Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rune och Lena Lavins stiftelse för rättsvetenskaplig forskning vid den Juridiska fakulteten i Lund

Ändamål: att främja rättsvetenskaplig forskning vid den juridiska fakulteten i Lund. Detta innebär att stiftelsen genom sin verksamhet ska stödja, stimulera och underlätta forskningen vid fakulteten.

Berättigad att ansöka om bidrag är den som bedriver aktiv forskning vid den juridiska fakulteten i Lund.

Bidrag ska främst utges för kostnader som är direkt föranledda av en forskningsuppgifts genomförande eller redovisning. Hit hör sådana ändamål såsom insamling av material eller utarbetande av underlag för fortsatt forskning, anskaffande av erforderlig facklitteratur, deltagande i konferenser och seminarier inom ämnesområdet, publicering av eller annan redogörelse av forskningsresultat. Ekonomiskt stöd för att möjliggöra inbjudan av gästföreläsare eller för anordnande av vetenskapliga sammankomster kan också ges. Ansökningar om bidrag för att täcka levnadsomkostnader beviljas endast undantagsvis och då endast för en kort period. 

Ansökningsperiod: 7 - 27 mars 2024.

Information och ansökan