Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträttbild av Patrik Lindskoug. Foto.

Patrik Lindskoug

Vicedekan

Porträttbild av Patrik Lindskoug. Foto.

Något om värdeförändring vid återvinning i konkurs

Författare

 • Patrik Lindskoug

Redaktör

 • Birgitta Nyström
 • Ola Svensson
 • Johan Axhamn

Summary, in Swedish

Inom civilrätten uppstår emellanåt behovet av att återställa ett förhållande så att det i möjligaste mån återspeglar de omständigheter som i ett specifikt skede tidigare gällde i relationen mellan de involverade. Sådant behov kan t.ex. uppstå vid ogiltighet alternativt hävning av kontrakt i avtalsrätten, vindikation i sakrätten eller återvinning i konkursrätten. Att rent faktiskt skruva tillbaka tiden är som bekant inte möjligt. Därmed uppstår kravet att på rättslig väg i stället tillhandahålla förfaranden som på så opartiskt och korrekt vis som möjligt inte enbart återställer det eftersträvade sakläget, utan även kompenserar sådana förluster eller andra nackdelar som eventuellt åsamkats berörd part. Huvudregeln är att utväxlade prestationer ska återgå, in natura om möjligt, och i annat fall att värdet av prestationen ska återbördas. Är egendomen av fungibel karaktär har återbördande part som utgångspunkt både rätt och skyldighet att återlämna likvärdig egendom. Det finns emellertid flera problem med denna ordning. Sålunda kan ett problem vara att värdet vid återgången är ett annat än vid tidpunkten för rättshandlingen, ett annat att värdet kan ha fluktuerat under den tid som förflutit efter nämnda tidpunkt. Båda scenarierna kan leda till nettoförlust för den part som återfår egendomen eller dess värde. Svåra frågor uppkommer därvid avseende hur värdeersättningen ska beräknas samt i vilken utsträckning kompensation ska utgå för den nämnda förlusten, om en sådan ska anses föreligga. I artikeln behandlas några av dessa frågor inom ramen för värdeförändring vid återvinning i konkurs. I behandlingen ingår även en jämförelse med rättsförhållandena i Danmark.

Avdelning/ar

 • Juridiska institutionen
 • Juridiska fakulteten
 • Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Ändrade förhållanden

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Norstedts Juridik AB

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • Associationsrätt
 • Corporate law

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 9789139025528