Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexander Hardenberger disputerar i processrätt

Rättegångssalen på Juridiska fakulteten. Foto.

Härmed meddelas att:

Jur.kand. Alexander Hardenberger

för avläggande av juris doktorsexamen i processrätt författat en vetenskaplig avhandling med titeln:

Åberopsbörda i dispositiva tvistemål - En civilprocessuell studie i anslutning till 17 kap. 3 § andra meningen RB

Avhandlingen hålls tillgänglig på universitetsbiblioteket.

 

Disputationen kommer att äga rum i Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3, Lund

Fredagen den 8 december 2023, kl. 10:15

Fakultetsopponent: Professor Magne Strandberg, Universitetet i Bergen