Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Default user image.

Tova Bennet

Biträdande universitetslektor

Default user image.

Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen?

Temporary insanity in the Supreme Court?

Författare

 • Tova Bennet

Summary, in Swedish

Ska en person som är tillfälligt sinnesförvirrad frias från ansvar för brott? Frågan återkommer i förarbeten, litteratur och praxis under brottsbalkens tillämpningstid, men har sedan ikraftträdandet 1965 i princip stått obesvarad. Högsta domstolen har nu meddelat dom i ett fall där den tilltalade var åtalad för att ha misshandlat sin mor under ett kortvarigt psykostillstånd, i tron att modern var besatt av djävulen. Högsta domstolen fastslår i dom 2020-03-05, mål B 4685-19, ”Vanföreställningen”, att en undantagsregel vid tillfällig sinnesförvirring inte utgör en del av gällande rätt, men frikänner ändå den tilltalade då han inte anses ha uppfyllt det krav på medvetenhet som utgör en förutsättning för uppsåt. Enligt Högsta domstolen innebär kravet på medvetenhet att den tilltalade måste ha ”ett visst mått av basal grundförståelse av det sammanhang och den omgivning där gärningen företas”. Domen innebär både ett förtydligande och en skärpning av skuldprövningen vid psykisk störning, men visar också att flera frågor återstår gällande förhållandet mellan kravet på medvetenhet, uppsåtsrekvisitet och fängelseförbudet.

Avdelning/ar

 • Rätt och utsatthet
 • Health Law
 • Juridiska institutionen

Publiceringsår

2020-04-15

Språk

Svenska

Sidor

138-159

Publikation/Tidskrift/Serie

Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet

Volym

2019-20

Issue

5

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Iustus förlag

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • Criminal law
 • Forensic psychiatry
 • Temporary insanity
 • Criminal responsibility
 • Straffrätt
 • Rättspsykiatri
 • Tillfällig sinnesförvirring
 • Straffansvar

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Law and Vulnerabilities
 • Health Law

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1100-7761