Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ERC Starting Grant till Daria Davitti

Porträtt på Daria Davitti. Foto.
Daria Davittis projekt fokuserar på nya finansiella instrument, så kallade social impact bonds, som stödjer flyktingprojekt och kan ge avkastning.

Fyra forskare från Lunds universitet får ERC Starting Grant. En av dem är Daria Davitti, docent i folkrätt vid Juridiska fakulteten och den första som fått ett ERC Grant på en juridisk institution i Sverige.

ERC Starting Grant riktar sig till forskare i början av sin karriär och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Forskarna och deras projekt har genom peer review-granskning och i mycket hög konkurrens blivit högst rankade i Europa. I år sökte nästan 2700 forskare bidraget.  

Totalt får 400 forskare i Europa dela på 628 miljoner euro, vilket ger en beviljandegrad på cirka 14,8 procent. Forskarna får 1,5 miljoner euro var under fem års tid.  

Daria, kan du berätta om ditt projekt "Refugee Finance: Histories, Frameworks, Practices"?

– Projektet ska undersöka finansiella instrument som används för att finansiera humanitära insatser vid flyktingsituationer. Vanligtvis har humanitära organisationer förlitat sig på utvecklings- eller humanitärt stöd. Men på grund av globala neddragningar i biståndet utforskar man nu nya vägar. 

Kan man verkligen investera i flyktingskydd? 

– Idén med flyktingfinansiering är att man kan investera i finansiella instrument som obligationer, så kallade social impact bonds, som stödjer flyktingprojekt och få avkastning om projekten lyckas. Det är dock komplext och projektet ska undersöka just denna komplexitet.

Vad hoppas du uppnå med projektet?

– Målet är att förstå hur dessa finansiella instrument fungerar i praktiken och hur det kan förändra den rättsliga förståelsen av internationellt skydd liksom fokus och mål för humanitära organisationer. 

Vad finns det för praktisk användning av resultaten?

– Finansiella instrument blir alltmer populära men är ännu inte ordentligt förstådda eller ifrågasatta. Hittills har de mest diskuterats av investeringsbanker och finansinstitutioner. Det är viktigt att utforska detta nu, innan instrumenten blir så inrotade att de inte kan utvärderas kritiskt. Det har därför potential att påverka policy.

Vad betyder detta ERC-grant för dig?

– ERC Starting Grant är mycket prestigefyllt och ger mig de resurser och det tvärvetenskapliga team jag behöver för att noggrant utforska detta komplicerade och viktiga ämne. Vi tar in olika perspektiv som historia, finans och juridik. Det är särskilt roligt eftersom det är första gången ett ERC Starting Grant beviljats till en juridisk institution i Sverige.