Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Valberedning

Valberedningens uppgift är lämna förslag till ledamöter i Juridiska fakultetsstyrelsen, dekan och prodekan samt fakultetens representanter i universitetskollegiet.

Valberedningen ska bestå av fyra företrädare och en suppleant för vetenskapligt kompetenta lärare samt en representant och en suppleant för övriga anställda. 

Vid Juridiska fakulteten har valberedningen även i uppdrag att lämna förslag till:

  • ledamöter i lärarförslagsnämnden, nämnden för utbildning på forskarnivå och nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå
  • vice dekan
  • prefekt, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt
  • studierektor för utbildningen på grund- och avancerad nivå och studierektor för utbildningen på forskarnivå

Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Utöver detta får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro- yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Kontakt

Helena Josefsson

Kanslichef
helena [dot] josefsson [at] jur [dot] lu [dot] se (helena[dot]josefsson[at]jur[dot]lu[dot]se)