Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Offentlig rätt

Forskningen i offentlig rätt omfattar den del av juridiken som rör maktutövningen i riksdag, regering, kommuner och annan offentlig förvaltning.

Till den offentliga rätten räknas framför allt ämnena statsrätt (konstitutionell rätt) och förvaltningsrätt, inklusive allmän förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt och speciella områden som socialrätt, migrationsrätt, och politirätt.

Den offentligrättsliga forskningen har nära anknytning till forskningen i skatterätt, miljörätt och EU-rätt. Flera av forskarna i offentlig rätt är också verksamma inom Health Law Research Centre.

Den offentligrättsliga forskningen vid fakulteten är internationellt inriktad, med jämförelser med andra länders rättssystem och undersökningar av europarättens betydelse för svenska förhållanden.

Kontakt Vilhelm Persson

Professor

E-postadress: vilhelm [dot] persson [at] jur [dot] lu [dot] se

Telefon+46462221009