Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträttbild av Vilhelm Persson. Foto.

Vilhelm Persson

Professor

Porträttbild av Vilhelm Persson. Foto.

Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

Legal Frameworks for Cross-Border Co-operation: International Agreements between Administrative Authorities

Författare

 • Vilhelm Persson

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Svenska myndigheter behöver ibland samarbeta med utländska myndigheter, till exempel i ärenden som rör personer, föremål eller information som finns utomlands. Detta kan leda till komplexa juridiska problem som kräver pragmatiska lösningar. I avhandlingen undersöks rättsliga ramar för sådana lösningar. Undersökningen är särskilt inriktad på rättsligt bindande avtal som svenska statliga myndigheter och kommuner sluter med motsvarande typer av utländska organ. När sådana avtal ingås kan regler från olika rättsordningar samverka. I avhandlingen undersöks såväl svensk rätt som folkrätt.En central fråga för undersökningen är vilka rättsliga möjligheter svenska offentliga organ har att reglera gränsöverskridande samarbete genom avtal. I avhandlingen konstateras att dessa möjligheter är relativt goda. Bemyndigande från regeringen krävs dock om de tilltänkta avtalen omfattas av de bestämmelser om internationella överenskommelser som finns i 10 kap. regeringsformen. Dessa bestämmelser gäller för folkrättsliga avtal och eventuellt även för vissa avtal som regleras av nationell rätt.En annan central fråga för avhandlingen är vilket innehåll gränsöverskridande samarbetsavtal får ha. Bestämmelser om myndighetsavtals innehåll begränsar nämligen myndigheters möjligheter att på egen hand reglera gränsöverskridande samarbete. Inte minst rör sådana begränsningar avtal som är av utrikespolitisk betydelse eller som innebär överlåtelse av beslutanderätt.Förutom de två ovannämnda frågorna diskuteras i avhandlingen bland annat vilken rättsordning som skall reglera ett gränsöverskridande avtal, och om ett sådant avtal kan bli bindande även om det avtalsslutande organet överskred sin kompetens vid avtalsingåendet.

Avdelning/ar

 • Mänskliga rättigheter
 • Offentlig rätt
 • Juridiska institutionen

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund

Volym

160

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Juristförlaget i Lund

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • Public law
 • administrative authorities
 • cross-border co-operation
 • international agreements
 • public international law
 • folkrätt
 • förvaltningsrätt
 • administrative law
 • Offentlig rätt
 • Constitutional law
 • Konstitutionell rätt

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Human Rights Law
 • Public Law

Handledare

 • Hans-Heinrich Vogel

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1402-4276
 • ISBN: 91-544-0352-9

Försvarsdatum

10 december 2005

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Pufendorf-salen, Juridiska institutionen (Tryckeriet), Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund

Opponent

 • Ulrik von Essen (Associate Professor)