Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträttbild av Patrik Lindskoug. Foto.

Patrik Lindskoug

Vicedekan

Porträttbild av Patrik Lindskoug. Foto.

Pragmatism i dansk sakrätt – särskilt om panträttsliga aspekter

Författare

 • Patrik Lindskoug

Redaktör

 • Jan Kleineman

Summary, in Swedish

Trots att nordisk rätt i stor utsträckning präglas av en funktionalistiskt inställning så skiljer sig uppfattningen om hur frågeställningar inom den dynamiska sakrätten ska lösas länderna emellan. I artikeln åskådliggörs hur det svenska förhållningssättet präglas av lagstadgade regler, medan det i Danmark finns en mjukare och tämligen pragmatiskt attityd med utrymme för mer nyanserade lösningar. Fokus ligger på hur man från dansk sida åstadkommit ett flexibelt system för underpantsättning av all slags egendom, ett system som är tillgängligt för såväl fysiska som juridiska personer och vars motsvarighet helt saknas i svensk rätt.

Avdelning/ar

 • Juridiska institutionen
 • Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU

Publiceringsår

2019

Språk

Svenska

Sidor

207-220

Publikation/Tidskrift/Serie

Stockholm Centre for Commercial Law nr. 35

Issue

35

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Jure

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • Sakrätt
 • Panträtt
 • Komparativ rätt
 • Property law
 • Comparative law

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 9789172237926