Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Valberedning

Valberedningens uppgift är lämna förslag till ledamöter i Juridiska fakultetsstyrelsen, dekan och prodekan samt fakultetens representanter i universitetskollegiet.

Valberedningen ska bestå av fyra företrädare och en suppleant för vetenskapligt kompetenta lärare samt en representant och en suppleant för övriga anställda. 

Vid Juridiska fakulteten har valberedningen även i uppdrag att lämna förslag till:

  • ledamöter i lärarförslagsnämnden, nämnden för utbildning på forskarnivå och nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå
  • vice dekan
  • prefekt, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt
  • studierektor för utbildningen på grund- och avancerad nivå och studierektor för utbildningen på forskarnivå

Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Utöver detta får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro- yttrande- och förslagsrätt i valberedningen.

Valberedningen ska i sitt nomineringsarbete eftersträva stor öppenhet för olika intressen och åsiktsriktningar.

Ledamöter

Företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare är:

  • universitetslektor Daria Davitti
  • professor Xavier Groussot
  • postdoktor Torvald Larsson
  • professor Birgitta Nyström, ordförande

Företrädare för övriga anställda är: 

  • studievägledare Jenny Backer

Suppleant för vetenskapligt kompetenta lärare är professor Ulrika Andersson och suppleant för övriga anställda är administrativ koordinator Pernilla Sandberg.

Doktoranderna har utsett Sara Bergström till företrädare i valberedningen och studenterna har utsett Ellen Palmgren.

Personalorganisationerna kan utse var sin företrädare, som ges närvaro- yttrande- och förslagsrätt i valberedningen. SACO har utsett universitetslektor Olof Beckman till företrädare.

 

Fyllnadsval av ledamot i fakultetsstyrelsen augusti-september 2024

En ny representant för lärare ska väljas till Juridiska fakultetsstyrelsen för resterande del av mandatperioden 2024-2026. 

Om du har några frågor eller önskar föreslå en kandidat som ny ledamot i styrelsen är du välkommen att kontakta någon av ledamöterna i valberedningen.

Perioden för e-val är 11–25 september. Du som är röstberättigad kommer att få mer information om valet i ett separat mejl i september.

Offentlig rösträkning äger rum den 26 september, kl. 10.15. 
 

Mer information om fakultetsstyrelsen finner du här:
https://www.jur.lu.se/om-fakulteten/organisation/fakultetsstyrelsen

Kontakt

Helena Josefsson

Kanslichef
helena [dot] josefsson [at] jur [dot] lu [dot] se (helena[dot]josefsson[at]jur[dot]lu[dot]se)