Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Niklas Selberg. Foto.

Niklas Selberg

Universitetslektor

Porträtt av Niklas Selberg. Foto.

Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Författare

 • Niklas Selberg
 • Erik Sjödin

Summary, in Swedish

Tvisten i NJA 2015 s. 899 är, argumenterade vi i JT 2016–17 s. 906–937, en arbetstvist. Arbetsdomstolen borde rätteligen avgjort saken, som handlade om civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden. I och med 2015 års fall står det klart att fackföreningar under vissa förutsättningar ansvarar för ren förmögenhetsskada till följd av stridsåtgärder på arbetsmarknaden som kränkt Europakonventionen. Jan Kleineman har kritiserat våra analyser och framfört bl.a. att skadeståndsprincipen contra bonos mores tillämpades i målet. Vi svarar här på dessa invändningar och framhåller möjliga vägar framåt som sammanjämkar vår och Kleinemans respektive uppfattningar.

Avdelning/ar

 • Juridiska institutionen

Publiceringsår

2019-04-02

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Svensk Juristtidning

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Iustus förlag

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • Arbetsrätt
 • Processrätt
 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetsprocessrätt
 • Stridsåtgärder
 • Arbetsmarknad
 • Europakonventionen
 • Labor law
 • Human rights

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0039-6591