Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Ulrika Andersson. Foto.

Ulrika Andersson

Professor

Porträtt av Ulrika Andersson. Foto.

Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

His( word) or hers? A gender theoretical analysis of criminal protection against sexual abuse

Författare

 • Ulrika Andersson

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Under de senaste åren har den rättsliga prövningen av våldtäkt och andra sexuella övergrepp utsatts för häftig kritik. Det hävdas att offret behandlats kränkande och att allt för stor vikt läggs vid hennes beteende. I denna avhandling analyseras lagstiftarens avvägningar i samband med de straffrättsliga definitionerna, samt domstolarnas prövningar i dessa mål. Gällande lagstiftning på området sätter förövarens våld eller motsvarande beteende i fokus. Författaren argumenterar för att det trots detta är offrets viljeuttryck som är det centrala, i rättstillämpningen så väl som i de straffrättsliga texter som definierar sexuella övergrepp. En fråga som i grunden gäller hans våld görs om till ett problem om hennes vilja. Om inte offret själv sätter gränsen för övergrepp genom motstånd eller andra protester blir det legitimt att angripa hennes kropp. Detta får till följd att offrets kropp framstår som öppen och gränslös samtidigt som sexualiteten framställs som tillgänglig och passiv. I ett straffrättsligt sammanhang förknippas alltså offret för sexuella övergrepp tydligt med en patriarkal föreställning om det kvinnliga.

Avdelning/ar

 • Mänskliga rättigheter
 • Health Law
 • Juridiska institutionen

Publiceringsår

2004

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Bokbox förlag

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • criminal proceedings
 • criminal law
 • gender
 • criminal justice
 • rape
 • sexual offences
 • discourse analysis
 • body
 • sexuality
 • straffrätt

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Human Rights Law
 • Health Law

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-86980-31-9

Försvarsdatum

19 maj 2004

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård

Opponent

 • Johanna Niemi-Kiesilainen (Professor)