Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträttbild av Patrik Lindskoug. Foto.

Patrik Lindskoug

Vicedekan

Porträttbild av Patrik Lindskoug. Foto.

Grundläggande svensk internationell privat- och processrätt

Författare

 • Ulf Maunsbach
 • Gunnar Bramstång
 • Patrik Lindskoug

Summary, in Swedish

Vi lever i en tid när gränsöverskridande rättsförhållanden blir en allt mer naturlig del av vår vardag. Med det ökade antalet internationella rättsförhållanden ökar också antalet potentiella tvister som har anknytning till mer än ett land. Makar med olika medborgarskap kanske kommer att vilja skiljas och den köpta produkten från det andra landet kanske var felaktig. När tvister av den här typen ska hanteras uppkommer särskilda problem. Vilka domstolar är behöriga att pröva tvister som anknyter till flera länder, och vilket lands lag ska domstolen tillämpa när målet prövas? Dessa och liknande frågor behandlas inom den internationella privat- och processrätten, som här presenteras på ett grundläggande och åskådligt sätt.

Boken är i första hand tänkt att användas i undervisning, som en introduktion till ämnet, men den lämpar sig väl för alla som vill bekanta sig med den internationella privat- och processrättens problem och få en grundläggande förståelse för hur de ska ska lösas.

Avdelning/ar

 • Juridiska institutionen
 • Juridiska fakulteten
 • Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU
 • Kommittén för Hälsa, miljö och säkerhet (Juridik)
 • Tvistlösning

Publiceringsår

2022

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Norstedts Juridik AB

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • Internationell privaträtt
 • Processrätt
 • Private international law
 • Civil and criminal procedure

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)
 • Dispute resolution

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 9789139018766