöka om studieuppehåll. Detta oavsett om du tänkt tillgodoräkna dig studierna i din examen eller inte.

Studieuppehåll medges inte under den första terminen på juristprogrammet.

Du bör ansöka om studieuppehåll senast den 15 juni inför höstterminen alternativ 15 december inför vårterminen. Vi hanterar även sent inkomna ansökningar men beslut kan ta upp till 8 veckor. 

Om du avbryter studierna utan att begära studieuppehåll förlorar du din platsgaranti på juristprogrammet och får endast återkomma till studierna i mån av plats.

Blanketten mejlar du till studievägledningen på sc [at] jur [dot] lu [dot] se.

Blankett för ansökan om studieuppehåll finns på studievägledningens sida i Blackboard (ny flik).

Om du vill avsäga dig din utbildningsplats på juristprogrammet ska du fylla i blankett för studieavbrott som du hittar på studievägledningens sida i Blackboard. Blanketten mejlar du sedan till studievägledningen på sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se)

Blankett för studieavbrott finns på finns på studievägledningens sida i Blackboard (ny flik).

Återupptagande

För att återuppta dina studier efter ett studieavbrott måste du ansöka om återupptagande av studier. Ansöker gör du enklast genom att skicka ett mejl till studievägledningen på sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se) och ange "Återupptagande av studier" i rubrikraden.

Din ansökan ska vara inkommen senast 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen. Det är endast möjligt att återuppta studierna om det finns en ledig utbildningsplats och om den utbildningsplan du följt fortfarande är aktuell.

Kurser som lästs utanför juristutbildningen vid universitetet kan, om de till sitt innehåll och omfattning anses motsvara kurserna inom vårt juristprogram, tillgodoräknas i juristexamen. Vid ett tillgodoräknande av en hel kurs på vårt program erhålls inget slutbetyg på kursen hos oss, istället hänvisas till den tillgodoräknade kursens betyg. Det är dock vanligt att kursen hos oss måste kompletteras och i dessa fall avgör examinatorn hur de tillgodoräknade delarna ska värderas, i förhållande till aktuell kursplan och betygskriterier.

Du ska vara antagen student vid universitetet för att kunna ansöka om att få studier tillgodoräknade här.

Beslut om tillgodoräknande fattas av avdelningschefen för utbildningsservice på Juridiska fakulteten, normal handläggningstid är 6-8 veckor.

Vid ansökan om tillgodoräknande vänligen fyll i en blankett per termin. Blanketten mejlar du sedan till studievägledningen på sc [at] jur [dot] lu [dot] se.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande (PDF, 192 kB, ny flik)

Godkända fördjupningskurser från annan institution eller annat lärosäte inom den fria terminen (PDF, 192 kB, ny flik)

Frågor om utbytesstudier?

Under din tid som student vid juristprogrammet har du goda möjligheter att förlägga en eller två terminer av din utbildning utomlands.

Louise Hultqvist är internationaliseringsansvarig på fakulteten och den som bäst kan hjälpa dig med frågor om utbytesstudier, du når henne på outgoing [at] jur [dot] lu [dot] se (outgoing[at]jur[dot]lu[dot]se).

Internationella möjligheter på vår fakultet.

Kontakt

Josefin Garay Burge
Linnéa Vinjegaard
Jenny Backer

Studievägledare
sc [at] jur [dot] lu [dot] se (sc[at]jur[dot]lu[dot]se)

Josefin Garay Burge
+46 46-222 10 17
Linnéa Vinjegaard
+46 46-222 11 77
Jenny Backer
+46 46-222 10 55