Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Campus Helsingborg

Vi ger även icke nätburna fristående kurser. Utbudet varierar något, men både kurser på grund- och avancerad nivå ges via fakulteten. Observera att dessa kurser inte är nätbaserade, utan är klassrumskurser som kan innehålla digitala inslag.

Kurserna söks via antagning.se.

Har du behov av pedagogiskt stöd hittar du information på universitetets webbplats.

De kurser vi ger för tillfället är:

Kursen behandlar den juridik som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv, med visst fokus på små och medelstora företag, och syftet är att kursdeltagaren ska kunna identifiera och lösa juridiska problem inom detta område. Kursen inleds med en allmän orientering i rättsordningen, juridisk metod, rättskällorna samt förhållandet mellan svensk rätt och internationell rätt, inklusive EU-rätt. Därefter behandlas de grundläggande rättsreglerna inom avtalsrätt, köprätt, krediträtt, arbetsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, marknadsföringsrätt, immaterialrätt och obeståndsrätt.

Kursen består av föreläsningar och seminarier som ger på Campus Helsingborg. Föreläsningarna är inte obligatoriska men det rekommenderas starkt att man närvarar vid undervisningen. Till studentens hjälp finns också nätbaserade självrättande tester samt ett diskussionsforum för kursen. Kursen innehåller fyra obligatoriska moment i form av prov, samt en obligatorisk och platsbunden salstentamen. Tentamen skrivs i Helsingborg.

På vår- och höstterminer ges kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper därför över en hel termin om 20 veckor. Kursen ges inte på sommarterminer.

Kursens olika delar:

 • Juridisk metod
 • Den svenska rättsordningen
 • Rättskällorna samt förhållande mellan svensk rätt och internationell rätt
 • EU-rätt
 • Avtalslagen
 • Köprätt
 • Krediträtt
 • Arbetsrätt
 • Associationsrätt
 • Konkurrensrätt
 • Marknadsföringsrätt
 • Immaterialrätt
 • Obeståndsrätt

 

Kursen är en grundkurs inom juridiken, i ämnet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtalet till avsked och allt däremellan. Under vår- och höstterminer erbjuds det, förutom den nätbaserade undervisningen, också frivilliga seminarier på Campus Helsingborg vid Lunds universitet. Kursen innehåller fem obligatoriska moment i form av prov, samt en obligatorisk och platsbunden salstentamen. Tentamen kan skrivas i Lund, Helsingborg och Stockholm. På vår- och höstterminer ges kursen på halvfart (50 % studietakt) och löper under en hel termin om 20 veckor. Under sommarterminen ges kursen på helfart (100 % studietakt) och löper under 10 veckor.

Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden, vilket omfattar 3 högskolepoäng. Övriga 12 högskolepoäng utgörs av arbetsrätt. De centrala delarna är regleringen av anställningsavtalet, kollektivavtalets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

Kursen ger studenter kunskaper i bostadsrätts- och hyresrättsjuridik. Under kursen erbjuds även fem frivilliga och platsbundna seminarium på Campus Helsingborg. Kursen går på halvfart under vår- och höstterminerna och löper därför över en hel termin om 20 veckor.

Kursen ger inledningsvis vissa juridiska bakgrundskunskaper, och berör därefter huvudsakligen följande delar:

 • Hyresrätt: Hyressättning, rätt till reparation och underhåll, besittningsskydd, överlåtelserättigheter samt rätten att hyra ut i andra hand.
 • Lokalhyra: Grundläggande principer samt tillämpningen av dessa på avtal kopplade till boende, till exempel upplåtelse av en parkeringsplats.
 • Bostadsrätt: Regler för bland annat hur en bostadsrättsförening skapas, hur lägenheter överlåts och hur en bostadsförening fungerar.

 

Kontakt

+46 46 222 11 26

Undervisningsadress

Campus Helsingborg
Universitetsplatsen 2
252 25 Helsingborg