Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträttbild av Patrik Lindskoug. Foto.

Patrik Lindskoug

Vicedekan

Porträttbild av Patrik Lindskoug. Foto.

Domsrätt och lagval vid elektronisk handel

Electronic commerce – issues of jurisdiction and choice of law

Författare

 • Patrik Lindskoug

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Vilket lands domstolar är behöriga att lösa tvister som kan uppkomma till följd av elektroniska avtal där parterna hör hemma i olika länder? Vilket lands lag skall domstolen använda? Även om en svensk domstol är behörig är det inte säkert att den skall använda svensk lag. Dessa frågor sorterar inom ett ämnesområde som heter interationell privat- och processrätt. I avhandlingen undersöks hur internationellt privat-och processrättsliga regler skall tillämpas vid elektronisk handel och vilka problem som därvid kan uppstå.

Avdelning/ar

 • Juridiska institutionen
 • Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU

Publiceringsår

2004

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

The Author,

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • classification of goods
 • international private and public law
 • consumer contracts
 • electronic commerce
 • private international law
 • choice of Law
 • jurisdiction
 • internationell rätt
 • international privaträtt

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)

Handledare

 • Michael Bogdan

Försvarsdatum

1 oktober 2004

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Carolinasalen, kungshuset, Lundagård, Lund

Opponent

 • Michael Hellner (Docent)